Polish Newspapers in the U.S.

The following is a list of all known Polish language newspapers in the United States.

State City Name of Publication State City Name of Publication
CT New Britain Przewodnik Katolicki (1,2) NY Amsterdam Gl~os Ludu (1)
  Bial~y Orzel~ (2)
DE Wilmington Czas (1,2) Binghampton Obywatel (1)
Brooklyn Czas (1)
IL Chicago Dziennik Chicagoski (1,2) Prawda (1)
Dziennik Zjednoczenia (1,2) Dziennik dla Wszystkich (1,2)
Dziennik Zwia~zkowy (1,2) Rekord (1)
Echo Muzyczne (1,2) Unista (1)
Gl~os Polek (1,2) Record Unijny (2)
Gl~os Polski (1,2) NYC Czas (2)
Gosc Niedzielny (2) Kuryer Narodowy (1,2)
Kupiec Polski (2) Nowy S~wiat (1,2)
Polish News Prawda (2)
Polonia (1,2) Poland. W Angielskim (2)
Telegraf (1,2) Niagara Falls Przegla~d Tygodniowy (1)
Tygodnik Nar—d Polski (2) Rochester Rochester Rekord (1)
Tygodnik Zjednoczenia (1) Schenectady Gazeta Tygodniowa (1,2)
Weteran (Miesiecznik) (1,2) Syracuse Nowiny Polski (1)
Zgoda (1,2) Polonia (1,2)
IN Gary Gl~os Ludu (1,2) Utica Nowiny Rekord (1,2)
South Bend Goniec Polski (1,2) Sl~owo Polskie (1,2)
MD Baltimore Jednos~c~ Polonja (1,2) OH Cleveland Gwiazda Zjednoczenia (2)
    Rekord (1)     Jutrzenka (1,2)
Kuryer (1,2)
MA Chicopee Nowa Angli(j)a (1,2) Monitor Clevelandzki (1,2)
Indian Orchard Wolny Przegla~d (1,2) Polonia w Ameryce (1)
South Boston Kuryer Codzienny (1,2) Wiadomos~ci Codzienne (1,2)
Przegla~d Tygodniowy (1) Toledo Ameryka Echo (1,2)
Springfield Wolna Mys~l (2) Dziennik Tygodnik (2)
Kurjer Katolicki (1,2)
MI Bay City Sztandar Polski (1,2)
Detroit Dziennik Polski (1,2) PA Erie Trybuna Polska (1,2)
Ognisko Domowe (1,2)     Skarb Rodzinny (2)
Rekord Codzienny (1,2) Philadelphia Gwiazda (1,2)
  Robotnik Polski (1,2) Jednos~c~ (1)
Weteran (2) Patryota (1,2)
Grand Rapids Echo (1,2) Przyjaciel Ludu (2)
Orchard Lake Sodalis Maryan~ski (2) Pittsburgh Pittsburczanin (1,2)
Sokol~ Polski (1,2)
MN St. Paul Nowiny Minnesocki (1,2) Wielkopolanin (1,2)
Winona Wiarus (1) Reading Gazeta Readingska (1,2)
Scranton Republika G—rnik (1,2)
MO St. Louis Przewodnik Polski (1,2) Straz~ (1,2)
Shenandoah Tygodnik G—rniczy (1,2)
NE Omaha Gwiazda Zachodu (1,2) Wilkes Barre G—rnik (1,2)
Praca (1,2)
NJ Bayonne Nowiny (2)
Camden Przyjaciel Ludu (1,2) WV Wheeling Nowiny Wheelingskie (1)
Elizabeth Obywatel Amerykan~ski (1) Polak w West Virginji (1,2)
  Gl~os Polski (2)
Jersey City Gl~os Narodu (1,2) WI Milwaukee Federat (1)
Newark Kronika (1,2) Kurjer Polski (1,2)
Perth Amboy Polak Amerykan~ski (1) Nowiny Polskie (1,2)
South River Goniec Polski (1) Stowarzyszeniec (1,2)
Trenton Amerykanizm (1) Pulaski Miezie~cznik Franciszkanski (2)
  Nowiny Trenton~skie (1,2) Stevens Point Gwiazda Polarna (1,2)
Przyjaciel Wolnos~ci (2)   Jask—l~ka miesie~czniki (2)
  Rolnik (1,2)
 Canada  Winnipeg     Czas (2)
Gazeta Katolicka (2)

(1) “List of Polish Language Newspapers Published in the U.S.”  — from the magazine POLAND, 1928, p. 517

(2) Statystyka Polska, “Pisma Polskie Wychodza~ce w P. Ameryce i Kanadzie”; Opracowal~ Mieczysl~aw A. Wolski, Chicago, IL.