Education – Vocabulary – Vital Records

Terminology you will find in birth, marriage and death records.
See the “Relationships” vocabulary list for a full accounting of family members.

akta małżeństwa
akta umarłych
akta urodzin
akta zejścia
akta zgonów
bez imienia dzięcie pli zenskiej
bezimienna, bezimienny
bezmężna
bezżenny
bliżnięta, bliżniaczy
brak danych
brat
brzemienny
chrzest
ciąży
córka
cmentarz
czyli
data i miejsce
data
data ślubu
data urodzenia
diecezja
dni, dnia, dzień
ewangelickie
familia
fara, farny
godzin, godzina, godz.
gospodarstwo
grecko-katolickie
i
imię
imię chrzestne
imiona
imiona rodziców
kawaler
kościół
królestwo
ksiądz, ks.
księgi hipoteczne
kuratel
lat, lata
lub
małżeńsk
małżeństwo
małżonek
małżonka
martwo urodzony
matka
matka chrzestna
mąż
metryka
miasto
miejsce
miejsce urodzenia
miesiąc, miesięcy, m.
młodzian
Nnarzeczona
narzeczony
nazwisko
nazwisko niewiadomy
nazwisko panieńskie
nazwisko po mężu
niedziel
niepełnoletni
nieprawny
nieślubny
niewiadomy
nieżywo, nieżywa
nieżywo urodzony
nobilis
nowa, nowe, nowy, ns.
oblubienica
oblubieniec
oboje
oddzia
odpis
ojciec
ojciec chrzestny
około
opiekun
ożeniony
pan
pani
panieńskie nazwisko
panna
parafia
płeć żeńskiej
pochować
pochowany
pochówek
pogrzeb
pogrzebowy
pół
półtora
pół godziny
poronienie
pradziad
prawosławne
przednazwiska
przydomek
przyjaciele
rodzic
rodzice
rodzina
rok
rosyjski
rozwodnik
rozwódka
rzymsko-katolickie
samec
samica
samiczka
siostra
stara, stare, stary, st.
stopień
synowie, syny
szlachta
szos
ślub
świadectwo
świadectwo chrztu
świadectwo ślubo
świadectwo śmierci
świadectwo zgonu
tydzien
tyg., tygod., tygodni
umarł
umarł dnia
umierać
umrzeć śmiercią naturalną
urodzenie
urodził, urodiła
urząd stanu cywilnego
uwaga, uwagi
wdowa
wdowiec
wiek
wieś
wsie
województwo, woj.
wolnego stanu
wyznanie
zamieszkanie
z domu
zgon, zgonu
zmarł
zmarły
zyć
zył, zyła
żona
żonaty
żyćący
żydowskie
marriage register
death register
birth register
death register
death register
unnamed child sex female
unnamed
single, unmarried, without a husband
single, unmarried, without a wife
twin
unknown, lack of evidence
brother
pregnant
baptism
pregnant
daughter
cemetery, churchyard, burial ground
otherwise, or (alias)
date and place of
date
date of marriage
date of birth
diocese
day
Evangelical (Lutheran)
family
parish church
o'clock, hour
household, homestead, farm
Greek Catholic
and
first name
Christian or baptismal name
names
names of the parents
bachelor
church
kingdom
priest, reverend father
mortgage books
ward (child)
age, years (plural only)
or
married
marriage
husband
wife
stillborn
mother
godmother
husband
orginal record of birth, marriage, death
city
place
place of birth
months, months
youth, young man
fiancée (f)
fiancé (m)
surname
surname unknown
maiden name
married name
Sunday
a minor, an infant
illegitimate
unwed
unknown
dead (stillborn)
not living at birth
noble
new
bride
bridegroom
both
military detachment
transcript, copy
father
godfather
circa, about
guardian
married
Mr.
Mrs.
maiden name
girl, maiden, Miss
parish
sex female
bury
buried (inhumed)
burial
funeral
funeral
half
one and a half
half hour
miscarriage
ancestor
Orthodox
middle name, nickname
nickname
friends
parent
parents
family
one year (abbreviated 1884 r.)
Russian
divorced man
divorced woman
Roman Catholic
male
female
female
sister
old
rank
sons
noble, gentry
house tax
marriage
certificate
baptismal certificate
marriage certificate
death certificate
death certificate
week (singular)
weeks (plural)
died
day of death
to die
died of natural causes
birth
born
civil register office
remark, remarks
widow
widower
age
village
villages
province
free status, i. e. Unmarried
religion
place of residence
maiden name
cause of death
died
dead, deceased
to live
(he, she) lived
wife
married
of life
Jewish