Jubilee Books – PMA Archives (IN, KS, MA, MD, MI, MN, MS)

PARISH PUBLICATIONS (JUBILEE BOOKS, PAMIETNIKI, ETC.)

INDIANA

East Chicago

St. Stanislaus B.M. Parish

* Roczne sprawozdanie z dochodów i rozchodów za rok 1924. [Annual report of income and expenditures for 1924], Drukiem “Polonii,” South Chicago, IL, 1925. Unpaged. P-F/IN/428

* Parafia św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, 1900-1950. St. Stanislaus Bishop and Martyr Parish., Unpaged. P-J/IN/249

* Saint Stanislaus Parish. 75th Diamond Anniversary, 1900-1975., Unpaged. P-J/IN/250

Gary

Holy Family Parish

Hejnał Doroczny Parafii Najświętszej Rodziny. Kwiecień, 1930. Annual Announcer of The Holy Family Parish. April, 1930., 32 pp. P-H/IN/251

St. Hedwig Parish

* Pamiętnik z okazji poświęcenia nowego kościoła św. Jadwigi w niedzielę, 20-go września 1942. [Souvenir album of the consecration of the new church of St. Hedwig Parish on Suinday, 20 September 1942], Polonia Publishing Co., Chicago, IL, 1942. Unpaged. P-J/IN/252

* Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Jadwigi, 1908-1933. [Souvenir album of the Silver Jubilee of St. Hedwig Parish, 1908-1933], 88 pp. P-J/IN/253

Hammond

St. Mary of Czestochowa Parish

* Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu istnienia Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, 1912-1938. Souvenir of the Silver Jubilee of St. Mary’s Parish., Unpaged. P-J/IN/254

* 50th Anniversary St. Mary of Czestochowa, 1912-1963., 68 pp. P-J/IN/255

St. Casimir Parish

Złoty Jubileusz parafii św. Kazimierza, 1890-1940. Golden Jubilee of St. Casimir Parish., Unpaged. P-J/IN/526

Indiana Harbor

St. Cantius Parish

Album Srebrnego Jubileuszu parafii św. Jana Kantego, 1904-1929. [Album of the Silver Jubilee of St. John Cantius Parish, 1904-1929], Drukiem “Dziennika Zjednoczenia,” Chicago, IL, 1929. 111 pp. P-J/IN/257

La Porte

Secret Heart Parish

* Ksiąźka Pamiątkowa z Okazji Upamiętnienia Srebrnego Jubileuszu polskiej Parafii Najsłodszego Serca Jezusa, w niedzielę, 9-go października, 1983 r. [Commemorative Booklet of the Silver Jubilee of the Polish parish of the Sacred Heart, on Sunday, 9 October 1983], “Goniec Polski” Printing Co., South Bend, In., 1938. 42 pp. P-J/IN/258

* 50th Anniversary Sacred Heart Church, 1913-1963., Unpaged. P-J/IN/259

New Chicago

Assumption of the B.V.M. Parish

* Roczny Głosiciel w parafii Wniebowzięcia Matki Boskiej. Styczeń 1923. Annual Announcer of Assumption of the B.V.M. Church. January 1923., Drukiem “Polonii”, South Chicago, 1923. Unpaged. P-H/IN/260

* Roczny Głosiciel w Parafii Wniebowzięcia Matki Boskiej. Styczeń 1926. Annual Announcer of Assumption of the B.V.M. Church. January 1926., Polish Union Daily-Printers and Publishers, Chicago, IL, 1926. 20 pp. P-H/IN/261

* Pamiętnik z okazji poświęcenia nowego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w niedzielę, 8 czerwca 1941. [Souvenir album of the consecration of the new church of the Assumption of the B.V.M. Parish on Sunday, 8 June 1941], The Polonia Publishing Co., South Chicago, 1941. Unpaged. P-H/IN/262

* Pamiętnik z okazji Srebrnego Jubileuszu Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w niedzielę, 25-go paśdziernika, 1942. [Souvenir album of the Silver Jubilee of Assumption of the B.V.M. Parish on Sunday, 25 October 1942], Printed by “Polonia,” Chicago, IL, 1942. Unpaged. P-J/IN/263

Otis

St. Mary’s Parish

* Pamiątka Złotego Jubileuszu Parafii Najświętszej Marii Panny, 1873-1923. [Souvenir of the Golden Jubilee of St. Mary’s Parish, 1873-1923], Drukiem “Dziennika Zjednoczenia,” Chicago, IL, 1923. Unpaged. P-J/IN/264

* Diamond Jubilee St. Mary’s, 1873-1948., 78 pp. P-J/IN/265

South Bend

St. Adalbert B.M. Parish

* Program Pamiątkowy Poświęcenia Nowego Kościoła św. Wojciecha B. i M. [Commemorative program of the consecration of St. Adalbert B.M. Parish’s new church], Unpaged. P-H/IN/266

* Jubileusz 25-cio lecia Parafii św. Wojciecha B. i M. Księga Pamiątkowa. 1910-1935. [25th Jubilee of St. Adalbert B.M. Parish. Souvenir booklet], Drukarnia Wydawnictwa “Polonii”, Chicago, IL, 1935. Unpaged. P-J/IN/267

* Fifty Years at Saint Adalbert’s Parish, 1910-1960., Printing Production by the Norman King Co., Inc., Berwyn, IL, 1961. 208 pp. P-J/IN/268

St. Casimir Parish

Ksiąźka Jubileuszowa Parafii św. Kazimierza z okazji pięćdziesiątej rocznicy poświęcenia pierwszego kościoła. Jubilee Book, 1899 – 1949. Commemorating Fiftieth Anniversary of the Dedication of the First Church., 160 pp. P-J/IN/269

St. Hedwig Parish

* Album złotego Jubileuszu Parafii św. Jadwigi, 1877-1927. [Album of the Golden Jubilee of St. Hedwig Parish, 1877-1927], Drukiem “Dziennika Zjednoczenia,” Chicago, IL, 1927. 272 pp. P-J/IN/270

* Album Jubileuszowy Parafii św. Jadwigi, 1877-1952. [Jubilee Album of St. Hedwig Parish, 1877-1952], Unpaged. P-J/IN/271

St. Stanislaus Parish

25-lecie Stanisławowa, 1900-1925. [25th Anniversary. St. Stanislaus Parish, 1900-1925], 168 pp. P-J/IN/272

Whiting

St. Adalbert B.M. Parish

Zarys historii Parafii św. Wojciecha, B.M. (1902- 1927). Szkice Towarzystw istniejących przy tej parafii. [Outline of the history of St. Adalbert B.M. Parish, 1902-1927. Sketches of the Societies existing at this parish], Unpaged. P-J/IN/273

KANSAS

Leavenworth

St. Casimir Parish

Pamiątka Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Kazimierza, 1894-1920. [Souvenir of the Silver Jubilee of St. Casimir Parish, 1894-1920], Drukiem “Narodu Polskiego,” Chicago, IL, 1920. Unpaged. P-J/KS/301

MASSACHUSETTS

Adams

St. Stanislaus Kostka Parish

* Srebrny Jubileusz Parafii św. Stanisława Kostki, 1902-1927. Za pasterzowania ks. Franciszka Kołodzieja. [Silver Jubilee of St. Stanislaus Kostka Parish, 1902-1927. During the pastorate of Rev. Franciszek Kołodziej], Krak—w, 1927. 224 pp. P-J/MA/302

* Pamiątkowy Album Wydany z okazji 35-tej Rocznicy Towarzystwa św. Stanisława Kostki, 1902-1937. [Souvenir album issued on the occasion of the 35th anniversary of St. Stanislaus Kostka Parish, 1902-1937], Unpaged. P-H/MA/303

* Album Złotego Jubileuszu Kościoła św. Stanisława Kostki. Fiftieth Anniversary Album of the St. Stanislaus Kostka Church., Unpaged. P-J/MA/304

* Diamond Jubilee St. Stanislaus Kostka Parish, 1902-1977., Adams, MA, 1977., Unpaged. P-J/MA/305

Cambridge

St. Hedwig Parish

* Album Pamiątkowy Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Jadwigi, 1907-1932. Obchód Jubileuszowy dnia 12 października 1932 [Souvenir album of the Silver Jubilee of St. Hedwig Parish, 1907-1932. Jubilee celebration 12 October 1932], Drukiem “Kuryera Codziennego,” 1932. Unpaged. P-J/MA/306

* Program Obchodu 30-lecia Parafii św. Jadwigi, 1907-1937. Obchód Jubileuszowy dnia 28 listopada 1937. [Program of the celebration of the 30th anniversary of St. Hedwig Parish, 1907-1937. Jubilee celebration 28 November 1937], Drukiem “Kuryera Codziennego,” 1937. Unpaged. P-J/MA/307

* Kościoła św. Jadwigi. Pamiętnik Poświęcenia Kościoła. [St. Hedwig’s Church. Souvenir of the church’s consecration], Drukiem “Kuryera Codziennego,” So. Boston. MA, 1939. Unpaged. P-H/MA/308

Chelsea

St. Stanislaus B.M.

Album Pamiątkowy Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Stanisława B.M., 1905-1930. Obchód Jubileuszowy od dnia 4 maja do 11 marca 1930 r. [Souvenir album of the Silver Anniversary of St. Stanislaus B.M. Parish, 1905-1930. Jubilee celebration from 4 May to 11 March 1930 ???], 63 pp. P-J/MA/309

St. Stanislaus Parish

Parafia św. Stanisława. Golden Jubilee, 1905-1955., Warren Press, Inc., Boston, MA, 1955. 183 pp. P-J/MA/310

Chicopee

St. Stanislaus B.M. Parish

* Album Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Stanisława B.M., 1891-1916. [Album of the Silver Jubilee of St. Stanislaus B.M., 1891-1916], Drukiem “Narodu Polskiego,” Chicago, IL, 1916. 160 pp. P-J/MA/311

* Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu poświęcenia i otwarcia nowego kościoła 1910-1935 (w niedzielę, 24 listopada 1935 roku). [Souvenir of the Silver Jubilee of the consecration and opening of the new church 1910-1935 (on Sunday, 24 November 1935], Druk. Wyd. “Nowej Anglii,” Chicopee, MA, 1936. Unpaged. P-J/MA/312

* Pamiętnik Parafii św. Stanisława B.M. Złoty Jubileusz, 1891-1941. [Souvenir of St. Stanislaus B.M. Parish. Golden Jubilee, 1891-1941], Druk. “Nowej Anglii,” Chicopee, MA, 1941. 80 pp. P-J/MA/313

* Saint Stanislaus B.M. Church. Diamond Jubilee, 1891-1966., 72 pp. P-J/MA/314

Clinton

Our Lady of Jasna Gora Parish

* Srebrny Jubileusz Parafii B.M. Częstochowskiej, 1913-1938. Silver Jubilee Celebration Saint Mary’s R.C. Parish., Unpaged. P-J/MA/315

* Golden Jubilee. Our Lady of Jasna Gora Church, 1913-1963., Clinton, MA, 1964. Unpaged. P-J/MA/316

Easthampton

Sacred Heart Parish

* Souvenir of the Silver Jubilee of the Sacred Heart Parish, 1909-1934., Druk. “Gwiazdy” i “Holyoke Advertiser,” Holyoke, MA, 1935. Unpaged. P-J/MA/317

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii Boskiego Serca Jezusa, 1908-1958. Souvenir Album of the 50th Anniversary of the Founding of the Sacred, Heart Parish, 1908-1958. 82 pp. P-J/MA/318

Fall River

Holy Trinity Parish

Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Trójcy, 1911-1936. Souvenir of the Silver Jubilee of the Holy Trinity Church., Fall River, MA, 1937. Unpaged. P-J/MA/319

Gardner

St. Joseph Parish

* Pamiętnik. Souvenir, 1908-1933., Gardner, MA, 1936. 37 pp. P-J/MA/320

* 50th Anniversary, 1908-1958., 72 pp. P-J/MA/321

Greenfield

Sacred Heart Parish

* Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu 1912-1937. Silver Jubilee Album of Sacred Heart Parish., Adams, MA, 1937. Unpaged. P-J/MA/322

* Golden Jubilee Album, 1912-1962., Unpaged. P-J/MA/323

Haverhill

St. Michael Parish

Saint Michael’s Church. Golden Anniversary Souvenir Book, 1910-1960., Unpaged. P-J/MA/324

Hatfield

Holy Trinity Parish

Srebrny Jubileusz Parafii św. Trójcy 1916-1941. Silver Jubilee Celebration Holy Trinity Parish., Unpaged. P-J/MA/325

Lawrence

Holy Trinity Parish

Golden Jubilee, 1905 – 1955, Holy Trinity., Unpaged. P-J/MA/326

Lowell

Holy Trinity Parish

Pamiątka Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Trójcy, 1904-1929. [Souvenir of the Silver Jubilee of Holy Trinity Parish, 1904-1929], Drukarnia Urbanka, Lowell, 1930. Unpaged. P-J/MA/327

Lynn

St. Michael Parish

50 Golden Years, 1906-1956. Souvenir Program Book (October 12, 13, 14, 1956)., Unpaged. P-J/MA/328

Maynard

St. Casimir Parish

Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Kazimierza, 1912-1937. Souvenir of the Silver Jubilee of Casimir’s Parish., Drukiem “Kuryera Codziennego.” Unpaged. P-J/MA/329

New Bedford

Our Lady of Perpetual Help

Pamiątka Srebrnego Jubileuszu Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, 1905-1931. Souvenir of the Silver Jubilee of the Polish R.C. Church of Our Lady of Perpetual Help., Drukiem “Trybuny”, New Bedford, MA, 1931. Unpaged. P-J/MA/330

St. Casimir Parish

Pamiętnik Poświęcenia Nowych Organów w Kościele św. Kazimierza (28-go maja, 1939). [Souvenir of the consecration of the new organ in St. Casimir’s Church], Drukiem “Trybuny”, New Bedford, MA. Unpaged. P-H/MA/331

Pittsfield

Holy Family Parish

Złoty Jubileusz Parafii świętej Rodziny. Fiftieth Anniversary of the Holy Family Parish, 1913-1963., Unpaged. P-J/MA/332

Southbridge

St. Hedwig Parish

Golden Jubilee St. Hedwig’s Parish 1918-1968 (November 24, 1968), 72 pp. P-J/MA/333

South Deerfield

St. Stanislaus B.M. Parish

Album Jubileuszowy, 1903-1959. [Jubilee Album, 1903-1959], Unpaged. P-J/MA/334

Taunton

Our Lady of Rosary

Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii M.B. Róźańcowej, 1909-1934. [Souvenir of the Silver Jubilee of Our Lady of the Rosary, 1909-1934], “Nowiny” Publishing Co., Milwaukee, WI, 1934. 72 pp. P-J/MA/335

Three Rivers

SS. Peter and Paul Parish

* Album Pamiątkowy Srebrnego Jubileuszu Parafii SS-ch Piotra i Pawła, 1902-1927. [Souvenir album of the Silver Jubilee of Sts. Peter and Paul Parish, 1902-1927], Druk. “Nowej Anglii”, Chicopee, MA, 1928. Unpaged. P-J/MA/336

* Złoty Jubileusz Poświęcenia Kościoła św. Piotra i Pawła, 1905-1955 (w niedzielę, 11-go września 1955 r.). [Golden Jubilee of the consecration of Sts. Peter and Paul Church, 1905-1955 (on Sunday, 11 September 1955)], Unpaged. P-J/MA/337

Turners Falls

Our Lady of Czestochowa Parish

* Souvenir of the Thirtieth Year of the Founding of the Our Lady of Czestochowa Parish, 1909-1939., Unpaged. P-J/MA/338

* Album Złotego Jubileuszu Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej. Golden Jubilee Album of Our Lady of Czestochowa Church, 1909-1959., Adams, MA, 1960. Unpaged. P-J/MA/339

Ware

St. Mary Parish

* Pamiątka Poświęcenia Sali Parafialnej Najświętszej Panny Marii (dnia 22 maja 1927). Dedication of the New Saint Mary’s Parish Hall (May 22, 1927). Unpaged. P-J/MA/340

* Srebrny Jubileusz Parafii Najświętszej Marii Panny, 1905-1930. [Silver Jubilee of St. Mary Parish, 1905-1930], 68 pp. P-J/MA/341

Webster

St. Joseph Parish

* Złoty Jubileusz Parafii św. Józefa, 1887-1937. Golden Jubilee of the First Polish R. C. Parish in New Angland St Joseph’s., Unpaged. P-J/MA/342

* Diamond Jubilee, 1887-1962., Unpaged. P-J/MA/343

West Warren

St. Stanislaus B.M.

Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, 1913-1963. [Souvenir of the Golden Jubilee of St. Stanislaus, Bishop and Martyr, 1913-1963], Warren, 1963. 52 pp. P-J/MA/344

Willimansett

St. Anthony Parish

Album Pamiątkowy 15-letniego Jubileuszu Załoźenia Parafii św. Antoniego z Padwy, 1926-1941. [Souvenir album of the 15th Jubilee of the founding of St. Anthony of Padua Parish, 1926-1941], Czerwiec, 1941. Druk. “Nowej Anglii,” Chicopee, MA, 1941. Unpaged. P-J/MA/345

Worcester

Our Lady of Czestochowa Parish

* 50-ta Rocznica Parafii Matki Boskiej Czestochowskiej, 1903-1953. [50th anniversary of Our Lady of Czestochowska Parish, 1903-1953], 40 pp. P-J/MA/346

* Nowa Częstochowa, 1957-1962. New Czestochowa, 1957-1962., 80 pp. P-H/MA/347

* Moja Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej. My Parish Our Lady of Czestochowa., Unpaged. P-H/MA/348

MARYLAND

Baltimore

St. Casimir Parish

Srebrny Jubileusz Parafii św. Kazimierza, 1902-1927. [Silver Jubilee of St. Casimir Parish, 1902-1927], Baltimore, MD, 1927. 40 pp. P-J/MD/501

Holy Rosary Parish

* 80th Anniversary of the Holy Cross Polish National Catholic Church, 1898-1978 (Saturday, April 15, 1978), Printed by The Straz Press, Scranton, PA., Unpaged. P-J/MD/720

* Pamiętnik uroczystości poświęcenia Kościoła Matki Boskiej Róźańcowej (15-go kwietnia, 1928). [Souvenir of the celebration and consecration of Holy Rosary Parish (15 April 1928)], The Polish American Pub. Co., Baltimore, MD, 1928., Unpaged. P-J/MD/502

* Księga pamiątkowa z okazji Złotego Jubileuszu parafii P.W. Matki Boskiej Róźańcowej, 1888-1938. [Souvenir book of the Golden Jubilee of Holy Rosary Parish, 1888-1938], Baltimore, MD, 1938. Unpaged. P-J/MD/503

* One Hundredth Anniversary of Holy Rosary Church, 1887-1987 Unpaged. P-J/MD/716

St. Stanislaus Kostka Parish

Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii św. Stanisława Kostki, 1880-1931. [Souvenir of the Golden Jubilee of St. Stanislaus Kostka Parish, 1880-1931], Unpaged. P-J/MD/504

MICHIGAN

Bay City

St. Stanistaus Kostka Parish

Złoty Jubileusz i Pamiętnik Parafii św. Stanisława Kostki, 1874-1925. [Golden Jubilee and Souvenir of St. Stanislaus Parish, 1874-1925], Drukiem “Sztandaru Polskiego,” Bay City, MI, 1925. Unpaged. P-J/MI/461

Dearborn

St. Barbara Parish

Pamiętnik dziesięcioletniej rocznicy załoźenia parafii św. Barbary, 1924-1934. [Souvenir of the 10th anniversary of the found of St. Barbara Parish, 1924-1934], Unpaged. P-J/MI/462

Detroit

— Souvenir Album of Catholic Churches Schools, Academies and Institutions In and Around Detroit. Detroit, 1910., 64 pp. P-H/MI/463

St. Adalbert Parish

Album Pamiątkowy w 50-letnią rocznicę załoźenia Parafii św. Wojciecha, 1870-1920. [Souvenir album for the 50th anniversary of the founding of St. Adalbert Parish, 1820-1920], Drukiem “Ogniska Domowego,” Detroit, MI, 1920. Unpaged. P-J/MI/464

St. Albertus Parish

Detroit’s Oldest Polish Parish. St. Albertus, 1872-1973. Centennial, 299 pp. P-J/MI/465

Assumption Parish

Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii Wniebowzięcia N.M.P., 1912-1937. Silver Jubilee Souvenir Booklet of Church of the Assumption, 68 pp. P-J/MI/466

St. Casimir Parish

Złoty Jubileusz Parafii św. Kazimierza, 1882-1932. [Golden Jubilee of St. Casimir Parish, 1882-1932], Unpaged. P-J/MI/467

St. Francis Parish

Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii św. Franciszka, 1890-1940. [Souvenir of the Golden Jubilee of St. Francis Parish, 1890-1940], Unpaged. P-J/MI/468

St. Hedwig Parish

* Pamiętnik Jubileuszowy Parafii św. Jadwigi, 1903-1928. [Souvenir of the jubilee of St. Hedwig Parish, 1903-1928], Unpaged. P-J/M1/469

* Diamond Jubilee, 1903-1978, unpaged. P-J/MI/470

St. Joseph Parish

Album Pamiątkowy w 40-letnią rocznicę załoźenia parafii św. Józefa 1889-1929. [Souvenir album of the 40th anniversary of the founding of St. Joseph Parish, 1889-1929], Unpaged. P-J/MI/471

Immaculate Conception Parish

Golden Jubilee, 1919-1969, Unpaged. P-J/MI/472

St. John Cantius Parish

Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii św. Jana Kantego, 1902-1952. Souvenir of The Golden Jubilee of St. John Cantius Church, Glow-Press, Detroit, MI, 1952. Unpaged. P-J/MI/473

St. Cunegundis Parish

Pamiętnik pięcioletniej rocznicy istnienia Parafii św. Kunegundy, 1927-1932. [Souvenir of the fifth anniversary of the founding of St. Cunegundis Parish, 1927-1932], Detroit, 1932. Unpaged. P-J/MI/474

St. Louis The King Parish

Silver Jubilee, 1923-1948, Unpaged. P-J/MI/475

Resurrection Parish

Pamiętnik dziesięciolecia załoźenia Parafii Zmartwychwstania Pańskiego, 1921-1931. [Souvenir of the tenth anniversary of the founding of Resurrection Parish, 1921-1931], Citizens’ Weekly, Detroit, 1931. Unpaged. P-J/MI/476

St. Stanislaus B & M Parish

Album pamiątkowy w 25-letnią rocznicę załoźenia Parafii św. Stanisława B.M., 1898-1923. [Souvenir album of the 25th anniversary of the founding of St. Stanislaus B.M. Parish, 1828-1923], 80 pp. P-J/MI/477

Sweetest Heart of Mary Parish

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii Najsłodszego Serca Marii, 1890-1940. [Souvenir of the Golden Jubilee of Sweetest Heart of Mary Parish, 1890-1940], 88 pp. P-J/MI/478

* Pamiętnik Diamentowego Jubileuszu Parafii Najsłodszego Serca Marii, 1890-1965. Diamond Jubilee Sweetest Heart of Mary Parish, Unpaged. P-J/MI/479

Grand Rapids

Sacred Heart of Jesus

Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu i Historia Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1904-1929. [Souvenir of the Silver Jubilee and History of Sacred Heart of Jesus Parish, 1904-1929], 53 pp. P-J/MI/480

Hamtramck

St. Florian Parish

* Golden Jubilee Memoirs of St. Florian Parish, 1908-1958, 119 pp. P-J/MI/481

* Diamond Jubilee of St. Florian Parish, 1908-1983, 400 pp. P-J/MI/482

ST. Ladislaus Parish

Golden Jubilee of St. Ladislaus Parish, 1920-1970, Unpaged. P-J/MI/483

Our Lady Queen of ApostIes

* Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii M.B. Królowej Apostołów, 1917-1942. [Souvenir of the Silver anniversary of Our Lady Queen of Apostles Parish, 1917-1942], Unpaged. P-J/MI/484

* Złoty Jubileusz Parafii Matki Boskiej Królowej Apostołów, 1917-1967. [Golden Jubilee of Our Lady Queen of Apostles Parish, 1917-1967], Glow-Press, Detroit, MI, 1967. Unpaged. P-J/M1/48915

Manistee

St. Joseph Parish

* Pamiątka Srebrnego Jubileuszu załoźenia Parafii św. Józefa, 1884-1909. [Souvenir of the Silver Jubilee of the founding of St. Joseph Parish, 1884-1909], 107 pp. P-J/MI/486

* Pamiątka złotego Jubileuszu załoźenia parafii św. Józefa, 1884-1934. [Souvenir of the Golden Jubilee of the founding of St. Joseph Parish, 1884-1934], 68 pp. P-J/MI/487

Muskegon

St. Michael Archangel Parish

Remembrance of the Consecration of the new St. Michael’s The Archangel Church in Muskegon, MI, May 30, 1944, 80 pp. P-H/MI/488

Pontiac

St. Joseph Parish

* Year Book. History and Business Guide, 1943, Unpaged. P-H/MI/489

* Year Book. History and Business Guide, 1944, Unpaged. P-H/M1/490

* Year Book. History and Business Guide, 1945, Unpaged. P-H/MI/491

Wyandotte

Our Lady of Mt. Carmel Parish

Złoty Jubileusz Parafii Matki Boskiej Szkaplerznej, 1899-1949. [Golden Jubilee of Our Lady of Mt. Carmel Parish, 1899-1949], Unpaged. P-J/M1/492

MINNESOTA

Duluth

SS Peter and Paul Parish

Album wydany z okazji Srebrnego Jubileuszu Parafii SS. Piotra i Pawła, 1901-1926. [Album issued for the Silver Jubilee of Sts. Peter and Paul Parish, 1901-1926], Drukiem “Nowin Polskich,” Milwaukee, WI, 1926. 80 pp. P-J/MN/493

Florian

— Assumption Catholic Church

* Silver Jubilee of Assumption Catholic Church of Florian, 1950-1975, 40 pp. P-J/MN/726

* A History of the Churches, Clergy, and Parishioners of the First One Hundred Years, 1882-1982, 158 pp. P-J/MN/725

Minneapolis

Church of the Holy Cross

One Hundred Years of the Holy Cross Church, 1886-1986, 116 pp. P-J/MN/727

Holy Cross Parish

Diamond Jubilee. Church of The Holy Cross, 1866-1961. Memory Book, Lumberman Publishing Co., Minneapolis, MN. 54 pp. P-J/MN/494

St. Paul

St. Casimir Parish

Złoty Jubileusz Parafii św. Kazimierza, 1862-1942. Golden Jubilee St. Casimir Parish. [Golden Jubilee of St. Casimir Parish, 1826-1942], 103 pp. P-J/MN/495

Wells

St. Casimir Parish

Dedication Memories, May 10, 1953, 36 pp. P-H/MN/496

Wilno

St. John Cantius Parish

Saint John Cantius Church. Centennial History, 1883-1983, Crescent Publishing, Inc., Hills, MN. 1983., 216 pp. P-J/MN/497

Winona

St. Casimir Parish

Souvenir. Golden Jubilee Church of Saint Casimir, 1905-1955, The Leicht Press, Winona, MN, 1955. 96 pp. P-J/MN/498

St. Stanislaus Kostka Parish

* Diamond Jubilee Memoirs, 1873-1948, The Leicht Press, Winona, MN, 1948. Unpaged. P-J/MN/499

* Centennial. Saint Stanislaus Kostka Church, 1871-1971., Unpaged. P-J/MN/500

MISSOURI

St. Louis

St. Adalbert Parish

Srebrny Jubileusz Parafii św. Wojciecha, 1914-1939. [Silver Jubilee of St. Adalbert Parish, 1914-1939], 72 pp. P-J/MO/714

St. Casimir Parish

Złoty Jubileusz Parafii św. Kazimierza, 1889-1939. [Golden Jubilee of St. Casimir Parish, 1889-1939], 63 pp. P-J/MO/715

St. Hedwig Parish

* Roczne sprawozdanie z dochodów i rozchodów św. Jadwigi za rok 1914 i 1915. [Annual report of income and expenditures for St. Hedwig Parish for 1914 and 1915], Drukiem “Dziennika Chicagoskiego”, Chicago, IL, 1916. 13 pp. P-F/MO/716

* Srebrny Jubileusz Parafii św. Jadwigi, 1904-1929. [Silver Jubilee of St. Hedwig Parish, 1904-1929], Blackwell Wielandy Co., St. Louis, MO, 1929. 112 pp. P-J/MO/717

* Forty Years For God and Country Souvenir Book Commemorating the Payment of St. Hedwig’s Parish Debt and The Silver Jubilee of the Parish Priest, June 25, 1944., 148 pp. P-J/MO/718

Our Lady of Czestochowa Parish

Srebrny Jubileusz Parafii Matki Boskiej Czestochowskiej, 1908-1933. Silver Jubilee of Our Lady of Czestochowa Parish., 62 pp. P-J/M0/719

St. Stanislaus Kostka Parish

* Pamiątka złotego Jubileuszu Parafii św. Stanisława Kostki, 1880-1930. [Commemoration of the Golden Jubilee of St. Stanislaus Kostka Parish, 1880-1930], 182 pp. P-J/MO/720

* Saint Stanislaus Kostka Church, 1880 – 1980., Unpaged. P-J/MO/721