Jubilee Books – PMA Archives (IN, KS, MA, MD, MI, MN, MS)

Listed below are the jubilee and other books held in the Genealogical Holdings of the Polish Museum of America Library, Chicago, Illinois.

Please Note – None of the items in this list are available through inter-library loan from the library.

INDIANA

East Chicago

St. Stanislaus B.M. Parish

* Roczne sprawozdanie z dochodów i rozchodów za rok 1924. [Annual report of income and expenditures for 1924], Drukiem “Polonii,” South Chicago, IL, 1925. Unpaged. P-F/IN/428

* Parafia św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, 1900-1950. St. Stanislaus Bishop and Martyr Parish., Unpaged. P-J/IN/249

* Saint Stanislaus Parish. 75th Diamond Anniversary, 1900-1975., Unpaged. P-J/IN/250

Gary

Holy Family Parish

Hejnał Doroczny Parafii Najświętszej Rodziny. Kwiecień, 1930. Annual Announcer of The Holy Family Parish. April, 1930., 32 pp. P-H/IN/251

St. Hedwig Parish

* Pamiętnik z okazji poświęcenia nowego kościoła św. Jadwigi w niedzielę, 20-go września 1942. [Souvenir album of the consecration of the new church of St. Hedwig Parish on Suinday, 20 September 1942], Polonia Publishing Co., Chicago, IL, 1942. Unpaged. P-J/IN/252

* Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Jadwigi, 1908-1933. [Souvenir album of the Silver Jubilee of St. Hedwig Parish, 1908-1933], 88 pp. P-J/IN/253

Hammond

St. Mary of Czestochowa Parish

* Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu istnienia Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, 1912-1938. Souvenir of the Silver Jubilee of St. Mary’s Parish., Unpaged. P-J/IN/254

* 50th Anniversary St. Mary of Czestochowa, 1912-1963., 68 pp. P-J/IN/255

St. Casimir Parish

Złoty Jubileusz parafii św. Kazimierza, 1890-1940. Golden Jubilee of St. Casimir Parish., Unpaged. P-J/IN/526

Indiana Harbor

St. Cantius Parish

Album Srebrnego Jubileuszu parafii św. Jana Kantego, 1904-1929. [Album of the Silver Jubilee of St. John Cantius Parish, 1904-1929], Drukiem “Dziennika Zjednoczenia,” Chicago, IL, 1929. 111 pp. P-J/IN/257

La Porte

Secret Heart Parish

* Ksiąźka Pamiątkowa z Okazji Upamiętnienia Srebrnego Jubileuszu polskiej Parafii Najsłodszego Serca Jezusa, w niedzielę, 9-go października, 1983 r. [Commemorative Booklet of the Silver Jubilee of the Polish parish of the Sacred Heart, on Sunday, 9 October 1983], “Goniec Polski” Printing Co., South Bend, In., 1938. 42 pp. P-J/IN/258

* 50th Anniversary Sacred Heart Church, 1913-1963., Unpaged. P-J/IN/259

New Chicago

Assumption of the B.V.M. Parish

* Roczny Głosiciel w parafii Wniebowzięcia Matki Boskiej. Styczeń 1923. Annual Announcer of Assumption of the B.V.M. Church. January 1923., Drukiem “Polonii”, South Chicago, 1923. Unpaged. P-H/IN/260

* Roczny Głosiciel w Parafii Wniebowzięcia Matki Boskiej. Styczeń 1926. Annual Announcer of Assumption of the B.V.M. Church. January 1926., Polish Union Daily-Printers and Publishers, Chicago, IL, 1926. 20 pp. P-H/IN/261

* Pamiętnik z okazji poświęcenia nowego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w niedzielę, 8 czerwca 1941. [Souvenir album of the consecration of the new church of the Assumption of the B.V.M. Parish on Sunday, 8 June 1941], The Polonia Publishing Co., South Chicago, 1941. Unpaged. P-H/IN/262

* Pamiętnik z okazji Srebrnego Jubileuszu Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w niedzielę, 25-go paśdziernika, 1942. [Souvenir album of the Silver Jubilee of Assumption of the B.V.M. Parish on Sunday, 25 October 1942], Printed by “Polonia,” Chicago, IL, 1942. Unpaged. P-J/IN/263

Otis

St. Mary’s Parish

* Pamiątka Złotego Jubileuszu Parafii Najświętszej Marii Panny, 1873-1923. [Souvenir of the Golden Jubilee of St. Mary’s Parish, 1873-1923], Drukiem “Dziennika Zjednoczenia,” Chicago, IL, 1923. Unpaged. P-J/IN/264

* Diamond Jubilee St. Mary’s, 1873-1948., 78 pp. P-J/IN/265

South Bend

St. Adalbert B.M. Parish

* Program Pamiątkowy Poświęcenia Nowego Kościoła św. Wojciecha B. i M. [Commemorative program of the consecration of St. Adalbert B.M. Parish’s new church], Unpaged. P-H/IN/266

* Jubileusz 25-cio lecia Parafii św. Wojciecha B. i M. Księga Pamiątkowa. 1910-1935. [25th Jubilee of St. Adalbert B.M. Parish. Souvenir booklet], Drukarnia Wydawnictwa “Polonii”, Chicago, IL, 1935. Unpaged. P-J/IN/267

* Fifty Years at Saint Adalbert’s Parish, 1910-1960., Printing Production by the Norman King Co., Inc., Berwyn, IL, 1961. 208 pp. P-J/IN/268

St. Casimir Parish

Ksiąźka Jubileuszowa Parafii św. Kazimierza z okazji pięćdziesiątej rocznicy poświęcenia pierwszego kościoła. Jubilee Book, 1899 – 1949. Commemorating Fiftieth Anniversary of the Dedication of the First Church., 160 pp. P-J/IN/269

St. Hedwig Parish

* Album złotego Jubileuszu Parafii św. Jadwigi, 1877-1927. [Album of the Golden Jubilee of St. Hedwig Parish, 1877-1927], Drukiem “Dziennika Zjednoczenia,” Chicago, IL, 1927. 272 pp. P-J/IN/270

* Album Jubileuszowy Parafii św. Jadwigi, 1877-1952. [Jubilee Album of St. Hedwig Parish, 1877-1952], Unpaged. P-J/IN/271

St. Stanislaus Parish

25-lecie Stanisławowa, 1900-1925. [25th Anniversary. St. Stanislaus Parish, 1900-1925], 168 pp. P-J/IN/272

Whiting

St. Adalbert B.M. Parish

Zarys historii Parafii św. Wojciecha, B.M. (1902- 1927). Szkice Towarzystw istniejących przy tej parafii. [Outline of the history of St. Adalbert B.M. Parish, 1902-1927. Sketches of the Societies existing at this parish], Unpaged. P-J/IN/273

KANSAS

Leavenworth

St. Casimir Parish

Pamiątka Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Kazimierza, 1894-1920. [Souvenir of the Silver Jubilee of St. Casimir Parish, 1894-1920], Drukiem “Narodu Polskiego,” Chicago, IL, 1920. Unpaged. P-J/KS/301

MASSACHUSETTS

Adams

St. Stanislaus Kostka Parish

* Srebrny Jubileusz Parafii św. Stanisława Kostki, 1902-1927. Za pasterzowania ks. Franciszka Kołodzieja. [Silver Jubilee of St. Stanislaus Kostka Parish, 1902-1927. During the pastorate of Rev. Franciszek Kołodziej], Krak—w, 1927. 224 pp. P-J/MA/302

* Pamiątkowy Album Wydany z okazji 35-tej Rocznicy Towarzystwa św. Stanisława Kostki, 1902-1937. [Souvenir album issued on the occasion of the 35th anniversary of St. Stanislaus Kostka Parish, 1902-1937], Unpaged. P-H/MA/303

* Album Złotego Jubileuszu Kościoła św. Stanisława Kostki. Fiftieth Anniversary Album of the St. Stanislaus Kostka Church., Unpaged. P-J/MA/304

* Diamond Jubilee St. Stanislaus Kostka Parish, 1902-1977., Adams, MA, 1977., Unpaged. P-J/MA/305

Cambridge

St. Hedwig Parish

* Album Pamiątkowy Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Jadwigi, 1907-1932. Obchód Jubileuszowy dnia 12 października 1932 [Souvenir album of the Silver Jubilee of St. Hedwig Parish, 1907-1932. Jubilee celebration 12 October 1932], Drukiem “Kuryera Codziennego,” 1932. Unpaged. P-J/MA/306

* Program Obchodu 30-lecia Parafii św. Jadwigi, 1907-1937. Obchód Jubileuszowy dnia 28 listopada 1937. [Program of the celebration of the 30th anniversary of St. Hedwig Parish, 1907-1937. Jubilee celebration 28 November 1937], Drukiem “Kuryera Codziennego,” 1937. Unpaged. P-J/MA/307

* Kościoła św. Jadwigi. Pamiętnik Poświęcenia Kościoła. [St. Hedwig’s Church. Souvenir of the church’s consecration], Drukiem “Kuryera Codziennego,” So. Boston. MA, 1939. Unpaged. P-H/MA/308

Chelsea

St. Stanislaus B.M.

Album Pamiątkowy Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Stanisława B.M., 1905-1930. Obchód Jubileuszowy od dnia 4 maja do 11 marca 1930 r. [Souvenir album of the Silver Anniversary of St. Stanislaus B.M. Parish, 1905-1930. Jubilee celebration from 4 May to 11 March 1930 ???], 63 pp. P-J/MA/309

St. Stanislaus Parish

Parafia św. Stanisława. Golden Jubilee, 1905-1955., Warren Press, Inc., Boston, MA, 1955. 183 pp. P-J/MA/310

Chicopee

St. Stanislaus B.M. Parish

* Album Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Stanisława B.M., 1891-1916. [Album of the Silver Jubilee of St. Stanislaus B.M., 1891-1916], Drukiem “Narodu Polskiego,” Chicago, IL, 1916. 160 pp. P-J/MA/311

* Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu poświęcenia i otwarcia nowego kościoła 1910-1935 (w niedzielę, 24 listopada 1935 roku). [Souvenir of the Silver Jubilee of the consecration and opening of the new church 1910-1935 (on Sunday, 24 November 1935], Druk. Wyd. “Nowej Anglii,” Chicopee, MA, 1936. Unpaged. P-J/MA/312

* Pamiętnik Parafii św. Stanisława B.M. Złoty Jubileusz, 1891-1941. [Souvenir of St. Stanislaus B.M. Parish. Golden Jubilee, 1891-1941], Druk. “Nowej Anglii,” Chicopee, MA, 1941. 80 pp. P-J/MA/313

* Saint Stanislaus B.M. Church. Diamond Jubilee, 1891-1966., 72 pp. P-J/MA/314

Clinton

Our Lady of Jasna Gora Parish

* Srebrny Jubileusz Parafii B.M. Częstochowskiej, 1913-1938. Silver Jubilee Celebration Saint Mary’s R.C. Parish., Unpaged. P-J/MA/315

* Golden Jubilee. Our Lady of Jasna Gora Church, 1913-1963., Clinton, MA, 1964. Unpaged. P-J/MA/316

Easthampton

Sacred Heart Parish

* Souvenir of the Silver Jubilee of the Sacred Heart Parish, 1909-1934., Druk. “Gwiazdy” i “Holyoke Advertiser,” Holyoke, MA, 1935. Unpaged. P-J/MA/317

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii Boskiego Serca Jezusa, 1908-1958. Souvenir Album of the 50th Anniversary of the Founding of the Sacred, Heart Parish, 1908-1958. 82 pp. P-J/MA/318

Fall River

Holy Trinity Parish

Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Trójcy, 1911-1936. Souvenir of the Silver Jubilee of the Holy Trinity Church., Fall River, MA, 1937. Unpaged. P-J/MA/319

Gardner

St. Joseph Parish

* Pamiętnik. Souvenir, 1908-1933., Gardner, MA, 1936. 37 pp. P-J/MA/320

* 50th Anniversary, 1908-1958., 72 pp. P-J/MA/321

Greenfield

Sacred Heart Parish

* Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu 1912-1937. Silver Jubilee Album of Sacred Heart Parish., Adams, MA, 1937. Unpaged. P-J/MA/322

* Golden Jubilee Album, 1912-1962., Unpaged. P-J/MA/323

Haverhill

St. Michael Parish

Saint Michael’s Church. Golden Anniversary Souvenir Book, 1910-1960., Unpaged. P-J/MA/324

Hatfield

Holy Trinity Parish

Srebrny Jubileusz Parafii św. Trójcy 1916-1941. Silver Jubilee Celebration Holy Trinity Parish., Unpaged. P-J/MA/325

Lawrence

Holy Trinity Parish

Golden Jubilee, 1905 – 1955, Holy Trinity., Unpaged. P-J/MA/326

Lowell

Holy Trinity Parish

Pamiątka Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Trójcy, 1904-1929. [Souvenir of the Silver Jubilee of Holy Trinity Parish, 1904-1929], Drukarnia Urbanka, Lowell, 1930. Unpaged. P-J/MA/327

Lynn

St. Michael Parish

50 Golden Years, 1906-1956. Souvenir Program Book (October 12, 13, 14, 1956)., Unpaged. P-J/MA/328

Maynard

St. Casimir Parish

Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Kazimierza, 1912-1937. Souvenir of the Silver Jubilee of Casimir’s Parish., Drukiem “Kuryera Codziennego.” Unpaged. P-J/MA/329

New Bedford

Our Lady of Perpetual Help

Pamiątka Srebrnego Jubileuszu Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, 1905-1931. Souvenir of the Silver Jubilee of the Polish R.C. Church of Our Lady of Perpetual Help., Drukiem “Trybuny”, New Bedford, MA, 1931. Unpaged. P-J/MA/330

St. Casimir Parish

Pamiętnik Poświęcenia Nowych Organów w Kościele św. Kazimierza (28-go maja, 1939). [Souvenir of the consecration of the new organ in St. Casimir’s Church], Drukiem “Trybuny”, New Bedford, MA. Unpaged. P-H/MA/331

Pittsfield

Holy Family Parish

Złoty Jubileusz Parafii świętej Rodziny. Fiftieth Anniversary of the Holy Family Parish, 1913-1963., Unpaged. P-J/MA/332

Southbridge

St. Hedwig Parish

Golden Jubilee St. Hedwig’s Parish 1918-1968 (November 24, 1968), 72 pp. P-J/MA/333

South Deerfield

St. Stanislaus B.M. Parish

Album Jubileuszowy, 1903-1959. [Jubilee Album, 1903-1959], Unpaged. P-J/MA/334

Taunton

Our Lady of Rosary

Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii M.B. Róźańcowej, 1909-1934. [Souvenir of the Silver Jubilee of Our Lady of the Rosary, 1909-1934], “Nowiny” Publishing Co., Milwaukee, WI, 1934. 72 pp. P-J/MA/335

Three Rivers

SS. Peter and Paul Parish

* Album Pamiątkowy Srebrnego Jubileuszu Parafii SS-ch Piotra i Pawła, 1902-1927. [Souvenir album of the Silver Jubilee of Sts. Peter and Paul Parish, 1902-1927], Druk. “Nowej Anglii”, Chicopee, MA, 1928. Unpaged. P-J/MA/336

* Złoty Jubileusz Poświęcenia Kościoła św. Piotra i Pawła, 1905-1955 (w niedzielę, 11-go września 1955 r.). [Golden Jubilee of the consecration of Sts. Peter and Paul Church, 1905-1955 (on Sunday, 11 September 1955)], Unpaged. P-J/MA/337

Turners Falls

Our Lady of Czestochowa Parish

* Souvenir of the Thirtieth Year of the Founding of the Our Lady of Czestochowa Parish, 1909-1939., Unpaged. P-J/MA/338

* Album Złotego Jubileuszu Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej. Golden Jubilee Album of Our Lady of Czestochowa Church, 1909-1959., Adams, MA, 1960. Unpaged. P-J/MA/339

Ware

St. Mary Parish

* Pamiątka Poświęcenia Sali Parafialnej Najświętszej Panny Marii (dnia 22 maja 1927). Dedication of the New Saint Mary’s Parish Hall (May 22, 1927). Unpaged. P-J/MA/340

* Srebrny Jubileusz Parafii Najświętszej Marii Panny, 1905-1930. [Silver Jubilee of St. Mary Parish, 1905-1930], 68 pp. P-J/MA/341

Webster

St. Joseph Parish

* Złoty Jubileusz Parafii św. Józefa, 1887-1937. Golden Jubilee of the First Polish R. C. Parish in New Angland St Joseph’s., Unpaged. P-J/MA/342

* Diamond Jubilee, 1887-1962., Unpaged. P-J/MA/343

West Warren

St. Stanislaus B.M.

Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, 1913-1963. [Souvenir of the Golden Jubilee of St. Stanislaus, Bishop and Martyr, 1913-1963], Warren, 1963. 52 pp. P-J/MA/344

Willimansett

St. Anthony Parish

Album Pamiątkowy 15-letniego Jubileuszu Załoźenia Parafii św. Antoniego z Padwy, 1926-1941. [Souvenir album of the 15th Jubilee of the founding of St. Anthony of Padua Parish, 1926-1941], Czerwiec, 1941. Druk. “Nowej Anglii,” Chicopee, MA, 1941. Unpaged. P-J/MA/345

Worcester

Our Lady of Czestochowa Parish

* 50-ta Rocznica Parafii Matki Boskiej Czestochowskiej, 1903-1953. [50th anniversary of Our Lady of Czestochowska Parish, 1903-1953], 40 pp. P-J/MA/346

* Nowa Częstochowa, 1957-1962. New Czestochowa, 1957-1962., 80 pp. P-H/MA/347

* Moja Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej. My Parish Our Lady of Czestochowa., Unpaged. P-H/MA/348

MARYLAND

Baltimore

St. Casimir Parish

Srebrny Jubileusz Parafii św. Kazimierza, 1902-1927. [Silver Jubilee of St. Casimir Parish, 1902-1927], Baltimore, MD, 1927. 40 pp. P-J/MD/501

Holy Rosary Parish

* 80th Anniversary of the Holy Cross Polish National Catholic Church, 1898-1978 (Saturday, April 15, 1978), Printed by The Straz Press, Scranton, PA., Unpaged. P-J/MD/720

* Pamiętnik uroczystości poświęcenia Kościoła Matki Boskiej Róźańcowej (15-go kwietnia, 1928). [Souvenir of the celebration and consecration of Holy Rosary Parish (15 April 1928)], The Polish American Pub. Co., Baltimore, MD, 1928., Unpaged. P-J/MD/502

* Księga pamiątkowa z okazji Złotego Jubileuszu parafii P.W. Matki Boskiej Róźańcowej, 1888-1938. [Souvenir book of the Golden Jubilee of Holy Rosary Parish, 1888-1938], Baltimore, MD, 1938. Unpaged. P-J/MD/503

* One Hundredth Anniversary of Holy Rosary Church, 1887-1987 Unpaged. P-J/MD/716

St. Stanislaus Kostka Parish

Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii św. Stanisława Kostki, 1880-1931. [Souvenir of the Golden Jubilee of St. Stanislaus Kostka Parish, 1880-1931], Unpaged. P-J/MD/504

MICHIGAN

Bay City

St. Stanistaus Kostka Parish

Złoty Jubileusz i Pamiętnik Parafii św. Stanisława Kostki, 1874-1925. [Golden Jubilee and Souvenir of St. Stanislaus Parish, 1874-1925], Drukiem “Sztandaru Polskiego,” Bay City, MI, 1925. Unpaged. P-J/MI/461

Dearborn

St. Barbara Parish

Pamiętnik dziesięcioletniej rocznicy załoźenia parafii św. Barbary, 1924-1934. [Souvenir of the 10th anniversary of the found of St. Barbara Parish, 1924-1934], Unpaged. P-J/MI/462

Detroit

— Souvenir Album of Catholic Churches Schools, Academies and Institutions In and Around Detroit. Detroit, 1910., 64 pp. P-H/MI/463

St. Adalbert Parish

Album Pamiątkowy w 50-letnią rocznicę załoźenia Parafii św. Wojciecha, 1870-1920. [Souvenir album for the 50th anniversary of the founding of St. Adalbert Parish, 1820-1920], Drukiem “Ogniska Domowego,” Detroit, MI, 1920. Unpaged. P-J/MI/464

St. Albertus Parish

Detroit’s Oldest Polish Parish. St. Albertus, 1872-1973. Centennial, 299 pp. P-J/MI/465

Assumption Parish

Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii Wniebowzięcia N.M.P., 1912-1937. Silver Jubilee Souvenir Booklet of Church of the Assumption, 68 pp. P-J/MI/466

St. Casimir Parish

Złoty Jubileusz Parafii św. Kazimierza, 1882-1932. [Golden Jubilee of St. Casimir Parish, 1882-1932], Unpaged. P-J/MI/467

St. Francis Parish

Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii św. Franciszka, 1890-1940. [Souvenir of the Golden Jubilee of St. Francis Parish, 1890-1940], Unpaged. P-J/MI/468

St. Hedwig Parish

* Pamiętnik Jubileuszowy Parafii św. Jadwigi, 1903-1928. [Souvenir of the jubilee of St. Hedwig Parish, 1903-1928], Unpaged. P-J/M1/469

* Diamond Jubilee, 1903-1978, unpaged. P-J/MI/470

St. Joseph Parish

Album Pamiątkowy w 40-letnią rocznicę załoźenia parafii św. Józefa 1889-1929. [Souvenir album of the 40th anniversary of the founding of St. Joseph Parish, 1889-1929], Unpaged. P-J/MI/471

Immaculate Conception Parish

Golden Jubilee, 1919-1969, Unpaged. P-J/MI/472

St. John Cantius Parish

Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii św. Jana Kantego, 1902-1952. Souvenir of The Golden Jubilee of St. John Cantius Church, Glow-Press, Detroit, MI, 1952. Unpaged. P-J/MI/473

St. Cunegundis Parish

Pamiętnik pięcioletniej rocznicy istnienia Parafii św. Kunegundy, 1927-1932. [Souvenir of the fifth anniversary of the founding of St. Cunegundis Parish, 1927-1932], Detroit, 1932. Unpaged. P-J/MI/474

St. Louis The King Parish

Silver Jubilee, 1923-1948, Unpaged. P-J/MI/475

Resurrection Parish

Pamiętnik dziesięciolecia załoźenia Parafii Zmartwychwstania Pańskiego, 1921-1931. [Souvenir of the tenth anniversary of the founding of Resurrection Parish, 1921-1931], Citizens’ Weekly, Detroit, 1931. Unpaged. P-J/MI/476

St. Stanislaus B & M Parish

Album pamiątkowy w 25-letnią rocznicę załoźenia Parafii św. Stanisława B.M., 1898-1923. [Souvenir album of the 25th anniversary of the founding of St. Stanislaus B.M. Parish, 1828-1923], 80 pp. P-J/MI/477

Sweetest Heart of Mary Parish

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii Najsłodszego Serca Marii, 1890-1940. [Souvenir of the Golden Jubilee of Sweetest Heart of Mary Parish, 1890-1940], 88 pp. P-J/MI/478

* Pamiętnik Diamentowego Jubileuszu Parafii Najsłodszego Serca Marii, 1890-1965. Diamond Jubilee Sweetest Heart of Mary Parish, Unpaged. P-J/MI/479

Grand Rapids

Sacred Heart of Jesus

Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu i Historia Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1904-1929. [Souvenir of the Silver Jubilee and History of Sacred Heart of Jesus Parish, 1904-1929], 53 pp. P-J/MI/480

Hamtramck

St. Florian Parish

* Golden Jubilee Memoirs of St. Florian Parish, 1908-1958, 119 pp. P-J/MI/481

* Diamond Jubilee of St. Florian Parish, 1908-1983, 400 pp. P-J/MI/482

ST. Ladislaus Parish

Golden Jubilee of St. Ladislaus Parish, 1920-1970, Unpaged. P-J/MI/483

Our Lady Queen of ApostIes

* Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii M.B. Królowej Apostołów, 1917-1942. [Souvenir of the Silver anniversary of Our Lady Queen of Apostles Parish, 1917-1942], Unpaged. P-J/MI/484

* Złoty Jubileusz Parafii Matki Boskiej Królowej Apostołów, 1917-1967. [Golden Jubilee of Our Lady Queen of Apostles Parish, 1917-1967], Glow-Press, Detroit, MI, 1967. Unpaged. P-J/M1/48915

Manistee

St. Joseph Parish

* Pamiątka Srebrnego Jubileuszu załoźenia Parafii św. Józefa, 1884-1909. [Souvenir of the Silver Jubilee of the founding of St. Joseph Parish, 1884-1909], 107 pp. P-J/MI/486

* Pamiątka złotego Jubileuszu załoźenia parafii św. Józefa, 1884-1934. [Souvenir of the Golden Jubilee of the founding of St. Joseph Parish, 1884-1934], 68 pp. P-J/MI/487

Muskegon

St. Michael Archangel Parish

Remembrance of the Consecration of the new St. Michael’s The Archangel Church in Muskegon, MI, May 30, 1944, 80 pp. P-H/MI/488

Pontiac

St. Joseph Parish

* Year Book. History and Business Guide, 1943, Unpaged. P-H/MI/489

* Year Book. History and Business Guide, 1944, Unpaged. P-H/M1/490

* Year Book. History and Business Guide, 1945, Unpaged. P-H/MI/491

Wyandotte

Our Lady of Mt. Carmel Parish

Złoty Jubileusz Parafii Matki Boskiej Szkaplerznej, 1899-1949. [Golden Jubilee of Our Lady of Mt. Carmel Parish, 1899-1949], Unpaged. P-J/M1/492

MINNESOTA

Duluth

SS Peter and Paul Parish

Album wydany z okazji Srebrnego Jubileuszu Parafii SS. Piotra i Pawła, 1901-1926. [Album issued for the Silver Jubilee of Sts. Peter and Paul Parish, 1901-1926], Drukiem “Nowin Polskich,” Milwaukee, WI, 1926. 80 pp. P-J/MN/493

Florian

— Assumption Catholic Church

* Silver Jubilee of Assumption Catholic Church of Florian, 1950-1975, 40 pp. P-J/MN/726

* A History of the Churches, Clergy, and Parishioners of the First One Hundred Years, 1882-1982, 158 pp. P-J/MN/725

Minneapolis

Church of the Holy Cross

One Hundred Years of the Holy Cross Church, 1886-1986, 116 pp. P-J/MN/727

Holy Cross Parish

Diamond Jubilee. Church of The Holy Cross, 1866-1961. Memory Book, Lumberman Publishing Co., Minneapolis, MN. 54 pp. P-J/MN/494

St. Paul

St. Casimir Parish

Złoty Jubileusz Parafii św. Kazimierza, 1862-1942. Golden Jubilee St. Casimir Parish. [Golden Jubilee of St. Casimir Parish, 1826-1942], 103 pp. P-J/MN/495

Wells

St. Casimir Parish

Dedication Memories, May 10, 1953, 36 pp. P-H/MN/496

Wilno

St. John Cantius Parish

Saint John Cantius Church. Centennial History, 1883-1983, Crescent Publishing, Inc., Hills, MN. 1983., 216 pp. P-J/MN/497

Winona

St. Casimir Parish

Souvenir. Golden Jubilee Church of Saint Casimir, 1905-1955, The Leicht Press, Winona, MN, 1955. 96 pp. P-J/MN/498

St. Stanislaus Kostka Parish

* Diamond Jubilee Memoirs, 1873-1948, The Leicht Press, Winona, MN, 1948. Unpaged. P-J/MN/499

* Centennial. Saint Stanislaus Kostka Church, 1871-1971., Unpaged. P-J/MN/500

MISSOURI

St. Louis

St. Adalbert Parish

Srebrny Jubileusz Parafii św. Wojciecha, 1914-1939. [Silver Jubilee of St. Adalbert Parish, 1914-1939], 72 pp. P-J/MO/714

St. Casimir Parish

Złoty Jubileusz Parafii św. Kazimierza, 1889-1939. [Golden Jubilee of St. Casimir Parish, 1889-1939], 63 pp. P-J/MO/715

St. Hedwig Parish

* Roczne sprawozdanie z dochodów i rozchodów św. Jadwigi za rok 1914 i 1915. [Annual report of income and expenditures for St. Hedwig Parish for 1914 and 1915], Drukiem “Dziennika Chicagoskiego”, Chicago, IL, 1916. 13 pp. P-F/MO/716

* Srebrny Jubileusz Parafii św. Jadwigi, 1904-1929. [Silver Jubilee of St. Hedwig Parish, 1904-1929], Blackwell Wielandy Co., St. Louis, MO, 1929. 112 pp. P-J/MO/717

* Forty Years For God and Country Souvenir Book Commemorating the Payment of St. Hedwig’s Parish Debt and The Silver Jubilee of the Parish Priest, June 25, 1944., 148 pp. P-J/MO/718

Our Lady of Czestochowa Parish

Srebrny Jubileusz Parafii Matki Boskiej Czestochowskiej, 1908-1933. Silver Jubilee of Our Lady of Czestochowa Parish., 62 pp. P-J/M0/719

St. Stanislaus Kostka Parish

* Pamiątka złotego Jubileuszu Parafii św. Stanisława Kostki, 1880-1930. [Commemoration of the Golden Jubilee of St. Stanislaus Kostka Parish, 1880-1930], 182 pp. P-J/MO/720

* Saint Stanislaus Kostka Church, 1880 – 1980., Unpaged. P-J/MO/721