Jubilee Books – PMA Archives (NE, NH, NJ, NY, OH)

Listed below are the jubilee and other books held in the Genealogical Holdings of the Polish Museum of America Library, Chicago, Illinois.

Please Note – None of the items in this list are available through inter-library loan from the library.

NEBRASKA

Columbus

St. Anthony Parish

Historia Parafii św. Antoniego. [History of St. Anthony Parish], Drukiem “Miesięcznika Franciszkańskiego”, Pulaski, WI, 1916. 87 pp. P-H/NE/722

Omaha

Immaculate Conception Parish

Rocznik w Parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P., 1946. [1946 Yearbook, Immaculate Conception Parish], Unpaged. P-H/NE/7Z3

St. Francis Parish

Pamiątka 25-tej rocznicy załoźenia parafii św. Franciszka, 1899-1924. [Commemoration of the 25th anniversary of the founding of St. Francis Parish, 1899-1924], Omaha, Nebraska, 1924. 192 pp. P-J/NE/724

Pilzno

St. Mary Parish

Golden Jubilee, 1891-1941, Unpaged. P-J/NE/725

Tarnow

St. Michael Parish

Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii i Kościoła św. Michała, 1880-1931. [Souvenir of the Golden Jubilee of St. Michael Parish and Church, 1880-1931], Drukiem “Nowin Polskich”, Milwaukee, WI, 1932. Unpaged. P-J/NE/726

NEW HAMPSHIRE

Claremont

St. Joseph Parish

Pamiętnik z okazji Poświęcenia Kościoła dnia 31-go maja, 1926 r., wykaz ofiar imiennych z lat 1921-1925 włącznie w parafii św. Józefa. [Souvenir of the consecration of the church on 31 May 1926, list of contributions for 1921-1925 inclusive in St. Joseph Parish], Unpaged. P-H/NH/349

Nashua

St. Stanislaus B. & M. Parish

* Pamiątka Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 1908-1933. Souvenir of the Silver Jubilee of the Polish R.C. Church of Stanislaus Bishop and Martyr., 64 pp. P-J/NH/350

* 50 Years at St. Stanislaus, 1908-1958., Goulet Printing Co., Nashua, NH, 1958. Unpaged.P-J/NH/351

* Sprawozdanie finansowe parafii św. Stanisława, B. M. z roku 1928. [Financial report of St. Stanislaus, Bishop and Martyr, Parish for 1928], Pietraszek Press., Fall River, MA, 1929. Unpaged. P-F/NH/352

* Sprawozdanie finansowe parafii św. Stanisława B. M. z roku 1929. [Financial report of St. Stanislaus, Bishop and Martyr, Parish for 1929], Pietraszek Press., Fall River, MA, 1930. Unpaged. P-F/NH/353

* Sprawozdanie finansowe parafii św. Stanisława B. M. z roku 1930. [Financial report of St. Stanislaus B.M. Parish for 1930], Pietraszek Press., Fall River, MA. Unpaged. P-F/NH/354

* Sprawozdanie finansowe parafii św. Stanisława B.M. z roku 1931. [Financial report of St. Stanislaus B.M. Parish for 1928], Pietraszek Press, Fall River, MA, 1932. Unpaged. P-F/NH/355

* Sprawozdanie finansowe parafii św. Stanisława B. M. z roku 1932. [Financial report of St. Stanislaus B.M. Parish for 1932], Drukarnia Urbanka, Lowell, MA, 1933. Unpaged. P-F/NH/356

* Sprawozdanie finansowe parafii św. Stanisława B. i M. z roku 1933. [Financial report of St. Stanislaus B.M. Parish for 1933], Drukiem “Przewodnika Katolickiego,” New Britain, CO, 1934. Unpaged. P-F/NH/357

* Sprawozdanie finansowe parafii św. Stanisława B. i M. z roku 1934. [Financial report of St. Stanislaus B.M. Parish for 1934], Drukiem “Przewodnik Katolickiego,” New Britain, CO. Unpaged. P-F/NH/358

NEW JERSEY

Bayonne

Our Lady of Mount Carmel Parish

* Pamiętnik Parafii Matki Boskiej Szkaplerznej, 1898-1938. [Souvenir of Our Lady of Mount Carmel Parish, 1898-1938], Owl Printing Co., Jersey City, NJ. 100 pp. P-J/NJ/359

* Golden Jubilee. Church of Our Lady of Mount Carmel, 1898-1948, Owl Printing Co., Jersey City, NJ, 1948. 239 pp. P-J/NJ/360

* Złota Księga Pamiątkowa Parafii Matki Boskiej Szkaplerznej. [Golden Souvenir Book of Our Lady of Mount Carmel Parish], Unpaged. P-J/NJ/361

Bloomfield

St. Valentine Parish

Golden Jubilee of St. Valentine’s R.C. Parish, 1899-1949, Stobbs & Vickery, Inc., Bloomfield, NJ, 1949. 114 pp. P-J/NJ/362

Burlington

All Saints Parish

Blessing and Solemn Dedication of the All Saints Church, Sunday, 03. 08. 1959., Unpaged.P-H/NJ/363

Camden

St. Joseph Parish

* Księga Pamiątkowa Parafii św. Józefa. Opracowana i wydana z okazji Złotego Jubileuszu, 1892-1942. [Souvenir Book of St. Joseph Parish. Compiled and issued for the Golden Jubilee, 1892-1942], Unpaged. P-J/NJ/364

* Seventy-Five Years of Grace 1892-1967. Commemorating St. Joseph Church (South) Camden, New Jersey. Diamond JubiIee, South Hackensack, NJ, 1967. 84 pp. P-J/NJ/365.

Clifton

— St. John Kanty Parish

* Pamiętnik Dedykacyjny Kościoła św. Jana Kantego (w niedzielę 25-go kwietnia 1937). Program, St. John Kanty Church Dedication (Sunday, April 25th, 1937), Unpaged. P-J/NJ/366

* St. John Kanty Church. Golden Jubilee, 1935-1985, Unpaged. P-J/NJ/367

Elizabeth

St. Adalbert Parish

Srebrny Jubileusz Parafii św. Wojciecha, 1905-1930. [Silver Jubilee of St. Adalbert Parish, 1905-1930], 58 pp. P-J/NJ/368

St. Hedwig Parish

Silver Jubilee Souvenir St. Hedwig’s Church, 1925-1950, Printed by “American Printing Co.” and “Drukarnia Polska,” Elizabeth, NJ, 1950. Unpaged. P-J/NJ/369

Garfield

St. Stanislaus Kostka Parish

Golden Jubilee of St. Stanislaus Kostka Parish, Garfield, New Jersy, 1968., 24 pp. P-J/NJ/740

Hudson Heights

Sacred Heart Parish

Album Pamiątkowy Srebrnego Jubileuszu Parafii Najsłodszego Serca Jezusowego, 1918-1943. [Souvenir Album of the Silver Jubilee of Sacred Heart Parish, 1918-1943], Jersey City, NJ, 1943. 76 pp. P-J/NJ/370

Irvington

Sacred Heart Parish

Pamiętnik Dziesięcioletniej Rocznicy Załoźenia Parafii Najsłodszego Serca Jezus, 1925-1935. [Souvenir of the 10th anniversary of the founding of Sacred Heart Parish, 1925-1935], Unpaged. P-J/NJ/371

Jersey City

St. Ann Parish

Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Anny, 1911-1936. [Souvenir of the Silver Jubilee of St. Ann Parish, 1911-1936], 80 pp. P-J/NJ/372

St. Anthony Parish

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii św. Antoniego, 1884-1934. [Souvenir of the Golden Jubilee of St. Anthony Parish, 1884-1934], Unpaged. P-J/NJ/373

* Pamiętnik Jubileuszowy Połoźenia Kamienia Węgielnego i Konsekracji Kościoła św. Antoniego, 1892-1942. [Jubilee souvenir of the placement of the cornerstone and consecration of St. Anthony Church, 1892-1942], 140 pp. P-J/NJ/374

Manville

Sacred Heart of Jesus Parish

Srebrny Jubileusz parafii Najs. Serca p. Jezusowego, 1919-1944. [Silver Jubilee of Sacred Heart of Jesus Parish, 1919-1944], 100 pp. P-J/NJ/724

Newark

St. Stanislaus Parish

Golden Anniversary St. Stanislaus R.C. Church, 1889-1939., Unpaged. P-J/NJ/375

Passaic

Holy Rosary Parish

* Pamiętnik Parafii Matki Boskiej Róźańcowej wydany w dziesięcioletnią rocznicę istnienia parafii, 1908-1928. [Souvenir of Holy Rosary Parish, issued for the 10th anniversary of the parish’s founding, 1908-1928], 62 pp. P-J/NJ/376

* Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii Matki Boskiej Róźańcowej, 1918-1943. [Souvenir of the Silver Jubilee of Holy Rosary Parish, 1918-1943], Unpaged. P-J/NJ/377

St. Joseph Parish

Pamiętnik Złotego Jubileuszu Kościoła św. Józefa, 1892-1942. [Souvenir of the Golden Jubilee of St. Joseph Parish, 1892-1942], 127 pp. P-J/NJ/378

Paterson

St. Hyacinth Parish

Ksiąźka Pamiątkowa z okazji poświęcenia Kościoła św. Jacka (w niedzielę 19-go lutego 1928). [Souvenir booklet of the consecration of St. Hyacinth Church (Sunday, 19 February 1928)], Unpaged. P-H/NJ/379

St. Stephen Parish

* Pamiętnik Parafii św. Szczepana z okazji Srebrnego Jubileuszu, 1903-1928. [Souvenir of St. Stephen Parish on its Silver Jubilee, 1903-1928], Drukarnia “Kuryera Narodowego,” 1928. Unpaged. P-J/NJ/380

* Double Golden Jubilee, 1903-1953. St. Stephen’s R.C. Church. Also of Rt. Rev. Monsignor James Wrzeciono, Pastor of St. Stephen’s Church., 100 pp. P-J/NJ/381

Perth Amboy

St. Stephen Parish

* Historia Parafii Polskiej św. Szczepana wydana w Dziesiątą Rocznicę Jej Załoźenia, 1892-1902. [History of the Polish parish of St. Stephen, issued for the tenth anniversary of its founding, 1892-1902], Druk. American Publishing Co., Perth Amboy, NJ, 1902. 52 pp. P-H/NJ/382

* Pamiątka Naszego Złotego Jubileuszu Parafii św. Szczepana, 1892-1942. The Golden Jubilee Day St. Stephen’s Parish, Drukiem “Gwiazdy,” Phila., PA, 1943., 40 pp. P-J/NJ/383

* Złota Księga Parafii św. Szczepana. Opracowana i wydana dla upamiętnienia Złotego Jubileuszu tejźe parafii, 1892-1942. [Golden Book of St. Stephen Parish. Compiled and issued to commemorate that parish’s Golden Jubilee, 1892-1942], Drukiem “Gwiazdy,” Phila., PA, 1943. Unpaged. P-J/NJ/384

Sayreville

St. Stanislaus Kostka Parish

Saint Stanislaus Kostka R. C. Church. Golden Jubilee, 1914-1964, Unpaged. P-J/NJ/386

South Plainfield

Our Lady of Czestochowa Parish

Second Anniversary of The Dedication of Our Lady of Czestochowa R.C. Church 1946., Unpaged. P-J/NJ/385

South River

St. Mary’s School

Golden Jubilee Book — 50th Anniversary of St. Mary’s School, 1976., Unpaged. P-J/NJ/717

Trenton

St. Hedwig Parish

Album Pamiątkowy 35-letniej Rocznicy Parafii św. Jadwigi, 1904-1939. [Souvenir album of the 35th anniversary of St. Hedwig Parish, 1904-1939], Drukiem “Przyjaciela Wolności,” Trenton, NJ, 1940. Unpaged. P-J/NJ/387

 Holy Cross Parish

Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii św. Krzyźa, 1891-1941. [Souvenir of the Golden Jubilee of Holy Cross Parish, 1891-1941], Drukiem “Nowin Polskich,” Milwaukee, WI, 1941. P-J/NJ/388

St. Stanislaus B & M

Pamiętnik Parafii św. Stanisława B. i M. Złoty Jubileusz, 1890-1940. [Souvenir of St. Stanislaus B & M Parish. Golden Jubilee, 1890-1940], 100 pp. P-J/NJ/389

NEW YORK

Amsterdam

— St. Stanislaus B & M Parish

Historia Parafii Polsko-Rzymsko-Katolickiej św. Stanisława B. i M., 1891-1921. [History of the Polish Roman Catholic parish of St. Stanislaus B. & M., 1891-1921], “Utica Art Press,” Utica, NY, 1922. 95 pp. P-J/NY/390

Auburn

— St. Hyacinth Parish

Pamiętnik Jubileuszowy 1906-1931 Parafii św. Jacka (czerwiec 28 – lipiec 5, 1931). [Jubilee Souvenir, 1906-1931, of St. Hyacinth Parish (June 28 – July 5, 1931)], Drukiem “Nowin Polskich,” Auburn, NY, 1932. Unpaged. P-J/NY/391

Bronx

— St. Valentine Parish

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii św. Walentego z okazji zakończenia Roku Jubileuszowego (dnia 16-go lutego, 1914). [Souvenir of the Golden Jubilee of St. Valentine Parish on the occasion of the completion of its Jubilee Year (16 February 1914)], New York, 1941. Unpaged. P-J/NY/392

* Saint Valentine’s Church. A Story of Courage and Devotion, South Hackensack, New Jersey, 1966. Unpaged. P-J/NY/393

Brooklyn

— St. Casimir Parish

Saint Casimir Church., So. Hackensack, NJ, 1976. 24 pp. P-J/NY/394

— Corpus Christi Parish

Pamiętnik. Z okazji poświęcenia nowego Kościoła Parafii Boźego Ciała, 1937. Corpus Christi Church Memories. On the Occasion of the blessing of the New Church, Unpaged. P-J/NY/395

— Holy Cross Polish National Catholic Church

Diamond Jubilee, 1912-1987. Memorial Bool. Sunday September 13, 1987. Pamiętnik diamentowego Jubileusza Polskiego Narodowej Katolickiej Parafji p. w. QSwiętgo Krzyźa, Niedziela, 13 września 1987 r. Unpaged. P-J/NY/723

— Our Lady Czestochowa Parish

75th Anniversary Diamond Jubilee. Our Lady of Czestochowa R.C. Jubilee. (Sunday, November 14, 1971), Unpaged. P-J/NY/396

— St. Stanislaus Kostka Parish

* Souvenir of the Dedication of St. Stanislaus K., 32 pp. P-H/NY/397

* 30-letni Jubileusz Kapłaństwa Ks. A. Mazurkiewicza oraz Kościoła św. Stanisława Kostki, 1903-1933. [30th Anniversary of the priesthood of Rev. A. Mazurkiewicz and of St. Stanislaus Kostka Church, 1903-1933], Unpaged. P-J/NY/398

* Golden Jubilee Saint Stanislaus Kostka Parish, 1896-1946, Drukiem “Nowin polskich,” Milwaukee, WI, 1947. 248 pp. P-H/NY/399

* Saint Stanislaus Kostka, 1896-1971, So. Hackensack, NJ, 1972. 206 pp. P-J/NY/400

Buffalo

— St. Adalbert Parish

* Album Pamiątkowy Złotego Jubileuszu Parafii św. Wojciecha, B.M., 1886-1936. [Souvenir Album of the Golden Jubilee of St. Adalbert Parish, 1886-1936], “The Broadway Press,” Buffalo, 1937. 282 pp. P-J/NY/401

* Pamiętnik Diamentowego Jubileuszu Bazyliki św. Wojciecha, B. M., 1886-1961. [Souvenir of the Diamond Jubilee of St. Adalbert Parish, 1886-1961], 100 pp. P-J/NY/402

— St. Casimir Parish

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu Kościoła św. Kazimierza, 1890-1940. [Souvenir of the Golden Jubilee of St. Casimir Church, 1890-1940], Drukiem “Dziennika Dla Wszystkich,” Buffalo, NY, 1941. Unpaged. P-J/NY/4O3

* A Memorial Book Commemorating 85th Jubilee of Saint Casimir’s Parish, 1890-1975, Rainbow Press, Buffalo, 1976. Unpaged. P-J/NY/404

— Corpus Christi Parish

Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii Boźego Ciała, 1898-1948. [Souvenir of the Golden Jubilee of Corpus Christi Parish, 1898-1948], Buffalo, New York, 1948. 208 pp. P-J/NY/405

— St. John Gwalbert Parish

Dziesięciolecie Parafii św. Jana Gwalberta, 1917-1927. [10th anniversary of St. John Gwalbert Parish, 1917-1927], Drukiem “Dziennika,” Buffalo, NY, 1928. Unpaged. P-J/NY/406

— St. John Cantius Parish

* Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Jana Kantego, 1892-1917. [Souvenir of the Silver Jubilee of St. John Cantius Parish, 1892-1917], Drukiem “Dziennika Dla Wszystkich,” Buffalo, 1918. 64 pp. P-J/NY/407

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii św. Jan Kantego, 1892-1942. [Souvenir of the Golden Jubilee of St. John Cantius Parish, 1892-1942], Drukiem “Dziennika Dla Wszystkich,” Buffalo, NY, 1942. Unpaged. P-J/NY/408

— SS. Peter and Paul Parish

W Rocznicę Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła załoźonej przez ks. Piotra Pitassa w 1909 r. [On the anniversary of the Silver Jubilee of Sts. Peter and Paul Parish, founded by Rev. Piotr Pitass in 1909], National Printing Co., Buffalo, NY, 1934. Unpaged. P-J/NY/409

— Queen of Peace Parish

* Pamiętnik poświęcenia Nowego Kościoła Matki Boskiej Królowej Pokoju. Souvenir Book Dedication of the New Queen of Peace R.C. Church, Drukiem “Dziennika,” Buffalo, 1930. Unpaged. P-J/NY/410

* Fiftieth Anniversary of the Queen of Peace. 1920-1970, 112 pp. P-J/NY/411

— St. Stanislaus B & M

* Księga Pamiątkowa Złotego Jubileuszu Osady Polskiej i Parafii św. Stanisława B. i M., 1873-1923. [Souvenir book of the Golden Jubilee of the Polish settlement and parish of St. Stanislaus B & M, 1873-1923], Drukiem “Telegramu,” Buffalo, NY, 1923. 388 pp. P-J/NY/412

* 60-lecie Parafii św. Stanisława B. i M. w źyciu kościelnym i społeczno-narodowym, 1873-1933. [60th anniversary of St. Stanislaus B & M Parish in ecclesiastical and socio-ethnic life, 1873-1933], Drukarnia “Sunrise Press,” Buffalo, NY, 1933. 222 pp. P-J/NY/413

* Księga Pamiątkowa Diamentowego Jubileuszu Parafii św. Stanisława B. i M., 1873-1948. [Souvenir Book of the Diamond Jubilee of St. Stanislaus B & M Parish, 1873-1948], Drukiem “Dziennika Dla Wszystkich,” Buffalo, NY, 1948. Unpaged. P-J/NY/414

— Transfiguration Parish

Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii Przemienienia Pańskiego, 1893-1943. [Souvenir of the Golden Jubilee of Transfiguration Parish, 1893-1943], Drukiem “Dziennika Dla Wszystkich,” Buffalo, NY, 1943. P-J/NY/415

— St. Valentine Parish

Ksiąźka Pamiątkowa Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Walentego, 1920-1945. [Souvenir Book of the Silver Jubilee St. Valentine Parish, 1920-1945], Drukiem “Dziennika dla Wszystkich,” Buffalo, NY, 1945. Unpaged. P-J/NY/416

Depew

— St. Augustine Parish

* Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Augustyna, 1909-1934. [Souvenir of the Silver Jubilee of St. Augustine Parish, 1909-1934], Drukiem “Dziennika,” Buffalo, NY, 1934. 37 pp.P-J/NY/417

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii św. Augustyna, 1909-1959. [Souvenir of the Golden Jubilee of St. Augustine Parish, 1909-1959], 100 pp. P-J/NY/418

Dunkirk

— St. Hedwig Parish

Krótki przegląd z 35 lat załoźenia i rozwoju parafii św. Jadwigi wraz ze sprawozdaniem za rok 1937 (1902-1937). [Short overview of the 35 years of the founding and development of St. Hedwig Parish, as well as a report for the year 1937 (1902-1937)], 52 pp. P-H/NY/419

Endicott

— St. Casimir Parish

Saint Casimir Parish – Family. Golden Jubilee, 1928-1978., 96 pp. P-J/NY/420

Floral Park

— St. Hedwig’s Roman Catholic Church

Golden Jubilee of the Ordination of Reverend Gervase W. Kuber, Pastor of St. Hedwig’s Roman Catholic Church, 1905-1955, June 19, 1955. Złoty Jubileusz kapłaństwa Wiel. ks. Gerwazego W. Kubera, proboszcza parafii św. Jadwigi., Czas Publishing Co., Brooklyn, NY. Unpaged. P-J/NY/722

Florida

— St. Joseph Parish

Złota Księga Parafii św. Józefa opracowana i wydana dla upamiętnienia Złotego Jubileuszu tejźe Parafii, 1895-1945. [Golden Book of St. Joseph Parish, compiled and issued in commemoration of the Golden Jubilee of that Parish, 1895-1945], Owl Printing Co., Jersey City, NJ, 1946. 95 pp. P-J/NY/421

Greenpoint

— SS. Cyril and Methodius Parish

* Pamiętnik dwudziestej rocznicy załoźenia Parafii św. Cyryla i Metodego, 1917-1937. [Souvenir of the 20th anniversary of the founding of Sts. Cyril and Methodius Parish, 1917-1937], Unpaged. P-J/NY/422

* Pamiętnik z okazji Srebrnego Jubileuszu Parafii SS. Cyryla i Metodego, 1917-1942. Silver Jubilee Souvenir of SS. Cyril & Methodius Church, Unpaged. P-J/NY/423

Harlem

— St. Hedwig Parish

* Pamiętnik z okazji otwarcia parafii św. Jadwigi. Dnia 7-go sierpnia, 1932. [Souvenir of the opening of St. Hedwig Parish. 7 August 1932], Unpaged. P-H/NY/424

* Pamiętnik z okazji poświęcenia Kościoła św. Jadwigi (niedziela, 30-go września, 1934). [Souvenir of the consecration of St. Hedwig Church (Sunday, 30 September 1934], Polish American Press, New York, NY, 1934. Unpaged. P-J/NY/425

* Pamiętnik z okazji 10-letniej rocznicy Kościoła św. Jadwigi (niedziela, 11-go paśdziernika, 1942). [Souvenir of the 10th anniversary of St. Hedwig Church (Sunday, 11 October 1942)], Unpaged. P-J/NY/426

Hempstead

— St. Ladislaus Parish

* Księga Pamiątkowa Parafii p.w. św. Władysława, 1915-1928. [Souvenir book of St. Ladislaus Parish, 1915-1928], Drukiem “Kuriera Narodowego,” New York, 1929. Unpaged. P-J/NY/427

* Commemorating the Golden Anniversary of St. Ladislaus Church and the Golden Jubilee of the Ordination of Monsignor Edward F. Glarnkowski, 1915-1965., South Hackensack, NJ, 1965. Unpaged. P-J/NY/428

Lackawanna

— St. Barbara Parish

* Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Barbary, 1903-1928. [Souvenir of the Silver Jubilee of St. Barbara Parish, 1903-1928], Drukiem “Dziennika,” Lackawanna, NY, 1928. Unpaged. P-J/NY/429

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii św. Barbary, 1903-1953. [Souvenir of the Golden Jubilee of St. Barbara Parish, 1903-1953], Lackawanna, NY, 1953. Unpaged. P-J/NY/430

New York City

— St. Clement Parish

* Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Klemensa, 1909-1934. [Souvenir of the Silver Jubilee of St. Clement Parish, 1909-1934], Drukiem “Glosu Narodu,” Jersey City, NJ, 1934. Unpaged. P-J/NY/431

* Pamiętnik z okazji poświęcenia odrestaurowanych części kościoła, plebanii i Domu Wiel. Sióstr przy Parafii św. Klemensa Marii (niedziela, 26-go września, 1937). [Souvenir of the consecration of the restored part of the church, rectory, and Sisters’ House of St. Clement Parish (Sunday, 26 September 1937)], Greenpoint Printing Co., Brooklyn, NY, 1937. Unpaged. P-J/NY/432

— St. Stanislaus B & M

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii św. Stanisława B. i M., 1874-1924. [Souvenir of the Golden Jubilee of St. Stanislaus B & M Parish, 1874-1924], New York, 1924. 81 pp. P-J/NY/433

* Parafia św. Stanisława B. i M. w New York, 1874-1949. [St. Stanislaus B & M Parish in New York, 1874-1949], 175 pp. P-J/NY/434

* Church of St. Stanislaus Bishop and Martyr, 1874-1954, Polish American Press, New York, NY, 1954. 327 pp. P-J/NY/435

— Our Lady of Czestochowa Parish

Pamiętnik z okazji poświęcenia kościoła oraz wykaz ofiar imiennych z lat 1912-1918 włącznie w parafii M. B. Częstochowskiej. [Souvenir of the consecration of the church and list of contributions for 1912-1918 in Our Lady of Czestochowa Parish], Drukiem “Słowa Polskiego,” Utica, NY, 1919. Unpaged. P-H/NY/436

— St. Mary Parish

Złoty Jubileusz. Golden Anniversary, Saint Mary’s Parish, 1910-1960, Unpaged. P-J/NY/437

Niagara Falls

— St. Stanislaus Kostka Parish

Church of Saint Stanislaus Kostka. Golden Jubilee, 1917-1967, 40 pp. P-J/NY/438

Ozone Park

— St. Stanislaus B & M Parish

50 Years Alive in Christ, 1923-1973, Unpaged. P-J/NY/439

Pine Island

— St. Stanislaus B & M Parish

* Silver Jubilee Celebration, 1912-1937., Mitchell Printing Co., Inc., Middletown, NY, 1937. 96 pp. P-J/NY/440

* Golden Jubilee, 1912 – 1962., 112 pp. P-J/NY/441

Port Chester

— Sacred Heart of Jesus Parish

* Pamiątka poświęcenia Kamienia Węgielnego Kościoła Najsłodszego Serca Jezusa dokonane przez ks. prałata Stanisława Nowaka w niedzielę, 27 maja 1928. [Souvenir of the consecration of the cornerstone of Sacred Heart of Jesus Church, performed by Rev. Stanisław Nowak on Sunday, 27 May 1928], Unpaged. P-H/NY/442

* Pamiętnik 20-letniej rocznicy załoźenia parafii Najsłodszego Serca Jezusa, 1917-1937. [Souvenir of the 20th anniversary of the founding of Sacred Heart of Jesus Parish, 1917-1937], Unpaged. P-J/NY/443

* Golden Jubilee, 1917-1967., Unpaged. P-J/NY/444

Schenectady

— St. Adalbert Parish

Church of St. Adalbert, 1903-1978., New York, NY, 1978. 60 pp. P-J/NY/445

Staten Island

— St. Adalbert Parish

Złoty Jubileusz Parafii św. Wojciecha, 1901-1951. [Golden Jubilee of St. Adalbert Parish, 1901-1951], Czas Publishing Co., Brooklyn, NY, 1951. 111 pp. P-J/NY/446

Syracuse

— Sacred Heart Church Parish

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii Najsłodszego Serca Jezusa 1892-1942. [Souvenir of the Golden Jubilee of Sacred Heart Parish, 1892-1942], Drukiem “Dziennika dla Wszystkich,” Buffalo, NY, 1942. Unpaged. P-J/NY/447

* Album Pamiątkowy z okazji poświęcenia Kościoła Najsłodszego Serca Jezusa. [Souvenir album of the consecration of Sacred Heart Church], Drukiem “Przewodnika Polskiego,” Syracuse, NY, 1911. Unpaged. P-H/NY/448

Troy

— Holy Trinity Parish

Memorial Album. Silver Jubilee, 1910-1935, Unpaged. P-J/NY/449

Utica

— Holy Trinity Parish

Wykaz imienny opłat i ofiar w parafii św. Trójcy za rok 1930 i 1931. [List by name of contributions and payments in Holy Trinity Parish for 1930 and 1931], Unpaged. P-F/NY/450

* Wykaz opłat i ofiar w trzech ostatnich latach oraz sprawozdanie finansowe za rok 1935 w parafii św. Trójcy. [List of payments and contributions for the last three years, and financial report for 1935 in Holy Trinity Parish], White Eagle Press, Utica, NY, 1936. Unpaged. P-F/NY/451

* Pięćdziesięciolecie parafii św. Trójcy, 1896-1946. [50th anniversary of Holy Trinity Parish, 1896-1946], Unpaged. P-J/NY/452

* Holy Trinity Church. Seventy-five Years of Service, 1896-1971, 96 pp. P-J/NY/453

Watervliet

— Immaculate Conception B.V.M. Parish

Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, 1908-1933. [Souvenir of the Silver Jubilee of Immaculate Conception Parish, 1908-1933], 40 pp. P-J/NY/454

Yonkers

— St. Casimir Parish

* Pamiątka poświęcenia Kościoła św. Kazimierza w Yonkers, dnia 15-go listopada 1903 roku. [Souvenir of the consecration of St. Casimir Church in Yonkers, 15 November 1903], New York, NY, 1903. Unpaged. P-H/NY/455

* Rocznik Parafii św. Kazimierza. Rok 1905. [1905 Yearbook of St. Casimir Parish], Yonkers, NY, 1905. Unpaged. P-H/NY/456

* Księga pamiątkowa parafii polskiej św. Kazimierza wydana z okazji 25-cio lecia, 1903-1928. [Souvenir book of the Polish parish of St. Casimir, issued for its 25th anniversary, 1903-1928], Unpaged. P-J/NY/457

* Rocznik parafii św. Kazimierza, 1934. [1934 Yearbook of St. Casimir Parish], Yonkers, 1934. Unpaged. P-H/NY/458

* Złoty Jubileusz Parafii św. Kazimierza, 1900-1950. [Golden Jubilee of St. Casimir Parish, 1900-1950], Drukarnia Spółki Wydawniczej “Czas,” Brooklyn, NY, 1950. 239 pp. P-J/NY/459

* Diamentowy Jubileusz Parafii św. Kazimierza, 1900-1975. [Diamond Jubilee of St. Casimir Parish, 1900-1975], Unpaged. P-J/NY/460

 

 

OHIO

Berea

— St. Adalbert Parish

Roczne sprawozdanie finansowe i wykaz ofiarodawców w parafii św. Wojciecha za rok 1934. [Annual financial report and list of contributors, St. Adalbert Parish, 1934], Drukiem “Monitora,” Cleveland, OH, 1935. Unpaged. P-F/OH/505

Cleveland

— St. Casimir Parish

* Spis ofiarodawców parafii św. Kazimierza Królewicza za rok 1929. [List of contributors of St. Casimir Parish for 1929], Drukiem “Monitora,” Cleveland 1930. Unpaged. P-F/OH/506

* Roczne sprawozdanie finansowe parafii św. Kazimierza za rok 1932. [1932 annual financial report for St. Casimir Parish], Drukiem “Monitora,” Cleveland, OH, 1933. Unpaged. P-F/OH/507

* Spis ofiar i sprawozdanie finansowe parafii św. Kazimierza z 1934 r. [1934 list of contributions and financial report for St. Casimir Parish], Drukiem “Monitora,” Cleveland, OH, 1935. Unpaged. P-F/OH/508

* Kronika roczna ofiar w parafii św. Kazimierza za rok 1942. [1942 yearly chronicle of contributions for St. Casimir Parish], Unpaged. P-F/OH/509

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii św. Kazimierza, 1892-1942. [Souvenir of the Golden Jubilee of St. Casimir Parish, 1892-1942], 94 pp. P-J/OH/510

— St. Hyacinth Parish

* Pamiętnik Parafii św. Jacka 1908-1933. Uroczystości jubileuszowe (w niedzielę, 20-go sierpnia 1933 r.). [Souvenir of St. Hyacinth Parish, 1908-1933. Jubilee celebration (Sunday, 20 August 1933], Unpaged. P-J/OH/511

* Diamond Jubilee, 1906-1981, Printed by Alliance Printing Co., Cleveland, OH, 1981. P-J/OH/512

— St. John Cantius Parish

* Pamiętnik z okazji poświęcenia nowego kościoła św. Jana Kantego. [Souvenir of the consecration of the new church of St. John Cantius], Betley Printing Co., Cleveland, OH, 1926. Unpaged. P-H/OH/513

* Złoty Jubileusz Parafii Jana Kantego, 1899-1949, oraz poświęcenia Wyźszej Szkoły i Domu Rekreacyjnego. [Golden Jubilee of St. John Cantius Parish, 1899-1949, and consecration of the High School and Recreation House], Betley Printing Co., Cleveland, OH, 1950. Unpaged.P-J/OH/514

— St. Mary of Czestochowa Parish

Pamiętnik wydany z okazji 50-lecia Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, 1914-1964. [Souvenir issued for the 50th anniversary of St. Mary of Czestochowa Parish, 1914-1964], 68 pp. P-J/OH/515

— Sacred Heart of Jesus

* Sprawozdanie finansowe i wykaz ofiarodawców Parafii Najsłodszego Serca Jezusowego z roku 1929-1930. [Financial report and list of contributors for Sacred Heart of Jesus Parish, 1929-1930], Drukiem “Kuriera,” Cleveland, OH, 1931. 64 pp. P-F/OH/516

* Księga wspomnień wydana z okazji Złotego Jubileuszu Parafii Najsłodszego Serca Jezusa, 1891-1941. [Book of memories published for the Golden Jubilee of Sacred Heart of Jesus Parish, 1891-1941], 150 pp. P-J/OH/517

— St. Stanislaus B & M

* Roczne sprawozdanie finansowe Parafii św. Stanisława B. i M. za rok 1931. [1931 annual financial report of St. Stanislaus B. and M. Parish], Drukiem “Monitora,” Cleveland, OH, 1932. 51 pp. P-F/OH/518

* Roczne sprawozdanie finansowe parafii św. Stanisława B. i M. za rok 1932. [1932 annual financial report of St. Stanislaus B. and M. Parish], Drukiem “Monitora,” Cleveland, OH, 1933. Unpaged. P-F/OH/519

— St. Stanislaus Parish

A People 100 Years. St. Stanislaus Church, 1873-1973, Western Publishing Co., Cambridge, Maryland, 1973. 300 pp. P-J/OH/520

Garfield Heights

— SS. Peter and Paul Parish

Annual SS. Peter and Paul’s Church. Rocznik 1934., Drukiem “Monitora,” Cleveland, OH, 1935. 36 pp. P-F/OH/521

Lorain

— Nativity of B.V.M. Parish

* Sprawozdanie ofiar i ofiarodawców Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny za rok 1930. [List of contributions and contributors of Nativity of B.V.M. Parish, 1930], Drukiem “Monitora,” Cleveland, OH, 1931. 12 pp. P-F/OH/522

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny, 1898-1948. [Souvenir of the Golden Jubilee of Nativity of B.V.M. Parish, 1898-1948], Drukiem “Kuriera,” Cleveland, OH, 1948. Unpaged. P-J/OH/523

— St. Stanislaus B & M

Pamiętnik Parafii św. Stanisława B. i M., 1909-1934. Uroczystości Jubileuszowe (niedziela, 13-go maja 1934 r.). [Souvenir of St. Stanislaus B. & M. Parish, 1909-1934. Jubilee celebration (Sunday, 13 May 1934)], Unpaged. P-J/OH/524

Steubenville

— St. Stanislaus B & M Parish

* Kronika Parafii św. Stanisława B. i M. za rok 1928. Zeszyt 26. [Chronicle of St. Stanislaus B. and M. Parish for 1928. Number 26], Drukiem “Pittsburczanina,” Pittsburgh, PA, 1929. 45 pp.P-H/OH/525

* Kronika Parafii św. Stanisława B. i M. za rok 1929. Zeszyt 27. [Chronicle of St. Stanislaus B. and M. Parish for 1928. Number 27], Drukiem “Pittsburczanina,” Pittsburgh, PA, 1930. 34 pp.P-H/OH/526

* Kronika Parafii św. Stanisława B. i M. za rok 1936. Zeszyt 34. [Chronicle of St. Stanislaus B. and M. Parish for 1928. Number 34], Drukiem “Pittsburczanina,” Pittsburgh, PA, 1937. 24 pp.P-H/OH/527

* Kronika Parafii św. Stanisława B. i M. za rok 1938. Zeszyt 36. [Chronicle of St. Stanislaus B. and M. Parish for 1928. Number 36], Drukiem “Pittsburczanian,” Pittsburgh, PA, 1939. 27 pp.P-H/OH/528

* Kronika Parafii św. Stanisława B. i M. za rok 1939. Zeszyt 37. [Chronicle of St. Stanislaus B. and M. Parish for 1928. Number 37], Drukiem “Pittsburczaniana,” Pittsburgh, PA, 1940. 27 pp. P-H/OH/529

Toledo

— St. Anthony Parish

Diamond Jubilee of St. Anthony’s Parish, 1882-1957., 102 pp. P-J/OH/530

— St. Hedwig Parish

The First Hundred Years 1875-1975. A History of St. Hedwig Parish, Printed by Gray Printing Co., Fostoria, OH, 1975. 281 pp. P-J/OH/718

— St. Hyacinth Parish

Celebrates the Dedication of 1st New Church Building, May 29, 1960, Standard Printing Co., Toledo, OH, 1960. 40 pp. P-H/OH/531

Youngstown

— St. Casimir Parish

* Sprawozdanie finansowe i wykaz ofiar i ofiarodawców parafii św. Kazimierza za rok 1924. [1924 financial report and list of contributions and contributors to St. Casimir Parish], 18 pp.P-F/OH/532

* Sprawozdanie finansowe oraz wykaz ofiar i ofiarodawców parafii św. Kazimierza za rok 1925. [1925 financial report and list of contributions and contributors to St. Casimir Parish], Unpaged. P-F/OH/533

* Roczne sprawozdanie rachunków oraz wykaz ofiar i ofiarodawców parafii św. Kazimierza za rok 1927. [1927 annual financial report and list of contributions and contributors to St. Casimir Parish], 7 pp. P-F/OH/534

* Roczne sprawozdanie rachunków i wykaz ofiarodawców Parafii św. Kazimierza za rok 1936. [1936 annual financial report and list of contributions and contributors to St. Casimir Parish], 16 pp. P-F/OH/535

* Roczne sprawozdanie rachunków i wykaz ofiarodawców Parafii św. Kazimierza za rok 1937. [1937 annual financial report and list of contributions and contributors to St. Casimir Parish], 19 pp. P-F/OH/536

* Roczne sprawozdanie rachunków i wykaz ofiarodawców Parafii św. Kazimierza za rok 1938. [1938 annual financial report and list of contributions and contributors to St. Casimir Parish], 18 pp. P-F/OH/537

* Roczne sprawozdanie rachunków i wykaz ofiarodawców Parafii św. Kazimierza za rok 1940. [1940 annual financial report and list of contributions and contributors to St. Casimir Parish], 21 pp. P-F/OH/538

— St. Stanislaus Kostka Parish

* Roczne sprawozdanie rachunków Parafii św. Stanisława Kostki za rok 1923. [1923 annual financial report for St. Stanislaus Kostka Parish], The United Printing Co., OH, 1924. P-F/OH/539

* Roczne sprawozdanie rachunków Parafii św. Stanisława Kostki za rok 1924. [1924 annual financial report for St. Stanislaus Kostka Parish], Youngstown, OH, 1925. P-F/OH/540

* Roczne sprawozdanie rachunków Parafii św. Stanisława Kostki za rok 1926. [1926 annual financial report for St. Stanislaus Kostka Parish], 31 pp. P-F/OH/541

* Sprawozdanie finansowe Parafii św. Stanisława Kostki za rok 1934. [1934 annual financial report for St. Stanislaus Kostka Parish], 15 pp. P-F/OH/542

* Sprawozdanie ofiar Parafii św. Stanisława Kostki za rok 1935. [1935 annual financial report for St. Stanislaus Kostka Parish], 15 pp. P-F/OH/543

* Roczne sprawozdanie rachunków i wykaz ofiarodawców Parafii św. Stanisława Kostki za rok 1937. [1937 annual financial report and list of contributors to St. Stanislaus Kostka Parish], 19 pp. P-F/OH/544

* Roczne sprawozdanie rachunków i wykaz ofiarodawców parfii św. Stanisława Kostki za rok 1938. [1938 annual financial report and list of contributors to St. Stanislaus Kostka Parish], 30 pp. P-F/OH/545

* Roczne sprawozdanie rachunków i wykaz ofiarodawców Parafii św. Stanisława Kostki za rok 1939. [1939 annual financial report and list of contributors to St. Stanislaus Kostka Parish], 43 pp. P-F/OH/546