Jubilee Books – PMA Archives (NE, NH, NJ, NY, OH)

PARISH PUBLICATIONS (JUBILEE BOOKS, PAMIETNIKI, ETC.)

 

NEBRASKA

Columbus

St. Anthony Parish

Historia Parafii św. Antoniego. [History of St. Anthony Parish], Drukiem “Miesięcznika Franciszkańskiego”, Pulaski, WI, 1916. 87 pp. P-H/NE/722

Omaha

Immaculate Conception Parish

Rocznik w Parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P., 1946. [1946 Yearbook, Immaculate Conception Parish], Unpaged. P-H/NE/7Z3

St. Francis Parish

Pamiątka 25-tej rocznicy załoźenia parafii św. Franciszka, 1899-1924. [Commemoration of the 25th anniversary of the founding of St. Francis Parish, 1899-1924], Omaha, Nebraska, 1924. 192 pp. P-J/NE/724

Pilzno

St. Mary Parish

Golden Jubilee, 1891-1941, Unpaged. P-J/NE/725

Tarnow

St. Michael Parish

Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii i Kościoła św. Michała, 1880-1931. [Souvenir of the Golden Jubilee of St. Michael Parish and Church, 1880-1931], Drukiem “Nowin Polskich”, Milwaukee, WI, 1932. Unpaged. P-J/NE/726

NEW HAMPSHIRE

Claremont

St. Joseph Parish

Pamiętnik z okazji Poświęcenia Kościoła dnia 31-go maja, 1926 r., wykaz ofiar imiennych z lat 1921-1925 włącznie w parafii św. Józefa. [Souvenir of the consecration of the church on 31 May 1926, list of contributions for 1921-1925 inclusive in St. Joseph Parish], Unpaged. P-H/NH/349

Nashua

St. Stanislaus B. & M. Parish

* Pamiątka Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 1908-1933. Souvenir of the Silver Jubilee of the Polish R.C. Church of Stanislaus Bishop and Martyr., 64 pp. P-J/NH/350

* 50 Years at St. Stanislaus, 1908-1958., Goulet Printing Co., Nashua, NH, 1958. Unpaged.P-J/NH/351

* Sprawozdanie finansowe parafii św. Stanisława, B. M. z roku 1928. [Financial report of St. Stanislaus, Bishop and Martyr, Parish for 1928], Pietraszek Press., Fall River, MA, 1929. Unpaged. P-F/NH/352

* Sprawozdanie finansowe parafii św. Stanisława B. M. z roku 1929. [Financial report of St. Stanislaus, Bishop and Martyr, Parish for 1929], Pietraszek Press., Fall River, MA, 1930. Unpaged. P-F/NH/353

* Sprawozdanie finansowe parafii św. Stanisława B. M. z roku 1930. [Financial report of St. Stanislaus B.M. Parish for 1930], Pietraszek Press., Fall River, MA. Unpaged. P-F/NH/354

* Sprawozdanie finansowe parafii św. Stanisława B.M. z roku 1931. [Financial report of St. Stanislaus B.M. Parish for 1928], Pietraszek Press, Fall River, MA, 1932. Unpaged. P-F/NH/355

* Sprawozdanie finansowe parafii św. Stanisława B. M. z roku 1932. [Financial report of St. Stanislaus B.M. Parish for 1932], Drukarnia Urbanka, Lowell, MA, 1933. Unpaged. P-F/NH/356

* Sprawozdanie finansowe parafii św. Stanisława B. i M. z roku 1933. [Financial report of St. Stanislaus B.M. Parish for 1933], Drukiem “Przewodnika Katolickiego,” New Britain, CO, 1934. Unpaged. P-F/NH/357

* Sprawozdanie finansowe parafii św. Stanisława B. i M. z roku 1934. [Financial report of St. Stanislaus B.M. Parish for 1934], Drukiem “Przewodnik Katolickiego,” New Britain, CO. Unpaged. P-F/NH/358

NEW JERSEY

Bayonne

Our Lady of Mount Carmel Parish

* Pamiętnik Parafii Matki Boskiej Szkaplerznej, 1898-1938. [Souvenir of Our Lady of Mount Carmel Parish, 1898-1938], Owl Printing Co., Jersey City, NJ. 100 pp. P-J/NJ/359

* Golden Jubilee. Church of Our Lady of Mount Carmel, 1898-1948, Owl Printing Co., Jersey City, NJ, 1948. 239 pp. P-J/NJ/360

* Złota Księga Pamiątkowa Parafii Matki Boskiej Szkaplerznej. [Golden Souvenir Book of Our Lady of Mount Carmel Parish], Unpaged. P-J/NJ/361

Bloomfield

St. Valentine Parish

Golden Jubilee of St. Valentine’s R.C. Parish, 1899-1949, Stobbs & Vickery, Inc., Bloomfield, NJ, 1949. 114 pp. P-J/NJ/362

Burlington

All Saints Parish

Blessing and Solemn Dedication of the All Saints Church, Sunday, 03. 08. 1959., Unpaged.P-H/NJ/363

Camden

St. Joseph Parish

* Księga Pamiątkowa Parafii św. Józefa. Opracowana i wydana z okazji Złotego Jubileuszu, 1892-1942. [Souvenir Book of St. Joseph Parish. Compiled and issued for the Golden Jubilee, 1892-1942], Unpaged. P-J/NJ/364

* Seventy-Five Years of Grace 1892-1967. Commemorating St. Joseph Church (South) Camden, New Jersey. Diamond JubiIee, South Hackensack, NJ, 1967. 84 pp. P-J/NJ/365.

Clifton

— St. John Kanty Parish

* Pamiętnik Dedykacyjny Kościoła św. Jana Kantego (w niedzielę 25-go kwietnia 1937). Program, St. John Kanty Church Dedication (Sunday, April 25th, 1937), Unpaged. P-J/NJ/366

* St. John Kanty Church. Golden Jubilee, 1935-1985, Unpaged. P-J/NJ/367

Elizabeth

St. Adalbert Parish

Srebrny Jubileusz Parafii św. Wojciecha, 1905-1930. [Silver Jubilee of St. Adalbert Parish, 1905-1930], 58 pp. P-J/NJ/368

St. Hedwig Parish

Silver Jubilee Souvenir St. Hedwig’s Church, 1925-1950, Printed by “American Printing Co.” and “Drukarnia Polska,” Elizabeth, NJ, 1950. Unpaged. P-J/NJ/369

Garfield

St. Stanislaus Kostka Parish

Golden Jubilee of St. Stanislaus Kostka Parish, Garfield, New Jersy, 1968., 24 pp. P-J/NJ/740

Hudson Heights

Sacred Heart Parish

Album Pamiątkowy Srebrnego Jubileuszu Parafii Najsłodszego Serca Jezusowego, 1918-1943. [Souvenir Album of the Silver Jubilee of Sacred Heart Parish, 1918-1943], Jersey City, NJ, 1943. 76 pp. P-J/NJ/370

Irvington

Sacred Heart Parish

Pamiętnik Dziesięcioletniej Rocznicy Załoźenia Parafii Najsłodszego Serca Jezus, 1925-1935. [Souvenir of the 10th anniversary of the founding of Sacred Heart Parish, 1925-1935], Unpaged. P-J/NJ/371

Jersey City

St. Ann Parish

Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Anny, 1911-1936. [Souvenir of the Silver Jubilee of St. Ann Parish, 1911-1936], 80 pp. P-J/NJ/372

St. Anthony Parish

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii św. Antoniego, 1884-1934. [Souvenir of the Golden Jubilee of St. Anthony Parish, 1884-1934], Unpaged. P-J/NJ/373

* Pamiętnik Jubileuszowy Połoźenia Kamienia Węgielnego i Konsekracji Kościoła św. Antoniego, 1892-1942. [Jubilee souvenir of the placement of the cornerstone and consecration of St. Anthony Church, 1892-1942], 140 pp. P-J/NJ/374

Manville

Sacred Heart of Jesus Parish

Srebrny Jubileusz parafii Najs. Serca p. Jezusowego, 1919-1944. [Silver Jubilee of Sacred Heart of Jesus Parish, 1919-1944], 100 pp. P-J/NJ/724

Newark

St. Stanislaus Parish

Golden Anniversary St. Stanislaus R.C. Church, 1889-1939., Unpaged. P-J/NJ/375

Passaic

Holy Rosary Parish

* Pamiętnik Parafii Matki Boskiej Róźańcowej wydany w dziesięcioletnią rocznicę istnienia parafii, 1908-1928. [Souvenir of Holy Rosary Parish, issued for the 10th anniversary of the parish’s founding, 1908-1928], 62 pp. P-J/NJ/376

* Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii Matki Boskiej Róźańcowej, 1918-1943. [Souvenir of the Silver Jubilee of Holy Rosary Parish, 1918-1943], Unpaged. P-J/NJ/377

St. Joseph Parish

Pamiętnik Złotego Jubileuszu Kościoła św. Józefa, 1892-1942. [Souvenir of the Golden Jubilee of St. Joseph Parish, 1892-1942], 127 pp. P-J/NJ/378

Paterson

St. Hyacinth Parish

Ksiąźka Pamiątkowa z okazji poświęcenia Kościoła św. Jacka (w niedzielę 19-go lutego 1928). [Souvenir booklet of the consecration of St. Hyacinth Church (Sunday, 19 February 1928)], Unpaged. P-H/NJ/379

St. Stephen Parish

* Pamiętnik Parafii św. Szczepana z okazji Srebrnego Jubileuszu, 1903-1928. [Souvenir of St. Stephen Parish on its Silver Jubilee, 1903-1928], Drukarnia “Kuryera Narodowego,” 1928. Unpaged. P-J/NJ/380

* Double Golden Jubilee, 1903-1953. St. Stephen’s R.C. Church. Also of Rt. Rev. Monsignor James Wrzeciono, Pastor of St. Stephen’s Church., 100 pp. P-J/NJ/381

Perth Amboy

St. Stephen Parish

* Historia Parafii Polskiej św. Szczepana wydana w Dziesiątą Rocznicę Jej Załoźenia, 1892-1902. [History of the Polish parish of St. Stephen, issued for the tenth anniversary of its founding, 1892-1902], Druk. American Publishing Co., Perth Amboy, NJ, 1902. 52 pp. P-H/NJ/382

* Pamiątka Naszego Złotego Jubileuszu Parafii św. Szczepana, 1892-1942. The Golden Jubilee Day St. Stephen’s Parish, Drukiem “Gwiazdy,” Phila., PA, 1943., 40 pp. P-J/NJ/383

* Złota Księga Parafii św. Szczepana. Opracowana i wydana dla upamiętnienia Złotego Jubileuszu tejźe parafii, 1892-1942. [Golden Book of St. Stephen Parish. Compiled and issued to commemorate that parish’s Golden Jubilee, 1892-1942], Drukiem “Gwiazdy,” Phila., PA, 1943. Unpaged. P-J/NJ/384

Sayreville

St. Stanislaus Kostka Parish

Saint Stanislaus Kostka R. C. Church. Golden Jubilee, 1914-1964, Unpaged. P-J/NJ/386

South Plainfield

Our Lady of Czestochowa Parish

Second Anniversary of The Dedication of Our Lady of Czestochowa R.C. Church 1946., Unpaged. P-J/NJ/385

South River

St. Mary’s School

Golden Jubilee Book — 50th Anniversary of St. Mary’s School, 1976., Unpaged. P-J/NJ/717

Trenton

St. Hedwig Parish

Album Pamiątkowy 35-letniej Rocznicy Parafii św. Jadwigi, 1904-1939. [Souvenir album of the 35th anniversary of St. Hedwig Parish, 1904-1939], Drukiem “Przyjaciela Wolności,” Trenton, NJ, 1940. Unpaged. P-J/NJ/387

 Holy Cross Parish

Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii św. Krzyźa, 1891-1941. [Souvenir of the Golden Jubilee of Holy Cross Parish, 1891-1941], Drukiem “Nowin Polskich,” Milwaukee, WI, 1941. P-J/NJ/388

St. Stanislaus B & M

Pamiętnik Parafii św. Stanisława B. i M. Złoty Jubileusz, 1890-1940. [Souvenir of St. Stanislaus B & M Parish. Golden Jubilee, 1890-1940], 100 pp. P-J/NJ/389

NEW YORK

Amsterdam

— St. Stanislaus B & M Parish

Historia Parafii Polsko-Rzymsko-Katolickiej św. Stanisława B. i M., 1891-1921. [History of the Polish Roman Catholic parish of St. Stanislaus B. & M., 1891-1921], “Utica Art Press,” Utica, NY, 1922. 95 pp. P-J/NY/390

Auburn

— St. Hyacinth Parish

Pamiętnik Jubileuszowy 1906-1931 Parafii św. Jacka (czerwiec 28 – lipiec 5, 1931). [Jubilee Souvenir, 1906-1931, of St. Hyacinth Parish (June 28 – July 5, 1931)], Drukiem “Nowin Polskich,” Auburn, NY, 1932. Unpaged. P-J/NY/391

Bronx

— St. Valentine Parish

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii św. Walentego z okazji zakończenia Roku Jubileuszowego (dnia 16-go lutego, 1914). [Souvenir of the Golden Jubilee of St. Valentine Parish on the occasion of the completion of its Jubilee Year (16 February 1914)], New York, 1941. Unpaged. P-J/NY/392

* Saint Valentine’s Church. A Story of Courage and Devotion, South Hackensack, New Jersey, 1966. Unpaged. P-J/NY/393

Brooklyn

— St. Casimir Parish

Saint Casimir Church., So. Hackensack, NJ, 1976. 24 pp. P-J/NY/394

— Corpus Christi Parish

Pamiętnik. Z okazji poświęcenia nowego Kościoła Parafii Boźego Ciała, 1937. Corpus Christi Church Memories. On the Occasion of the blessing of the New Church, Unpaged. P-J/NY/395

— Holy Cross Polish National Catholic Church

Diamond Jubilee, 1912-1987. Memorial Bool. Sunday September 13, 1987. Pamiętnik diamentowego Jubileusza Polskiego Narodowej Katolickiej Parafji p. w. QSwiętgo Krzyźa, Niedziela, 13 września 1987 r. Unpaged. P-J/NY/723

— Our Lady Czestochowa Parish

75th Anniversary Diamond Jubilee. Our Lady of Czestochowa R.C. Jubilee. (Sunday, November 14, 1971), Unpaged. P-J/NY/396

— St. Stanislaus Kostka Parish

* Souvenir of the Dedication of St. Stanislaus K., 32 pp. P-H/NY/397

* 30-letni Jubileusz Kapłaństwa Ks. A. Mazurkiewicza oraz Kościoła św. Stanisława Kostki, 1903-1933. [30th Anniversary of the priesthood of Rev. A. Mazurkiewicz and of St. Stanislaus Kostka Church, 1903-1933], Unpaged. P-J/NY/398

* Golden Jubilee Saint Stanislaus Kostka Parish, 1896-1946, Drukiem “Nowin polskich,” Milwaukee, WI, 1947. 248 pp. P-H/NY/399

* Saint Stanislaus Kostka, 1896-1971, So. Hackensack, NJ, 1972. 206 pp. P-J/NY/400

Buffalo

— St. Adalbert Parish

* Album Pamiątkowy Złotego Jubileuszu Parafii św. Wojciecha, B.M., 1886-1936. [Souvenir Album of the Golden Jubilee of St. Adalbert Parish, 1886-1936], “The Broadway Press,” Buffalo, 1937. 282 pp. P-J/NY/401

* Pamiętnik Diamentowego Jubileuszu Bazyliki św. Wojciecha, B. M., 1886-1961. [Souvenir of the Diamond Jubilee of St. Adalbert Parish, 1886-1961], 100 pp. P-J/NY/402

— St. Casimir Parish

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu Kościoła św. Kazimierza, 1890-1940. [Souvenir of the Golden Jubilee of St. Casimir Church, 1890-1940], Drukiem “Dziennika Dla Wszystkich,” Buffalo, NY, 1941. Unpaged. P-J/NY/4O3

* A Memorial Book Commemorating 85th Jubilee of Saint Casimir’s Parish, 1890-1975, Rainbow Press, Buffalo, 1976. Unpaged. P-J/NY/404

— Corpus Christi Parish

Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii Boźego Ciała, 1898-1948. [Souvenir of the Golden Jubilee of Corpus Christi Parish, 1898-1948], Buffalo, New York, 1948. 208 pp. P-J/NY/405

— St. John Gwalbert Parish

Dziesięciolecie Parafii św. Jana Gwalberta, 1917-1927. [10th anniversary of St. John Gwalbert Parish, 1917-1927], Drukiem “Dziennika,” Buffalo, NY, 1928. Unpaged. P-J/NY/406

— St. John Cantius Parish

* Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Jana Kantego, 1892-1917. [Souvenir of the Silver Jubilee of St. John Cantius Parish, 1892-1917], Drukiem “Dziennika Dla Wszystkich,” Buffalo, 1918. 64 pp. P-J/NY/407

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii św. Jan Kantego, 1892-1942. [Souvenir of the Golden Jubilee of St. John Cantius Parish, 1892-1942], Drukiem “Dziennika Dla Wszystkich,” Buffalo, NY, 1942. Unpaged. P-J/NY/408

— SS. Peter and Paul Parish

W Rocznicę Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła załoźonej przez ks. Piotra Pitassa w 1909 r. [On the anniversary of the Silver Jubilee of Sts. Peter and Paul Parish, founded by Rev. Piotr Pitass in 1909], National Printing Co., Buffalo, NY, 1934. Unpaged. P-J/NY/409

— Queen of Peace Parish

* Pamiętnik poświęcenia Nowego Kościoła Matki Boskiej Królowej Pokoju. Souvenir Book Dedication of the New Queen of Peace R.C. Church, Drukiem “Dziennika,” Buffalo, 1930. Unpaged. P-J/NY/410

* Fiftieth Anniversary of the Queen of Peace. 1920-1970, 112 pp. P-J/NY/411

— St. Stanislaus B & M

* Księga Pamiątkowa Złotego Jubileuszu Osady Polskiej i Parafii św. Stanisława B. i M., 1873-1923. [Souvenir book of the Golden Jubilee of the Polish settlement and parish of St. Stanislaus B & M, 1873-1923], Drukiem “Telegramu,” Buffalo, NY, 1923. 388 pp. P-J/NY/412

* 60-lecie Parafii św. Stanisława B. i M. w źyciu kościelnym i społeczno-narodowym, 1873-1933. [60th anniversary of St. Stanislaus B & M Parish in ecclesiastical and socio-ethnic life, 1873-1933], Drukarnia “Sunrise Press,” Buffalo, NY, 1933. 222 pp. P-J/NY/413

* Księga Pamiątkowa Diamentowego Jubileuszu Parafii św. Stanisława B. i M., 1873-1948. [Souvenir Book of the Diamond Jubilee of St. Stanislaus B & M Parish, 1873-1948], Drukiem “Dziennika Dla Wszystkich,” Buffalo, NY, 1948. Unpaged. P-J/NY/414

— Transfiguration Parish

Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii Przemienienia Pańskiego, 1893-1943. [Souvenir of the Golden Jubilee of Transfiguration Parish, 1893-1943], Drukiem “Dziennika Dla Wszystkich,” Buffalo, NY, 1943. P-J/NY/415

— St. Valentine Parish

Ksiąźka Pamiątkowa Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Walentego, 1920-1945. [Souvenir Book of the Silver Jubilee St. Valentine Parish, 1920-1945], Drukiem “Dziennika dla Wszystkich,” Buffalo, NY, 1945. Unpaged. P-J/NY/416

Depew

— St. Augustine Parish

* Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Augustyna, 1909-1934. [Souvenir of the Silver Jubilee of St. Augustine Parish, 1909-1934], Drukiem “Dziennika,” Buffalo, NY, 1934. 37 pp.P-J/NY/417

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii św. Augustyna, 1909-1959. [Souvenir of the Golden Jubilee of St. Augustine Parish, 1909-1959], 100 pp. P-J/NY/418

Dunkirk

— St. Hedwig Parish

Krótki przegląd z 35 lat załoźenia i rozwoju parafii św. Jadwigi wraz ze sprawozdaniem za rok 1937 (1902-1937). [Short overview of the 35 years of the founding and development of St. Hedwig Parish, as well as a report for the year 1937 (1902-1937)], 52 pp. P-H/NY/419

Endicott

— St. Casimir Parish

Saint Casimir Parish – Family. Golden Jubilee, 1928-1978., 96 pp. P-J/NY/420

Floral Park

— St. Hedwig’s Roman Catholic Church

Golden Jubilee of the Ordination of Reverend Gervase W. Kuber, Pastor of St. Hedwig’s Roman Catholic Church, 1905-1955, June 19, 1955. Złoty Jubileusz kapłaństwa Wiel. ks. Gerwazego W. Kubera, proboszcza parafii św. Jadwigi., Czas Publishing Co., Brooklyn, NY. Unpaged. P-J/NY/722

Florida

— St. Joseph Parish

Złota Księga Parafii św. Józefa opracowana i wydana dla upamiętnienia Złotego Jubileuszu tejźe Parafii, 1895-1945. [Golden Book of St. Joseph Parish, compiled and issued in commemoration of the Golden Jubilee of that Parish, 1895-1945], Owl Printing Co., Jersey City, NJ, 1946. 95 pp. P-J/NY/421

Greenpoint

— SS. Cyril and Methodius Parish

* Pamiętnik dwudziestej rocznicy załoźenia Parafii św. Cyryla i Metodego, 1917-1937. [Souvenir of the 20th anniversary of the founding of Sts. Cyril and Methodius Parish, 1917-1937], Unpaged. P-J/NY/422

* Pamiętnik z okazji Srebrnego Jubileuszu Parafii SS. Cyryla i Metodego, 1917-1942. Silver Jubilee Souvenir of SS. Cyril & Methodius Church, Unpaged. P-J/NY/423

Harlem

— St. Hedwig Parish

* Pamiętnik z okazji otwarcia parafii św. Jadwigi. Dnia 7-go sierpnia, 1932. [Souvenir of the opening of St. Hedwig Parish. 7 August 1932], Unpaged. P-H/NY/424

* Pamiętnik z okazji poświęcenia Kościoła św. Jadwigi (niedziela, 30-go września, 1934). [Souvenir of the consecration of St. Hedwig Church (Sunday, 30 September 1934], Polish American Press, New York, NY, 1934. Unpaged. P-J/NY/425

* Pamiętnik z okazji 10-letniej rocznicy Kościoła św. Jadwigi (niedziela, 11-go paśdziernika, 1942). [Souvenir of the 10th anniversary of St. Hedwig Church (Sunday, 11 October 1942)], Unpaged. P-J/NY/426

Hempstead

— St. Ladislaus Parish

* Księga Pamiątkowa Parafii p.w. św. Władysława, 1915-1928. [Souvenir book of St. Ladislaus Parish, 1915-1928], Drukiem “Kuriera Narodowego,” New York, 1929. Unpaged. P-J/NY/427

* Commemorating the Golden Anniversary of St. Ladislaus Church and the Golden Jubilee of the Ordination of Monsignor Edward F. Glarnkowski, 1915-1965., South Hackensack, NJ, 1965. Unpaged. P-J/NY/428

Lackawanna

— St. Barbara Parish

* Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Barbary, 1903-1928. [Souvenir of the Silver Jubilee of St. Barbara Parish, 1903-1928], Drukiem “Dziennika,” Lackawanna, NY, 1928. Unpaged. P-J/NY/429

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii św. Barbary, 1903-1953. [Souvenir of the Golden Jubilee of St. Barbara Parish, 1903-1953], Lackawanna, NY, 1953. Unpaged. P-J/NY/430

New York City

— St. Clement Parish

* Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii św. Klemensa, 1909-1934. [Souvenir of the Silver Jubilee of St. Clement Parish, 1909-1934], Drukiem “Glosu Narodu,” Jersey City, NJ, 1934. Unpaged. P-J/NY/431

* Pamiętnik z okazji poświęcenia odrestaurowanych części kościoła, plebanii i Domu Wiel. Sióstr przy Parafii św. Klemensa Marii (niedziela, 26-go września, 1937). [Souvenir of the consecration of the restored part of the church, rectory, and Sisters’ House of St. Clement Parish (Sunday, 26 September 1937)], Greenpoint Printing Co., Brooklyn, NY, 1937. Unpaged. P-J/NY/432

— St. Stanislaus B & M

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii św. Stanisława B. i M., 1874-1924. [Souvenir of the Golden Jubilee of St. Stanislaus B & M Parish, 1874-1924], New York, 1924. 81 pp. P-J/NY/433

* Parafia św. Stanisława B. i M. w New York, 1874-1949. [St. Stanislaus B & M Parish in New York, 1874-1949], 175 pp. P-J/NY/434

* Church of St. Stanislaus Bishop and Martyr, 1874-1954, Polish American Press, New York, NY, 1954. 327 pp. P-J/NY/435

— Our Lady of Czestochowa Parish

Pamiętnik z okazji poświęcenia kościoła oraz wykaz ofiar imiennych z lat 1912-1918 włącznie w parafii M. B. Częstochowskiej. [Souvenir of the consecration of the church and list of contributions for 1912-1918 in Our Lady of Czestochowa Parish], Drukiem “Słowa Polskiego,” Utica, NY, 1919. Unpaged. P-H/NY/436

— St. Mary Parish

Złoty Jubileusz. Golden Anniversary, Saint Mary’s Parish, 1910-1960, Unpaged. P-J/NY/437

Niagara Falls

— St. Stanislaus Kostka Parish

Church of Saint Stanislaus Kostka. Golden Jubilee, 1917-1967, 40 pp. P-J/NY/438

Ozone Park

— St. Stanislaus B & M Parish

50 Years Alive in Christ, 1923-1973, Unpaged. P-J/NY/439

Pine Island

— St. Stanislaus B & M Parish

* Silver Jubilee Celebration, 1912-1937., Mitchell Printing Co., Inc., Middletown, NY, 1937. 96 pp. P-J/NY/440

* Golden Jubilee, 1912 – 1962., 112 pp. P-J/NY/441

Port Chester

— Sacred Heart of Jesus Parish

* Pamiątka poświęcenia Kamienia Węgielnego Kościoła Najsłodszego Serca Jezusa dokonane przez ks. prałata Stanisława Nowaka w niedzielę, 27 maja 1928. [Souvenir of the consecration of the cornerstone of Sacred Heart of Jesus Church, performed by Rev. Stanisław Nowak on Sunday, 27 May 1928], Unpaged. P-H/NY/442

* Pamiętnik 20-letniej rocznicy załoźenia parafii Najsłodszego Serca Jezusa, 1917-1937. [Souvenir of the 20th anniversary of the founding of Sacred Heart of Jesus Parish, 1917-1937], Unpaged. P-J/NY/443

* Golden Jubilee, 1917-1967., Unpaged. P-J/NY/444

Schenectady

— St. Adalbert Parish

Church of St. Adalbert, 1903-1978., New York, NY, 1978. 60 pp. P-J/NY/445

Staten Island

— St. Adalbert Parish

Złoty Jubileusz Parafii św. Wojciecha, 1901-1951. [Golden Jubilee of St. Adalbert Parish, 1901-1951], Czas Publishing Co., Brooklyn, NY, 1951. 111 pp. P-J/NY/446

Syracuse

— Sacred Heart Church Parish

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii Najsłodszego Serca Jezusa 1892-1942. [Souvenir of the Golden Jubilee of Sacred Heart Parish, 1892-1942], Drukiem “Dziennika dla Wszystkich,” Buffalo, NY, 1942. Unpaged. P-J/NY/447

* Album Pamiątkowy z okazji poświęcenia Kościoła Najsłodszego Serca Jezusa. [Souvenir album of the consecration of Sacred Heart Church], Drukiem “Przewodnika Polskiego,” Syracuse, NY, 1911. Unpaged. P-H/NY/448

Troy

— Holy Trinity Parish

Memorial Album. Silver Jubilee, 1910-1935, Unpaged. P-J/NY/449

Utica

— Holy Trinity Parish

Wykaz imienny opłat i ofiar w parafii św. Trójcy za rok 1930 i 1931. [List by name of contributions and payments in Holy Trinity Parish for 1930 and 1931], Unpaged. P-F/NY/450

* Wykaz opłat i ofiar w trzech ostatnich latach oraz sprawozdanie finansowe za rok 1935 w parafii św. Trójcy. [List of payments and contributions for the last three years, and financial report for 1935 in Holy Trinity Parish], White Eagle Press, Utica, NY, 1936. Unpaged. P-F/NY/451

* Pięćdziesięciolecie parafii św. Trójcy, 1896-1946. [50th anniversary of Holy Trinity Parish, 1896-1946], Unpaged. P-J/NY/452

* Holy Trinity Church. Seventy-five Years of Service, 1896-1971, 96 pp. P-J/NY/453

Watervliet

— Immaculate Conception B.V.M. Parish

Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, 1908-1933. [Souvenir of the Silver Jubilee of Immaculate Conception Parish, 1908-1933], 40 pp. P-J/NY/454

Yonkers

— St. Casimir Parish

* Pamiątka poświęcenia Kościoła św. Kazimierza w Yonkers, dnia 15-go listopada 1903 roku. [Souvenir of the consecration of St. Casimir Church in Yonkers, 15 November 1903], New York, NY, 1903. Unpaged. P-H/NY/455

* Rocznik Parafii św. Kazimierza. Rok 1905. [1905 Yearbook of St. Casimir Parish], Yonkers, NY, 1905. Unpaged. P-H/NY/456

* Księga pamiątkowa parafii polskiej św. Kazimierza wydana z okazji 25-cio lecia, 1903-1928. [Souvenir book of the Polish parish of St. Casimir, issued for its 25th anniversary, 1903-1928], Unpaged. P-J/NY/457

* Rocznik parafii św. Kazimierza, 1934. [1934 Yearbook of St. Casimir Parish], Yonkers, 1934. Unpaged. P-H/NY/458

* Złoty Jubileusz Parafii św. Kazimierza, 1900-1950. [Golden Jubilee of St. Casimir Parish, 1900-1950], Drukarnia Spółki Wydawniczej “Czas,” Brooklyn, NY, 1950. 239 pp. P-J/NY/459

* Diamentowy Jubileusz Parafii św. Kazimierza, 1900-1975. [Diamond Jubilee of St. Casimir Parish, 1900-1975], Unpaged. P-J/NY/460

 

 

OHIO

Berea

— St. Adalbert Parish

Roczne sprawozdanie finansowe i wykaz ofiarodawców w parafii św. Wojciecha za rok 1934. [Annual financial report and list of contributors, St. Adalbert Parish, 1934], Drukiem “Monitora,” Cleveland, OH, 1935. Unpaged. P-F/OH/505

Cleveland

— St. Casimir Parish

* Spis ofiarodawców parafii św. Kazimierza Królewicza za rok 1929. [List of contributors of St. Casimir Parish for 1929], Drukiem “Monitora,” Cleveland 1930. Unpaged. P-F/OH/506

* Roczne sprawozdanie finansowe parafii św. Kazimierza za rok 1932. [1932 annual financial report for St. Casimir Parish], Drukiem “Monitora,” Cleveland, OH, 1933. Unpaged. P-F/OH/507

* Spis ofiar i sprawozdanie finansowe parafii św. Kazimierza z 1934 r. [1934 list of contributions and financial report for St. Casimir Parish], Drukiem “Monitora,” Cleveland, OH, 1935. Unpaged. P-F/OH/508

* Kronika roczna ofiar w parafii św. Kazimierza za rok 1942. [1942 yearly chronicle of contributions for St. Casimir Parish], Unpaged. P-F/OH/509

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii św. Kazimierza, 1892-1942. [Souvenir of the Golden Jubilee of St. Casimir Parish, 1892-1942], 94 pp. P-J/OH/510

— St. Hyacinth Parish

* Pamiętnik Parafii św. Jacka 1908-1933. Uroczystości jubileuszowe (w niedzielę, 20-go sierpnia 1933 r.). [Souvenir of St. Hyacinth Parish, 1908-1933. Jubilee celebration (Sunday, 20 August 1933], Unpaged. P-J/OH/511

* Diamond Jubilee, 1906-1981, Printed by Alliance Printing Co., Cleveland, OH, 1981. P-J/OH/512

— St. John Cantius Parish

* Pamiętnik z okazji poświęcenia nowego kościoła św. Jana Kantego. [Souvenir of the consecration of the new church of St. John Cantius], Betley Printing Co., Cleveland, OH, 1926. Unpaged. P-H/OH/513

* Złoty Jubileusz Parafii Jana Kantego, 1899-1949, oraz poświęcenia Wyźszej Szkoły i Domu Rekreacyjnego. [Golden Jubilee of St. John Cantius Parish, 1899-1949, and consecration of the High School and Recreation House], Betley Printing Co., Cleveland, OH, 1950. Unpaged.P-J/OH/514

— St. Mary of Czestochowa Parish

Pamiętnik wydany z okazji 50-lecia Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, 1914-1964. [Souvenir issued for the 50th anniversary of St. Mary of Czestochowa Parish, 1914-1964], 68 pp. P-J/OH/515

— Sacred Heart of Jesus

* Sprawozdanie finansowe i wykaz ofiarodawców Parafii Najsłodszego Serca Jezusowego z roku 1929-1930. [Financial report and list of contributors for Sacred Heart of Jesus Parish, 1929-1930], Drukiem “Kuriera,” Cleveland, OH, 1931. 64 pp. P-F/OH/516

* Księga wspomnień wydana z okazji Złotego Jubileuszu Parafii Najsłodszego Serca Jezusa, 1891-1941. [Book of memories published for the Golden Jubilee of Sacred Heart of Jesus Parish, 1891-1941], 150 pp. P-J/OH/517

— St. Stanislaus B & M

* Roczne sprawozdanie finansowe Parafii św. Stanisława B. i M. za rok 1931. [1931 annual financial report of St. Stanislaus B. and M. Parish], Drukiem “Monitora,” Cleveland, OH, 1932. 51 pp. P-F/OH/518

* Roczne sprawozdanie finansowe parafii św. Stanisława B. i M. za rok 1932. [1932 annual financial report of St. Stanislaus B. and M. Parish], Drukiem “Monitora,” Cleveland, OH, 1933. Unpaged. P-F/OH/519

— St. Stanislaus Parish

A People 100 Years. St. Stanislaus Church, 1873-1973, Western Publishing Co., Cambridge, Maryland, 1973. 300 pp. P-J/OH/520

Garfield Heights

— SS. Peter and Paul Parish

Annual SS. Peter and Paul’s Church. Rocznik 1934., Drukiem “Monitora,” Cleveland, OH, 1935. 36 pp. P-F/OH/521

Lorain

— Nativity of B.V.M. Parish

* Sprawozdanie ofiar i ofiarodawców Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny za rok 1930. [List of contributions and contributors of Nativity of B.V.M. Parish, 1930], Drukiem “Monitora,” Cleveland, OH, 1931. 12 pp. P-F/OH/522

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny, 1898-1948. [Souvenir of the Golden Jubilee of Nativity of B.V.M. Parish, 1898-1948], Drukiem “Kuriera,” Cleveland, OH, 1948. Unpaged. P-J/OH/523

— St. Stanislaus B & M

Pamiętnik Parafii św. Stanisława B. i M., 1909-1934. Uroczystości Jubileuszowe (niedziela, 13-go maja 1934 r.). [Souvenir of St. Stanislaus B. & M. Parish, 1909-1934. Jubilee celebration (Sunday, 13 May 1934)], Unpaged. P-J/OH/524

Steubenville

— St. Stanislaus B & M Parish

* Kronika Parafii św. Stanisława B. i M. za rok 1928. Zeszyt 26. [Chronicle of St. Stanislaus B. and M. Parish for 1928. Number 26], Drukiem “Pittsburczanina,” Pittsburgh, PA, 1929. 45 pp.P-H/OH/525

* Kronika Parafii św. Stanisława B. i M. za rok 1929. Zeszyt 27. [Chronicle of St. Stanislaus B. and M. Parish for 1928. Number 27], Drukiem “Pittsburczanina,” Pittsburgh, PA, 1930. 34 pp.P-H/OH/526

* Kronika Parafii św. Stanisława B. i M. za rok 1936. Zeszyt 34. [Chronicle of St. Stanislaus B. and M. Parish for 1928. Number 34], Drukiem “Pittsburczanina,” Pittsburgh, PA, 1937. 24 pp.P-H/OH/527

* Kronika Parafii św. Stanisława B. i M. za rok 1938. Zeszyt 36. [Chronicle of St. Stanislaus B. and M. Parish for 1928. Number 36], Drukiem “Pittsburczanian,” Pittsburgh, PA, 1939. 27 pp.P-H/OH/528

* Kronika Parafii św. Stanisława B. i M. za rok 1939. Zeszyt 37. [Chronicle of St. Stanislaus B. and M. Parish for 1928. Number 37], Drukiem “Pittsburczaniana,” Pittsburgh, PA, 1940. 27 pp. P-H/OH/529

Toledo

— St. Anthony Parish

Diamond Jubilee of St. Anthony’s Parish, 1882-1957., 102 pp. P-J/OH/530

— St. Hedwig Parish

The First Hundred Years 1875-1975. A History of St. Hedwig Parish, Printed by Gray Printing Co., Fostoria, OH, 1975. 281 pp. P-J/OH/718

— St. Hyacinth Parish

Celebrates the Dedication of 1st New Church Building, May 29, 1960, Standard Printing Co., Toledo, OH, 1960. 40 pp. P-H/OH/531

Youngstown

— St. Casimir Parish

* Sprawozdanie finansowe i wykaz ofiar i ofiarodawców parafii św. Kazimierza za rok 1924. [1924 financial report and list of contributions and contributors to St. Casimir Parish], 18 pp.P-F/OH/532

* Sprawozdanie finansowe oraz wykaz ofiar i ofiarodawców parafii św. Kazimierza za rok 1925. [1925 financial report and list of contributions and contributors to St. Casimir Parish], Unpaged. P-F/OH/533

* Roczne sprawozdanie rachunków oraz wykaz ofiar i ofiarodawców parafii św. Kazimierza za rok 1927. [1927 annual financial report and list of contributions and contributors to St. Casimir Parish], 7 pp. P-F/OH/534

* Roczne sprawozdanie rachunków i wykaz ofiarodawców Parafii św. Kazimierza za rok 1936. [1936 annual financial report and list of contributions and contributors to St. Casimir Parish], 16 pp. P-F/OH/535

* Roczne sprawozdanie rachunków i wykaz ofiarodawców Parafii św. Kazimierza za rok 1937. [1937 annual financial report and list of contributions and contributors to St. Casimir Parish], 19 pp. P-F/OH/536

* Roczne sprawozdanie rachunków i wykaz ofiarodawców Parafii św. Kazimierza za rok 1938. [1938 annual financial report and list of contributions and contributors to St. Casimir Parish], 18 pp. P-F/OH/537

* Roczne sprawozdanie rachunków i wykaz ofiarodawców Parafii św. Kazimierza za rok 1940. [1940 annual financial report and list of contributions and contributors to St. Casimir Parish], 21 pp. P-F/OH/538

— St. Stanislaus Kostka Parish

* Roczne sprawozdanie rachunków Parafii św. Stanisława Kostki za rok 1923. [1923 annual financial report for St. Stanislaus Kostka Parish], The United Printing Co., OH, 1924. P-F/OH/539

* Roczne sprawozdanie rachunków Parafii św. Stanisława Kostki za rok 1924. [1924 annual financial report for St. Stanislaus Kostka Parish], Youngstown, OH, 1925. P-F/OH/540

* Roczne sprawozdanie rachunków Parafii św. Stanisława Kostki za rok 1926. [1926 annual financial report for St. Stanislaus Kostka Parish], 31 pp. P-F/OH/541

* Sprawozdanie finansowe Parafii św. Stanisława Kostki za rok 1934. [1934 annual financial report for St. Stanislaus Kostka Parish], 15 pp. P-F/OH/542

* Sprawozdanie ofiar Parafii św. Stanisława Kostki za rok 1935. [1935 annual financial report for St. Stanislaus Kostka Parish], 15 pp. P-F/OH/543

* Roczne sprawozdanie rachunków i wykaz ofiarodawców Parafii św. Stanisława Kostki za rok 1937. [1937 annual financial report and list of contributors to St. Stanislaus Kostka Parish], 19 pp. P-F/OH/544

* Roczne sprawozdanie rachunków i wykaz ofiarodawców parfii św. Stanisława Kostki za rok 1938. [1938 annual financial report and list of contributors to St. Stanislaus Kostka Parish], 30 pp. P-F/OH/545

* Roczne sprawozdanie rachunków i wykaz ofiarodawców Parafii św. Stanisława Kostki za rok 1939. [1939 annual financial report and list of contributors to St. Stanislaus Kostka Parish], 43 pp. P-F/OH/546