Jubilee Books – PMA Archives (CA, CT, DE, IL)

The Genealogical Holdings of the Polish Museum of America Library
Chicago, Illinois

Please Note – None of the items in this list are available through inter-library loan from the Polish Museum of America Library.

The Polish Museum of American will, for a fee, search the Polish Parish Jubilee books for your family members. These books, in most cases, when printed did not contain an index. The PGSA volunteers are indexing these books for the archives.

There are three fee levels. For the Jubilee books that have already been indexed (as indicated on this Web page), a $5.00 fee is requested for the search and $1.00 for each page copy requested.

For Jubilee books with less than 100 pages that have not been indexed, a $15.00 fee for a search is requested. For books over 100 pages, a $30.00 fee is requested. A $1 will be charged for each page copied. The charges for the page copy costs will be sent with your photocopies.

Use the Jubilee Book Request Form to submit your request.

PARISH PUBLICATIONS (JUBILEE BOOKS, PAMIETNIKI, ETC.)

CALIFORNIA

Los Angeles

Our Lady of The Bright Mount Parish

Pamiętnik wydany z okazji pobudowania i poświęcenia Polsko-Rzymsko-Katolickiego Kościola w Los Angeles, California. [Souvenir album for the construction and dedication of the Polish Roman Catholic Church in Los Angeles, California]., “Głow-Press,” Detroit, Michigan, 1958., Unpaged. P-J/CA/300

CONNECTICUT

Ansonia

St. Joseph Parish

Srebrny Jubileusz Parafii św. Józefa, 1926-1951. [Silver Jubilee of St. Joseph Parish, 1926-1951]., 108 pp. P-J/CT/274

Bridgeport

St. Michael the Archangel Parish

Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii św. Michala Archaniola, 1899- 1949. Souvenir Album of the Golden Jubilee of Saint Michael the Archangel Church., Unpaged. P-J/CT/275

Hartford

St. Cyril and Methodius Parish
Pamiętnik z okazji uroczystości 35-lecia i odnowienia kościola SS. Cyryla i Metodego, 1902-1937. [Souvenir Album of the celebration of the 35th anniversary and renovation of St. Cyril and Methodius Church, 1902-1937], 92 pp. P-J/CT/276

Meriden

St. Stanislaus B.M. Parish

* Pamiętnik Poświęcenia Domu Polskiego przy Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika (w niedzielę, dnia 25-go kwietnia 1937 r.) [Souvenir Album of the Dedication of the Polish House at St. Stanislaus Bishop and Martyr Parish, on Sunday, 25 April 1937], Unpaged. P-H/CT/277
* Album Pamiątkowy Zlotego Jubileuszu Parafii św. Stanislawa B. i M., 1892-1942. [Souvenir Album of the Golden Jubilee of St. Stanislaus Bishop and Martyr Parish], 128 pp. P-J/CT/278

Middletown

St. Mary of Czestochowa Parish

Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii Matki Boskiej Czestochowskiej w Middletown, CT., 1903-1953. Golden Jubilee Souvenir Program of St. Mary’s Parish., Unpaged. P-J/CT/279

New Britain

Holy Cross Parish

* Album Pamiątkowy Srebrnego Jubileuszu Parafii świętego Krzyźa, 1927-1952. Souvenir Album of the Silver Jubilee of the Holy Cross Parish., Drukarnia Art Press, New Britain, 1952. Unpaged. P-J/CT/280
* Ks. Bolesaw Kumor — Dzieje Polskiej Rzymsko-Katolickiej Parafii świętego Krzyźa w New Britain, CT (1927-1977). [History of the Polish Roman Catholic Holy Cross Parish in New Britain, CT 1927-1977], Drukarnia Art Press lnc. , New Britain, CT, 1979. 180 pp. P-J/CT/281
* Blejwas Stanislaus A. — “A Polish Community in Transition: The Origins and Evolution of Holy Cross Parish.” Reprinted from Polish American Studies, Vol. 34, No 1 and Vol. 35 , Nos. 1-2, Polish American Historical Association 1977. 83 pp. P-H/CT/282
— Sacred Heart Parish
* Pamiętnik Konsekracji Kościola Najsłodszego Serca Jezusowego (dnia 5 września, 1920 r.). [Souvenir Album of the Consecration of Sacred Heart Parish (5 September 1920)], Unpaged. P-H/CT/283
* Pamiętnik Zlotego Jubileuszu Polskiej Rzymsko-Katolickiej Parafii Najświętszego Serca Jezusowego, 1894-1944. [Golden Jubilee Book. Sacred Heart R.C. Parish.], Unpaged. P-J/CT/284

New Haven

St. Stanislaus B.M. Parish

* Księga Pamiątkowa Parafii św. Stanislawa B.M. wydana z okazji 25-lecia nowego kościola (30 maja 1938 roku) i poświęcenie nowej plebanii (16 października 1938 roku). [Souvenir Album of St. Stanislaus Bishop and Martyr Parish, issued for the 25th anniversary of the new church (30 May 1938) and dedication of the new rectory (16 October 1938)], New Haven, CT, 1938. 73 pp. P-J/CT/285
* Księga pamiątkowa parafii św. Stanisława wydana z okazji poświęcenia odnowionego kościola (17 paśdziernika 1943 r.) w 30-stą rocznicę jego wybudowania (30 maja 1913 r.). [Souvenir Album of St. Stanislaus Parish, published for the consecration of the renovated church (17 October 1943) on the 30th anniversary of its construction (30 May 1913)], New Haven, CT, 1943. Unpaged. P-J/CT/286
* Memorial World War II. Dedicated to the Honored Memory of the Serviceman from St. Stanislaus parish who made the Supreme Sacrifice in World War II., New Haven, CT, 1949. Unpaged. P-H/CT/287

New London

Our Lady of Perpetual Help Parish

Pamiętnik wydany z okazji 20-lecia zaloźenia parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy (dnia 12 maja 1935 roku). [Souvenir Album issued on the 20th anniversary of the founding of Our Lady of Perpetual Help Parish (12 May 1935)], Drukiem “Przewodnika Katolickiego,” New Britain, 1935. Unpaged. P-J/CT/288

Norwich

St. Joseph Parish

* Pamiętnik Zlotego Jubileuszu Parafii św. Józefa (dnia 16-go października 1955 roku), 1905-1955. Golden Jubilee, Souvenir Program of St. Joseph’s Parish., Drukiem “Przewodnika Katolickiego,” New Britain, 1955. 151 pp. P-J/CT/289
* Księga Pamiątkowa Poświęcenia Kamienia Węgielnego i Nowego Kościola św. Józefa (dnia 24 czerwca 1962 r.). Laying of Cornerstone and Dedication of New St. Joseph Church (June 24, 1962). Souvenir Program. Unpaged. P-J/CT/290
* Dedication St. Joseph Parish Center (April 26, 1964)., Art Press, New Britain, CT, 1964. Unpaged. P-H/CT/291

Rockville

St. Joseph Parish

Laying of the Cornerstone and Dedication of the New St. Joseph’s Church (November 30, 1958)., The Franklin Press, lnc., Norwich, CT. Unpaged. P-H/CT/292

Stamford

Holy Name of Jesus Parish

* Pamiętnik Poświęcenia Kościola pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezusa (19 maja 1935 roku). [Souvenir Album of the Consecration of Holy Name of Jesus Church (19 May 1935)], 112 pp. P-J/CT/293
* Pamiętnik Zlotego Jubileuszu Parafii Najświętszego Imienia Jezus. The Golden Jubilee Book of the Holy Name of Jesus Parish., 230 pp. P-J/CT/294
* 75 Years Church and a People., Charlotte, North Carolina, 1979. 176 pp. P-J/CT/295

Southington

Immaculate Conception B.V.M. Parish

Pamiętnik wydany z okazji uroczystości Odnowienia Kościola Niepokalanego Poczęcia Najśw. M.P. (dnia 13-go września, 1936 roku). [Souvenir Album published for the celebration of the renovation of Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary church (13 September 1936)], Drukiem “Przewodnika Katolickiego,” New Britain, Conn., 1936. Unpaged. P-H/CT/296

Terryville

St. Casimir Parish

Pamiętnik wydany z okazji 35-lecia istnienia Parafii świętego Kazimierza, 1906-1941 (dnia 31 sierpnia 1941 roku). [Souvenir Album issued on the 35th anniversary of St. Casimir Parish, 1906-1941 (31 August 1941)]. Unpaged. P-J/CT/297

Wallingford

SS. Peter and Paul Parish

SS. Peter and Paul R.C. Church, 1925-1975., Unpaged. P-J/CT/298

Waterbury

St. Stanislaus Kostka Parish

Fiftieth Anniversary. St. Stanislaus Kostka Church (May 5, 1963)., The Henry Press, Waterbury, CT, 1963. Unpaged. P-J/CT/299

DELAWARE

Wilmington

St. Stanislaus Kostka Parish

* Golden Jubilee St. Stanislaus Kostka Church, 1913-1963., McClafferty Printing Co., Wilmington, 1963. Unpaged. P-J/DE/246
* Saint Stanislaus Kostka Church. Banquet. Burning of the Mortgage. Unpaged. P-B/DE/247

 

ILLINOIS

Chicago

 St. Adalbert’s Parish

* Pamiętnik złotego jubileuszu par. św. Wojciecha, 1874-1924. [Souvenir album of the Golden Jubilee of St. Adalbert’s Parish, 1874-1924], Chicago, IL 1924. 15 pp. P-J/IL/148

* Sprawozdanie z dochodu i rozchodu parafii z roku 1922. [Report of parish income and expenditures for 1922], Chicago, IL 1923. 57 pp. P-F/IL/149

* Rachunki parafialne kościoła św. Wojciecha B. i M. za rok pański 1923. [Parish accounts of St. Adalbert Church for 1923], Chicago, IL 1924. 59 pp. P-F/IL/150

* Sprawozdanie roczne parafii za rok 1928. [Annual parish report for 1928], Chicago, IL 1929. 56 pp. P-F/IL/151

* Sprawozdanie roczne parafii za rok 1929. [Annual pairsh report for 1929], Chicago, IL 1930. Unpaged. P-F/IL/152

* Sprawozdanie roczne parafii za rok 1930. [Annual parish report for 1930], Chicago, IL 1931. Unpaged. P-F/IL/153

* Sprawozdanie roczne parafii za rok 1931. [Annual parish report for 1931], Chicago, IL 1932. 40 pp. P-F/IL/154

* Sprawozdanie roczne parafii za rok 1932. [Annual parish report for 1932], Chicago, IL 1933. 56 pp. P-F/IL/155

* Sprawozdanie roczne parafii za rok 1933. [Annual parish report for 1933], Chicago, IL 1934. 42 pp. P-F/IL/156

* Sprawozdanie roczne za rok 1934. [Annual report for 1934], Chicago, IL 1935. Unpaged. P-F/IL/157

St. Ann Parish

* Souvenir Program. Banquet-Dance., Chicago, IL 1950. Unpaged. P-B/IL/1

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu Arcybractwa Niewiast Róźańca QSwiętego przy parafii św. Anny. 4 października 1953 r. [Souvenir of the Golden Jubilee of the Women’s Confraternity of Maidens of the Holy Rosary at St. Ann Parish, 4 October 1953], Chicago, IL. Unpaged. P-J/IL/733

* 1953 Financial Report of St. Ann Church. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 1953., Chicago, IL. Unpaged. P-J/IL/731

* Złoty Jubileusz Towarzystwa Matki Boskiej Częstochowskiej 14 listopada 1954 r. [Golden Jubilee of the Society of Our Lady of Czestochowa, 14 November 1954], Chicago, IL. Unpaged. P-J/IL/734

* Financial Report of St. Ann’s Church 1955., Chicago, IL. Unpaged. P-J/IL/735

* Twenty-fifth Anniversary Banquet sponsored by Altar Society in St. Ann’s Parish. Sunday, May 18th, 1958., Chicago, IL. Unpaged. P-J/IL/732

* Diamond Jubilee, 1903-1978., Chicago, IL 1978. Unpaged. P-J/IL/2

Assumption B.V.M. Parish

Pięćdziesięciolecie parafii Wniebowzięcia N.M.P., 1903-1953. The Five Decades of the Assumption B.V.M. Parish, 1903-1953., Chicago, IL, 1953. Unpaged. P-J/IL/204

St. Barbara Parish

* Pamiętnik Jubileuszowy 25-cio lecia istnienia Parafii św. Barbary, 1910-1935. [Souvenir album of the 25th anniversary of St. Barbara Parish, 1910-1935], Unpaged. P-J/IL/236.

* Diamond Jubilee, 1910-1985., Chicago, IL 1985. 96 pp. P-J/IL/3

* Golden Jubilee, 1910-1960., Chicago, IL 1960. 97 pp. P-J/IL/4

* Sprawozdanie roczne za rok 1923. [1923 annual report], Chicago, IL 1923. Unpaged. P-F/IL/5

* Sprawozdanie finansowe za rok 1938. [1938 annual report], Chicago, IL 1938. 36 pp. P-F/IL/6

St. Boniface Parish

The Annals of St. Boniface Parish 1862-1926., Chicago, IL n.d., 241 pp. P-A/IL/7

St. Bronislawa Parish

Golden Jubilee, 1928-1978., Chicago, IL 1978. Unpaged. P-J/IL/8

St. Bruno Parish

QQZyczenia świąteczne księźy parafii św. Brunona, 1935/1936. [Christmas greetings from the priests of St. Bruno Pariish, 1935/1936], Chicago, IL n.d. P-G/lL/9

St. Camillus Parish

Golden Jubilee Celebration 1921 – 1971. 50 Years of Service to God and His People., The Norman King Co., Des Plaines, IL 1971. 104 pp. P-J/IL/158

St. Casimir Parish

* Album Jubileuszowy, 1890 – 1940. Kazimierzowo. [Jubilee Album, 1890-1940. St. Casimir Parish], Chicago, IL 1940. Unpaged. P-J/IL/159

* Seventy-Five Year of St. Casimir Parish. Memoirs of the Seventy-Fifth Anniversary 1890-1965., 128 pages P-J/IL/730

St. Constance Parish

* Silver Jubilee, 1916 – 1941. Parafia św. Konstancji; Srebrny Jubileusz 1916-1941, 96 pages. P-J/IL/736

* Golden Jubilee, 1916 – 1966., Custombook, Inc. , South Hackenack, NY 1966. Unpaged. P-J/IL/160

St. Fidelis Parish

* Sprawozdanie finansowe z roku 1929. [Financial report for 1929], Chicago, IL 1929. 36 pp. P-F/IL/10

* Sprawozdanie finansowe z roku 1931. [Financial report for 1931], Chicago, IL 1931. 24 pp. P-F/IL/11

* Sprawozdanie finansowe z roku 1932. [Financial report for 1932], Chicago, IL 1932. 16 pp. P-F/IL/12

* Sprawozdanie finansowe z roku 1934. [Financial report for 1934], Chicago, IL 1934. 16 pp. P-F/IL/13

* Sprawozdanie finansowe z roku 1938. [Financial report for 1938], Chicago, IL 1938. 22 pp. P-F/IL/14

* Sprawozdanie finansowe z roku 1940. [Financial report for 1940], Chicago, IL 1940. 16 pp. P-F/IL/15

* Sprawozdanie finansowe z roku 1941. [Financial report for 1941], Chicago, IL 1941. 16 pp. P-F/IL/16

* 10-ta rocznica zaloźenia parafii, 1926-1936. [10th anniversary of the parish’s founding, 1926-1936], Chicago, IL 1936. Unpaged. P-B/IL/17

* Coral Jubilee, 1927-1962. Sponsors and Business Directory., Chicago, IL 1962. Unpaged. P-B/IL/18

* Program balu na korzyść malowania kościoła. [Ball program for the benefit of painting the church], Niles, IL n.d. P-B/lL/19

* Church-School-Convent-Rectory., Chicago, IL 1960. Unpaged. P-H/IL/20

Five Holy Martyrs Parish

* Nasz Pamiętnik Parafialny. Wydanie Jubileuszowe z okazji uroczystości dwudziestopięciolecia załoźenia parafii, 1909 – 1934. [Our parish souvenir album. Jubilee publication on the occasion of the celebration of the 25th anniversary of the parish. 1909-1934], Unpaged. P-J/IL/161

* Golden Jubilee, 1909-1959. Five Holy Martyrs, Church & School., Chicago,IL,1959. Unpaged. P-J/IL/231

Good Shepherd Parish

Golden Jubilee, 1907-1958., Unpaged. P-J/IL/21

St. Helen’s Parish

Golden Jubilee and Church Dedication, 1913-1963., Chicago, IL 1963. Unpaged. P-J/IL/22

St. Hedwig Parish

* Złoty Jubileusz Parafii św. Jadwigi, 1888-1938. [Golden Jubilee of St. Hedwig Parish, 1888-1938], Chicago, IL 1938. Unpaged. P-J/IL/23

* Diamond Jubilee, 1888-1963., 192 pp. P-J/IL/24

* A Resurrectionist Parish for 90 Years, 1888-1978., Chicago, IL 1978. Unpaged. P-J/IL/25

* First Annual Banquet, sponsored by the Combined Societies of St. Hedwig’s Parish, 1888-1953., Chicago, IL 1953. Unpaged. P-B/IL/26

* Sprawozdanie roczne za rok 1940. [Annual report], Chicago, IL 1940. 58 pp. P-F/IL/27

* Sprawozdanie roczne za rok 1942. [Annual report], Chicago, IL 1942. 56 pp. P-F/IL/28

* Sprawozdanie roczne za rok 1950. [Annual report], Chicago, IL 1950. 78 pp. P-F/IL/29

* Sprawozdanie roczne za rok 1952. [Annual report], Chicago, IL 1952. 80 pp. P-F/IL/30

* Sprawozdanie roczne za rok 1953. [Annual report.], Chicago, IL 1953. 80 pp. P-F/IL/31

* Sprawozdanie roczne za rok 1954. [Annual report.], Chicago, IL 1954. 71 pp. P-F/IL/32

* Sprawozdanie roczne za rok 1955. [Annual Report.], Chicago, IL 1955. 68 pp. P-F/IL/33

* Sprawozdanie roczne za rok 1957. [Annual Report.], Chicago, IL 1957. 60 pp. P-F/IL/34

* 85th Year 1888-1973 Jubilee Celebration, December 8, 1973., 45 pp. P-J/IL/35

* Eighty-fifth Jubilee, 1888-1973, Banquet. P-B/IL/36

Holy Innocents Parish

* Pamiętnik załoźenia parafii S.S. Młodzianków i Srebrnego Jubileuszu, 1905 – 1930. [Souvenir album of the founding of Holy Innocents Parish and Silver Jubilee 1905-1930], Chicago, IL 1930. 36 pp. P-J/IL/162

* Golden Jubilee of Holy Innocents Parish. Złoty Jubileusz Parafii S.S. Młodzianków., Dziennik Chicagoski, Chicago, IL 1955. Unpaged. P-J/IL/163

* Sprawozdanie finansowe parafii. Dochód i rozchód za rok 1925. [Parish financial report. Income and expenditures for 1925], Dziennik Zjednoczenia, Chicago, IL 1926. 55 pp. P-F/IL/164

* Roczne sprawozdanie finansowe parafii z roku 1929. [Annual financial report for 1929], Chicago, IL 1930. Unpaged. P-F/IL/165

* Sprawozdanie finansowe z dochodów i rozchodów w parafii z roku 1932. [Financial report of parish income and expenditures for 1932], Chicago, IL 1933. 12 pp. P-F/IL/166

* Sprawozdanie roczne z dochodu i rozchodu i spis ofiarodawców z roku 1937. [Annual report of income and expenditures and list of contributors for 1937], Drukarnia Sierocińca św. Jadwigi, Niles, IL 1938. Unpaged. P-F/IL/167

* Sprawozdanie roczne z dochodu i rozchodu i spis ofiarodawców z roku 1938. [Annual report of income and expenditures and list of contributors for 1938], Drukarnia Sierocińca św. Jadwigi, Niles, IL 1939. Unpaged. P-F/IL/168

* Sprawozdanie roczne z dochodu i rozchodu i spis ofiarodawców z roku 1939. [Annual report of income and expenditures and list of contributors for 1939], Drukarnia Sierocińca św. Jadwigi, Niles, IL 1940. Unpaged. P-F/IL/169

* Sprawozdanie roczne z dochodu i rozchodu i spis ofiarodawców z roku 1940. [Annual report of income and expenditures and list of contributors for 1940], Drukarnia Sierocińca św. Jadwigi, Niles, IL 1941. 32 pp. P-F/IL/170

* Sprawozdanie finansowe parafii za rok 1949. [Parish financial report for 1949], Chicago, IL 1950. 44 pp. P-F/IL/171

Holy Rosary Parish

* 75 rocznica parafii Matki Boskiej Róźańcowej, 1904-1979. 75th Anniversary Holy Rosary Parish, 1904-1979., Chicago, IL, 1979. Unpaged. P-J/IL/172

* Sprawozdanie roczne z dochodu i rozchodu i spis ofiarodawców parafii za rok 1934. [Annual report of parish income and expenditures and list of contributors for 1934], Drukarnia Sierocińca św. Jadwigi, Niles, IL 1935. Unpaged. P-F/IL/173

Holy Trinity Parish

* Na pamietkę 25-letniego jubileuszu załoźenia Parafii w. Trojcy. Dzieje Parafii świętej Trójcy [In memory of the 25th anniversary of the founding of Holy Trinity Parish. The history of Holy Trinity Parish], Chicago, IL, 1898. 112 pp. P-J/IL/742

* Pamiętnik Parafii świętej Trójcy z okacji 25-tej rocznicy otwarcia kościoła, 1893-1918. [Souvenir album of Holy Trinity Parish on the occasion of the 25th anniversary of the church’s opening, 1893-1918], American Catalogue Printing Co., Chicago, IL, 1918. 364 pp. P-J/IL/229

* Pamiątka Złotego Jubileuszu Parafii św. Trójcy, 1872-1922. [Souvenir album of the Golden Jubilee of Holy Trinity Pairsh, 1872-1922], Drukarnia “Dziennika Związkowego,” Chicago, IL, 1923. 128 pp. P-J/IL/174

* 1893 – 1933. Pamiętnik z okazji czterdziestolecia otwarcia kościoła parafii św. Trójcy przez delegata papieskiego J. EM Ks. Kard. F. Satolli’ego. [1893-1933. Souvenir album of the 40th anniversary of the opening of the parish church of Holy Trinity by Papal Delagate His Eminence F. Cardinal Satolli], Drukiem “Dziennika Zjednoczenia,” Chicago, IL, 1933. 96 pp. P-J/IL/177

* Ksiąźka Jubileuszowa parafii św. Trójcy, 1893-1934. [Jubilee book of Holy Trinity Parish, 1893-1934], Drukiem “Narodu Polskiego,” Chicago, IL, 1934. 224 pp. P-J/IL/176

* 1906-1956. Pamiętnik z okazji piędziesiątej rocznicy budowy obecnego kościoła św. Trójcy. [1906-1956. Souvenir book on the occasion of the 50th anniversary of the construction of the current church of Holy Trinity], Chicago, IL, 1956. Unpaged. P-J/IL/177

* Pamiętnik 100-letniego Jubileuszu parafii św. Trójcy. Dzieje parafii św. Trójcy, 1873 – 1973. A Historical Review. On the Occasion of the 100th Jubilee of Holy Trinity Parish., Chicago, IL, 1973. Unpaged. P-J/IL/178

* Wykaz ofiar imiennych parafii za rok 1935. Annual Financial Report of 1935., Chicago, IL,1936. 64 pp. P-F/IL/179

* Wykaz ofiar imiennych parafii za rok 1936. Annual Financial Report of 1936., Chicago, IL, 1937. 64 pp. P-F/IL/180

* Wykaz ofiar imiennych parafii za rok 1937. Annual Financial Report of 1937., Chicago, IL, 1938. 72 pp. P-F/IL/181

* Wykaz ofiar imiennych parafii za rok 1938. Annual Financial Report of 1938., Chicago, IL 1939. 69 pp. P-F/IL/182

* Wykaz ofiar imiennych parafii za rok 1939. AnnuaI Financial Report of 1939., Chicago, IL 1940. 71 pp. P-F/IL/183

* Wykaz ofiar imiennych parafii za rok 1940. Annual Financial Report of 1940., Chicago, IL,1941. 69 pp. P-F/IL/184

* Wykaz ofiar imiennych parafii za rok 1941. Annual Financial Report of 1941., Chicago, IL 1942. 73 pp. P-F/IL/185

* Wykaz ofiar imiennych parafii za rok 1942. Annual Financial Report of 1942., Chicago, IL, 1943. 71 pp. P-F/IL/186

* Wykaz ofiar imiennych parafii za rok 1943. Annual Financial Report of 1943., Chicago, IL, 1944. 71 pp. P-F/IL/187

* Wykaz ofiar imiennych parafii za rok 1944. Annual Financial Report of 1944., Chicago, IL, 1945. 69 pp. P-F/IL/188

* Wykaz ofiar imiennych parafii za rok 1945. AnnuaI Financial Report of 1945., Chicago, IL 1946. 67 pp. P-F/IL/189

* Wykaz ofiar imiennych parafii za rok 1946. Annual Financial Report of 1946., Chicago, IL, 1947. 72 pp. P-F/IL/190

* Wykaz ofiar imiennych parafii za rok 1947. Annual Financial Report of 1947., Chicago, IL, 1948. 89 pp. P-F/IL/191

* Wykaz ofiar imiennych parafii za rok 1949. Annual Financial Report of 1949., Chicago, IL, 1950. 96 pp. P-F/IL/192

* Wykaz ofiar imiennych parafii za rok 1952. Annual Financial Report of 1952., Chicago, IL, 1953. 56 pp. P-F/IL/193

* Wykaz ofiar imiennych parafii za rok 1935. AnnuaI Financial Report of 1953., Chicago,IL,1954. 54 pp. P-F/IL/194

* Wykaz ofiar imiennych parafii za rok 1954. AnnuaI Financial Report of 1954., Chicago, IL, 1955. 62 pp. P-F/IL/195

* Wykaz ofiar imiennych parafii za rok 1957. AnnuaI Financial Report of 1957., Chicago, IL, 1958. Unpaged. P-F/IL/196

St. Hyacinth Parish

* Golden Jubilee, 1894-1944., Chicago, IL 1944. 200 pp. P-J/IL/37

* Diamond Jubilee, 1894-1964., Chicago, IL 1969. 284 pp. P-J/IL/38

* Decorations of St. Hyacinth’s Church by John A. Mallin Co., Unpaged. P-H/IL/39

* Sprawozdanie roczne z dochodów i rozchodów parafii św. Jacka w Avondale za rok 1881.[Annual report of income and expenditures of St. Hyacinth Parish in Avondale for 1881], 50 pp. P-F/IL/40

* Roczne sprawozdanie rachunków za rok 1932. [Annual report of accounts for 1932], Drukarnia Sierocinca św. Jadwigi., Niles, IL 1932. 40 pp. P-F/IL/41

* Roczne sprawozdanie rachunków za rok 1934. [Annual report of accounts for 1934], 34 pp. P-F/IL/42

* Roczne sprawozdanie rachunków za rok 1935. [Annual report of accounts for 1935], 40 pp. P-F/IL/43

* Roczne sprawozdanie rachunków za rok 1936. [Annual report of accounts for 1936], 100 pp. P-F/IL/44

* Roczne sprawozdanie rachunków za rok 1937. [Annual report of accounts for 1937], Drukarnia Sierocińca św. Jadwigi. Niles, IL 1937. 88 pp. P-F/IL/45

* Roczne sprawozdanie rachunków za rok 1938. [Annual report of accounts for 1938], St. Hedwig’s Printery. Niles, IL 1938. 80 pp. P-F/IL/46

* Roczne sprawozdanie finansowe za rok 1939. [Annual financial report for 1939], Drukarnia Sierocińca św. Jadwigi. Niles, IL 1939. 80 pp. P-F/IL/47

* Roczne sprawozdanie finansowe za rok 1940. [Annual financial report for 1940], Drukarnia Sierocińca św. Jadwigi. Niles, IL 1940. 88 pp. P-F/IL/4B

* Roczne sprawozdanie finansowe za rok 1941. [Annual financial report for 1941], 88 pp. P-F/IL/49

* Roczne sprawozdanie finansowe za rok 1942. [Annual financial report for 1942], St. Hedwig’s Printery. Niles, IL 1942. 112 pp. P-F/IL/50

* Roczne sprawozdanie finansowe za rok 1943. [Annual financial report for 1943], 93 pp. P-F/IL/51

* Roczne sprawozdanie finansowe za rok 1944. [Annual financial report for 1944], 96 pp. P-F/IL/52

* Roczne sprawozdanie finansowe z roku 1945. [Annual financial report for 1945], 124 pp. P-F/IL/53.

* Roczne sprawozdanie finansowe z roku 1946. [Annual financial report for 1946], 111 pp. P-F/IL/54

* Roczne sprawozdanie finansowe za rok 1947. [Annual financial report for 1947], 120 pp. P-F/IL/55

* Roczne sprawozdanie finansowe za rok 1948. [Annual financial report for 1948], Unpaged. P-F/IL/56

* Roczne sprawozdanie finansowe za rok 1949. Annual Report 1949., Unpaged. P-F/IL/57

* Roczne sprawozdanie finansowe za rok 1950. Annual Report 1950., Unpaged. P-F/IL/58

* Roczne sprawozdanie finansowe za rok 1951. Annual Report 1951., 152 pp. P-F/IL/59

* Roczne sprawozdanie finansowe za rok 1952. Annual Report 1952., 112 pp. P-F/IL/60

* Roczne sprawozdanie finansowe za rok 1953. Annual Report 1953., 127 pp. P-F/IL/61

* Roczne sprawozdanie finansowe za rok 1954. Annual Report 1954., 116 pp. P-F/IL/62

* Roczne sprawozdanie finansowe za rok 1955. Annual Report 1955., Unpaged P-F/IL/63

* Roczne sprawozdanie finansowe za rok 1957. Annual Report 1957., 80 pp. P-F/IL/64

Immaculate Conception B.V.M. Parish

* Złoty Jubileusz Parafii Niepokalanego P.N.M.P. Księga Pamiątkowa 1882-1932. [Golden Jubilee of Immaculate Conception Parish. Souvenir album 1882-1932], Drukarnia Wydawnictwa “Polonii,” Chicago, IL, 1932. Unpaged. P-J/IL/242

* Diamond Jubilee, 1882 – 1957., Chicago, IL, 1958. 200 pp. P-J/IL/203

St. James Apostle Parish

* Jakubowo. Souvenir. Silver Jubilee, 1914-1939., 116 pp. P-J/IL/237

* Commemorating the Golden Jubilee of Saint James Parish, 1914-1964., Chicago, IL, 1964. 172 pp. P-J/IL/235

St. John Cantius Parish

* Ilustrowana historia parafii św. Jana Kantego. [Illustrated history of St. John Cantius Parish], Chicago, IL 1910. Unpaged. P-H/IL/65

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu Parafii św. Jana Kantego, 1893-1943. [Souvenir album of the Golden Jubilee of St. John Cantius parish, 1893-1943], Unpaged. P-J/IL/233

* Seventy-Fifth Anniversary, 1893-1968., 200 pp. P-J/IL/66

* Pamiętnik Jubileuszowy 25-cio Lecia, 1893-1918. Opracowali: ks. Stanisław Siatka, ks. Felix Ladon. [25th Anniversary Jubilee Album. Compiled by Rev. Stanisław Siatka and Rev. Felix Ladon], Unpaged. P-J/IL/67

* Roczne sprawozdanie rachunków za rok 1921. [Annual report of accounts for 1921], Drukarnia Sierocińca św. Jadwigi, Niles, IL 1922. 10 pp. P-F/IL/68

* Roczne sprawozdanie parafii za rok 1922. [Parish annual report for 1922], 11 pp. P-F/IL/69

* Roczne sprawozdanie parafii za rok 1923. [Parish annual report for 1923], 18 pp. P-F/IL/70

* Roczne sprawozdanie parafii za rok 1924. [Parish annual report for 1924], 16 pp. P-F/IL/71

* Roczne sprawozdanie parafii za rok 1923. [Parish annual report for 1923], Drukarnia Polska-American Catalogue Printing Co., Chicago, IL 1927 80 pp. P-F/IL/72

* Roczne sprawozdanie rachunków parafii za rok 1927. [Annual report of the parish’s accounts for 1927], 63 pp. P-F/IL/73

* Roczne sprawozdanie rachunków parafii za rok 1928. [Annual report of the parish’s accounts for 1928], 63 pp. P-F/IL/74

* Roczne sprawozdanie rachunków parafii za rok 1929. [Annual report of the parish’s accounts for 1929], 21 pp. P-F/IL/75

* Roczne sprawozdanie parafii za rok 1930. The Annual Report of St. John Cantius Church., Priebe Bros., Printers, Chicago, IL 1931. Unpaged. P-F/IL/76

* Roczne sprawozdanie parafii za rok 1931. The Annual Report of St. John Cantius Church., Priebe Bros. Print., Chicago, IL 1932. 31 pp. P-F/IL/77

* Roczne sprawozdanie parafii za rok 1932. The Annual Report of St. John Cantius Church., 31 pp. P-F/IL/78

* Roczne sprawozdanie parafii za rok 1933. The Annual Report of St. John Cantius Church., 10 pp. P-F/IL/79.

* Roczne sprawozdanie rachunków parafii za rok 1934. [Annual report of the parish’s accounts for 1934], Chicago, IL 1935. 30 pp. P-F/IL/80

* Roczne sprawozdanie finansowe parafii za rok 1937. [Parish’s annual financial report for 1937], Chicago, IL 1938. 37 pp. P-F/IL/81

* Roczne sprawozdanie finansowe parafii za rok 1938. [Parish’s annual financial report for 1938], Chicago, IL 1939. 47 pp. P-F/IL/82

* Roczne sprawozdanie finansowe parafii za rok 1940. [Parish’s annual financial report for 1940], Chicago, IL 1941. 46 pp. P-F/IL/83

* Roczne sprawozdanie finansowe parafii za rok 1941. [Parish’s annual financial report for 1941], Chicago, IL 1942. 46 pp. P-F/IL/84

* Roczne sprawozdanie finansowe z roku 1944. [Annual financial report for 1941], Chicago, IL 1945. 62 pp. P-F/IL/85

* Roczne sprawozdanie finansowe z roku 1945. [Annual financial report for 1945], Chicago, IL 1946. 62 pp. P-F/IL/86

* Roczne sprawozdanie finansowe za rok 1948 i spis ofiarodawców. [1948 financial report and list of contributors], Chicago, IL 1949. 75 pp. PF-/IL/87

* Sprawozdanie roczne finansowe parafii za rok 1951. Annual Report for 1951., Chicago, IL 1952. 55 pp. P-F/IL/88

* Sprawozdanie roczne finansowe za rok 1952. Financial Annual Report for 1952., Chicago, IL 1953. 55 pp. P-F/IL/89

* Sprawozdanie roczne finansowe za rok 1953. Financial Annual Report for 1953., Chicago, IL 1954. Unpaged. P-F/IL/90

* Roczne sprawozdanie finansowe za rok 1954. Financial Annual Report for 1945., Chicago, IL 1955. Unpaged. P-F/IL/91

* Sprawozdanie finansowe za rok 1955. Financial Annual Report for 1955., Chicago, IL 1956. 54 pp. P-F/IL/92

* Sprawozdanie finansowe za rok 1957. Financial Annual Report for 1957., Chicago, IL 1958. 50 pp. P-F/IL/93

St. John of God Parish

* Diamond Jubilee, 1907-1982., Chicago, IL 1982. 80 pp. P-J/IL/94

* Program z okazji 25-lecia załoźenia parafii św. Jana Boźego oraz duszpasterstwa Wiel. Księdza Komandora L. Grudzinskiego. [Program for the 25th anniversary of the founding of St. John of God Parish and the pastorate of Rev. Komandor L. Grudzinski], Chicago, IL 1935. Unpaged. P-J/IL/95

* St. John of God Church. Golden Jubilee, 1907-1957., Chicago, IL, 1957. 100 pp. P-J/IL/234

St. Josaphat Parish

* Golden Jubilee, 1884-1934., Chicago, IL 1935. 48 pp. P-J/IL/96

* Diamond Anniversary, 1884-1959., Chicago,IL 1959., 77 pp. P-J/IL/97

* Saint Josaphat Parish Centennial 1883-1983., Chicago,IL 130 pp. P-J/IL/743

St. Ladislaus Parish

* Srebrny Jubileusz 1914-1939. Pamiętnik. [Silver Jubilee 1914-1939. Souvenir Album], Chicago, IL 1939. 68 pp. P-J/IL/98

* Golden Anniversary, 1914-1964., Chicago, IL 1964. 128 pp. P-J/IL/99

* Roczne sprawozdanie finansowe i spis ofiarodawców za rok 1956. [Annual financial report and list of contributors for 1956], 26 pp. P-F/IL/100

* Program pierwszego bankietu parafii św. Władysława. [Program of the first banquet of St. Ladislaus Parish], Dziennik Zjednoczenia. Chicago, IL 1927. Unpaged. P-B/IL/101

* Pamniętnik Poświęcenia Nowego Kościoła św. Władysława (3343 North Long Ave.) w Niedzielę 26-go maja, 1957 o 12.00 w południe. [Souvenir album of the consecration of the new church of St. Ladislaus Parish (3343 North Long Avenue) on Sunday, 26 May 1957 at noon], St. Hedwig’s Printery, Niles, IL, 1957. 95 pp. P-J/IL/232

St. Mary Magdalene Parish

* Dedication of the new St. Mary Magdalene Church., Chicago, IL 1956. Unpaged. P-H/IL/102

* Golden Jubilee, 1910-1960., Chicago, IL 1960. Unpaged. P-J/IL/103

* Roczne sprawozdanie finansowe za rok 1943. [Annual financial report for 1943], Polonia Publishing Co., Chicago, IL 1944. Unpaged. P-F/IL/104

St. Mary of the Angels Parish

* Pamiątka Srebrnego Jubileuszu Parafii Najświętszej Marii Panny Anielskiej, 1899-1924. [Commemoration of the Silver Jubilee of St. Mary of the Angels Parish, 1899-1924], 278 pp. P-J/IL/238, P-J/IL/744

* Saint Mary of the Angels Church. Golden Jubilee, 1899-1949., Chicago, IL 1949. Unpaged. P-J/IL/105

* St. Mary of the Angels Church. Diamond Jubilee, 1899-1974., Chicago, IL 1974. 255 pp. P-J/IL/106

* Sprawozdanie finansowe parafii z roku 1934. [Parish financial report for 1943], Chicago, IL 1935. 49 pp. P-F/IL/107

* Sprawozdanie finansowe parafii z roku 1936. [Parish financial report for 1936], Chicago, IL 1937. 24 pp. P-F/IL/108

* Sprawozdanie roczne parafii za rok 1937. [Parish financial report for 1937], Chicago, IL 1938. 24 pp. P-F/IL/109

* Sprawozdanie roczne parafii za rok 1939. [Parish financial report for 1939], Chicago, IL 1940. 30 pp. P-F/IL/110

* Sprawozdanie roczne parafii za rok 1953. Annual Report St. Mary of the Angels Parish for the year of 1953., Chicago, IL 1954. 73 pp. P-F/IL/111

* Sprawozdanie roczne parafii za rok 1954. Annual Report for the Year of 1954., Chicago, IL, 1955. 81 pp. P-F/IL/197

* Sprawozdanie roczne parafii za rok 1955. Annual Report for the Year of 1955., Chicago,IL,1956. Unpaged P-F/IL/198

* Sprawozdanie roczne parafii za rok 1959. Annual Report for the Year of 1959., Chicago, IL, 1960. Unpaged. P-F/IL/199

* Sprawozdanie roczne parafii za rok 1963. Annual Report for the Year 1963., Chicago, IL 1964. 54 pp. P-F/IL/200

* Sprawozdanie roczne parafii za rok 1964. Annual Report for the Year of 1964., Chicago, IL, 1965. 57 pp. P-F/IL/201

* Sprawozdanie roczne parafii za rok 1965. Annual Report for the Year of 1965., Chicago, IL, 1966. 54 pp. P-F/IL/202

St. Mary of Perpetual Help Parish

Złoty Jubileusz Parafii Marii Panny od Nieustającej Pomocy, 1886-1936. Golden Jubilee of the St. Mary of Perpetual Help Church., St. Hedwig’s Printery, 1936. Unpaged. P-J/IL/241

St. Michael Parish

Pamiętnik złotego jubileuszu parafii św. Michała Archanioła, 1892-1942. 50th Anniversary., Chicago, IL 1942. Unpaged. P-J/IL/112

St. Pancratius Parish

* Pamiętnik Jubileuszowy. Pankracowo. 1924-1949. [Jubilee Souvenir Album. St. Pancratius Parish. 1924-1949], Chicago, IL 1950. 88 pp. P-J/IL/113

* Thirty-five Years of Memories, 1924-1959. Unpaged. P-J/IL/239

S.S. Peter and Paul Parish

Srebrny Jubileusz Parafii S.S. Ap. Piotra i Pawła, 1895-1920. [Silver Jubilee of Sts. Peter and Paul Parish, 1895-1920], Unpaged. P-J/IL/244

St. Roman Parish

Pamiętnik Jubileuszowy Dziesięcioletniej Rocznicy Istnienia Parafii św. Romana, 1929-1939. [Jubilee souvenir of the 10th anniversary of St. Roman Parish, 1929-1939], Unpaged. P-J/IL/240

* Golden Jubilee of St. Roman Parish, 1929-1979. 50th Anniversary., Chicago, IL 1979. Unpaged. P-J/IL/114

Secret Heart Parish

Secret Heart of Jesus Church. Golden Jubilee, 1910-1960., 87 pp. P-J/IL/243

St. Stanislaus Bishop and Martyr Parish

* 50-ta rocznica załoźenia parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika 1893-1943. Golden Jubilee of St. Stanislaus Bishop and Martyr Church, 1893-1943., Chicago, IL 1943. 183 pp. P-J/IL/115

* Seventy-Fifth Anniversary St. Stanislaus B&M Church, 1893-1968., Walsworth, Marceline, MO, 1968. 256 pp. P-J/IL/116

* Sprawozdanie roczne parafii za rok 1950. Annual Report St. Stanislaus B&M Parish. Income – 1950 – Expenses., Chicago, IL 1951. 92 pp. P-F/IL/117

* Sprawozdanie roczne parafii za rok 1953. Annual Report St. Stanislaus B&M Parish. Income – 1953 – Expenses., Chicago, IL 1954. 88 pp. P-F/IL/118

* Sprawozdanie roczne parafii za rok 1954., Annual Report St. Stanislaus B&M Parish. Income – 1954 – Expenses., Chicago, IL 1955. 68 pp. P-F/IL/119

— St. Stanislaus Kostka Parish

* Złoty Jubileusz najstarszej polskiej parafii świętego Stanisława Kostki, 1867-1917. [Golden Jubilee of the oldest Polish parish, St. Stanislaus Kostka, 1867-1917], 372 pp. P-J/IL/230

* Diamond Jubilee, 1867-1942, of St. Stanislaus Kostka Church., St. Hedwig’s Printery, Niles, IL 1942. 192 pp. P-J/IL/120

* Centennial, 1867 – 1967., Walsworth Publ. Co., Inc., Marceline, MO, 1967. 224 pp. P-J/IL/121

* Sprawozdanie roczne z dochodu i rozchodu parafii za rok 1928. [Annual report of parish income and expenditures for 1928], St. Hedwig’s Printery, Niles, IL 1929. 63 pp. P-F/IL/122

* Sprawozdanie roczne z dochodu i rozchodu i spis ofiarodawców z roku 1935. [Annual report of income and expenditures and list of contributors for 1935], St. Hedwig’s Printery, Niles, IL, 1936. 24 pp. P-F/IL/123

* Sprawozdanie roczne z dochodu i rozchodu i spis ofiarodawców z roku 1938. [Annual report of income and expenditures and list of contributors for 1938], Drukarnia Sierocińca św. Jadwigi. Niles, IL 1939. Unpaged. P-F/IL/124

* Sprawozdanie roczne z dochodu i rozchodu i spis ofiarodawców z roku 1939. [Annual report of income and expenditures and list of contributors for 1939], Drukarnia Sierocińca św. Jadwigi. Niles, IL 1940. Unpaged. P-F/IL/125

* Sprawozdanie roczne z dochodu i rozchodu i spis ofiarodawców z roku 1940. [Annual report of income and expenditures and list of contributors for 1940], Drukarnia Sierocińca św. Jadwigi. Niles, IL 1941. Unpaged. P-F/IL/126

* Sprawozdanie roczne z dochodu i rozchodu i spis ofiarodawców z roku 1941. [Annual report of income and expenditures and list of contributors for 1941], 40 pp. P-F/IL/127

* Sprawozdanie roczne z dochodu i rozchodu i spis ofiarodawców z roku 1944. [Annual report of income and expenditures and list of contributors for 1944], Chicago, IL 1945. 40 pp. P-F/IL/128

* Sprawozdanie roczne z dochodu i rozchodu i spis ofiarodawców z roku 1945. [Annual report of income and expenditures and list of contributors for 1945], Chicago, IL 1946. 40 pp. P-F/IL/129

* Sprawozdanie roczne z dochodu i rozchodu i spis ofiarodawców z roku 1947. [Annual report of income and expenditures and list of contributors for 1947], Chicago, IL 1948. 44 pp. P-F/IL/130

* Sprawozdanie roczne z dochodu i rozchodu i spis ofiarodawców z roku 1949. [Annual report of income and expenditures and list of contributors for 1949], Chicago, IL 1950. 87 pp. P-F/IL/131

* Sprawozdanie roczne z dochodu i rozchodu i spis ofiarodawców z roku 1951. [Annual report of income and expenditures and list of contributors for 1951], Chicago, IL 1952. 88 pp. P-F/IL/132

* Sprawozdanie roczne z dochodu i rozchodu i spis ofiarodawców z roku 1952. [Annual report of income and expenditures and list of contributors for 1952], Chicago, IL 1953. Unpaged. P-F/IL/133

* Sprawozdanie roczne z dochodu i rozchodu i spis ofiarodawców z roku 1953. [Annual report of income and expenditures and list of contributors for 1953], Chicago, IL 1954. 93 pp. P-F/IL/134

* Sprawozdanie roczne z dochodu i rozchodu i spis ofiarodawców z roku 1954. [Annual report of income and expenditures and list of contributors for 1954], Chicago, IL 1955. 73 pp. P-F/IL/135

* Roczne sprawozdanie z dochodu i rozchodu i spis ofiarodawców z roku 1955. [Annual report of income and expenditures and list of contributors for 1955], Chicago, IL 1956. 70 pp. P-F/IL/136

* Roczne sprawozdanie z dochodu i rozchodu i spis ofiarodawców z roku 1956. [Annual report of income and expenditures and list of contributors for 1956], Chicago, IL 1957. 72 pp. P-F/IL/137

* Roczne sprawozdanie z dochodu i rozchodu i spis ofiarodawców z roku 1957. [Annual report of income and expenditures and list of contributors for 1957], Chicago, IL 1958. 70 pp. P-F/IL/138

* Roczne sprawozdanie z dochodu i rozchodu i spis ofiarodawców z roku 1958. [Annual report of income and expenditures and list of contributors for 1958], Chicago, IL 1959. 65 pp. P-F/IL/139

* Roczne sprawozdanie z dochodu i rozchodu i spis ofiarodawców z roku 1960. [Annual report of income and expenditures and list of contributors for 1960], Chicago, IL 1961. 64 pp. P-F/IL/140

* Ninety-Fifth Anniversary Dinner. Sponsored by Union of Societies., Chicago, IL 1962. Unpaged. P-B/IL/141

St. Stephen’s Parish

* Old St. Stephen’s Church. Diamond Jubilee Book, 1864-1939., Chicago, IL 1939. 63 pp. P-J/IL/142

* Sprawozdanie roczne i spis ofiarodawców parafii św. Szczepana za rok 1928. Annual Financial Report of St. Stephen Parish for Year 1928., Chicago, IL 1929. 45 pp. P-F/IL/143

Transfiguration of Our Lord Parish

Golden Jubilee Transfiguration Parish. 1911-1961., Chicago, IL 1961. 63 pp. P-J/IL/144

St. Turibius Parish

50th Anniversary, 1927-1977., The King Co., Des Plaines, IL 1977. 192 pp. P-J/IL/145

St. Wenceslaus Parish

* Souvenir. Dedication of the New St. Wenceslaus Church., Chicago, IL 1942. 128 pp. P-H/IL/146

* Golden Jubilee, 1912-1962., Norman King Company Inc., Park Ridge, IL 1962. 100 pp. P-J/IL/147

Argo

St. Blase Parish

* Sprawozdanie roczne za rok 1939 parafii św. Błaźeja. Annual Report for the Year 1939., Unpaged. P-F/IL/205

* Sprawozdanie roczne za rok 1943 parafii św. Błaźeja. Annual Report for the Year 1943., Unpaged. P-F/IL/206

Blue Island

St. Isodore Parish

A Pictorial and Historical Souvenir of the Golden Jubilee Observance of St. Isodore Church, 1900-1950., 39 pp. P-J/IL/207

Calumet City

St. Andrew the Apostle Parish

Diamond Jubilee, 1892-1967., Unpaged. P-J/IL/208

Cicero

St. Valentine Parish

Srebrny Jubileusz parafii św. Walentego, 1911-1936. [Silver Jubilee of St. Valentine Parish, 1911-1936], Chicago, IL, 1936. Unpaged. P-J/IL/209

St. Mary of Czestochowa Parish

* Pamiętnik Jubileuszowy 25-cio lecia parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Hawthome, Cicero, IL 1895-1920. [Jubilee souvenir album of the 25th anniversary of St. Mary of Czestochowa Parish in Hawthorne, Cicero, IL 1895-1920], Drukarnia Sierocińca, Niles, IL, 1920. Unpaged. P-J/IL/210

* Pamiętnik Złotego Jubileuszu parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, 1895-1945. [Souvenir album of the Golden Jubilee of St. Mary of Czestochowa Parish, 1895-1945], 135 pp. P-J/IL/211

* Nasz radosny Diamentowy Jubileusz. 75th Anniversary 1895 – 1970. Our Joyful Diamond Jubilee., Unpaged. P-J/IL/212

East St. Louis

St. Adalbert’s Parish

Srebrny Jubileusz parafii św. Wojciecha, 1905-1930. [Silver Jubilee of St. Adalbert’s Parish, 1905-1930], Blackwell Wielandy Co., St. Louis, IL 1930. 124 pp. P-J/IL/213

Harvey

St. Susanna’s Parish

Bankiet 30-tej Rocznicy parafii św. Zuzanny. 30th Anniversary Banquet of St. Susanna’s Parish, 1928-1958., Unpaged. P-B/IL/214

Hawthorne

St. Valentine Parish

Złoty Jubileusz Parafii św. Walentego, 1911-1961. [Golden Jubilee of St. Valentine Parish, 1911-1961], Chicago, IL, 1961. Unpaged. P-J/IL/245

Hegewisch

St. Florian Parish

Jubileusz 25cio-lecia parafii św. Floriana. Księga Pamiątkowa, 1905-1930. [25th Anniversary of St. Florian Parish. Souvenir Album, 1905-1930], Drukarnia Wydawnictwa “Polonia” , Chicago, IL, 1930. Unpaged. P-J/IL/215

Hickory Hills

St. Barbara Parish

75th Annviersary, 1910-1985., Unpaged. P-J/IL/745

La Salle

St. Hyacinth Parish

* Złoty Jubileusz parafii św. Jacka, 1875-1925. [Golden Jubilee of St. Hyacinth Parish, 1875-1925], American Catalogue Printing Co., Chicago, IL, 1925. 140 pp. P-J/IL/216

* St. Hyacinth’s Roman Catholic Church. Diamond Jubilee, 1875-1950., 119 pp. P-J/IL/217

Lemont

S.S. Cyril and Methodius Parish

* Złoty Jubileusz parafii S.S. Cyryla i Metodego, 1884 – 1934. [Golden Jubilee of Sts. Cyril and Methodius Parish, 1884-1934], Drukiem “Dziennika Zjednoczenia,” Chicago, IL 1934. 96 pp. P-J/IL/218

* Diamond Jubilee, 1884-1959., 113 pp. P-J/IL/219

Kensington

St. Salomea Parish

Pamiętnik 25-letniej rocznicy parafii św. Salomei, 1898-1923. [Souvenir album of the 25th anniversary of St. Salomea Parish, 1898-1923], Chicago, IL, 1923. 80 pp. P-J/IL/220

Posen

St. Stanislaus, Bishop and Martyr Parish

* Sprawozdanie roczne z dochodów i wydatków parafii św. Stanisława B.M. za rok 1924. [Annual report of income and expenditures of St. Stanislaus Parish for 1924], 8 pp. P-F/IL/221

* Saint Stanislaus: To the Glory of God for 75 Years., Posen, 1970. 24 pp. P-J/IL/222

Radom

St. Michael Archangel

Historia parafii św. Michała Archanioła i poświęcenia nowego Kościoła w Radomiu, IL, 1924. [History of St. Michael Archangel Parish and consecration of the church in Radom, Il., 1924], St. Hedwig’s Printery, Niles, IL., 1925. 43 pp. P-H/IL/223

Rockford

St. Stanislaus Kostka Parish

* Sprawozdanie roczne z dochodów i wydatków parafii za rok 1924. [Annual report of parish income and expenditures for 1924], Drukiem “Dziennika Zjednoczenia” , Chicago. 8 pp. P-F/IL/224

* Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu parafii św. Stanisława Kostki, 1912-1937. [Souvenir album of the Silver Jubilee of St. Stanislaus Kostka Parish, 1912-1937], Drukiem “Nowin Polskich”, Milwaukee, WI, 1937. 67 pp. P-J/IL/225

* Złoty Jubileusz Parafii. Golden Jubilee, 1912 – 1962., 75 pp. P-J/IL/226

Spring Valley

S.S. Peter and Paul Parish

Roczne sprawozdanie finansowe parafii S.S. Piotra i Pawła, od dnia 1-go stycznia do dnia 31-go grudnia 1925. [Annual financial report of Sts. Peter and Paul Parish, from 1 January to 31 December 1925], Drukiem “Dziennika Zjednoczenia” , Chicago, IL, 1926. 7 pp. P-F/IL/227

West Pullman

Assumption B.V.M. Parish

Srebrny Jubileusz Parafii Wniebowzięcia N.M.P., 1903-1928. [Silver Jubilee of Assumption B.V.M. Parish, 1903-1928], St. Hedwig’s Printery, Niles, IL, 1929. Unpaged. P-J/IL/228