Polish Libraries

Note: Many of the Internet sites listed here are only available in Polish

Biblioteka Narodowa       Address: ul. Niepodleglosci 213, 00-973 Warszawa       URL: http://www.bn.org.pl/

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie       Address: Krakowskie Przedmiescie 32, 00-325 Warszawa       URL: http://www.buw.uw.edu.pl/en/

Biblioteka Glowna Uniwersytetu Gdanskiego       Address: Czerwonej Armii 110, 81-824 Sopot

Biblioteka Glowna Uniwersytetu Slaskiego       Address: ul. Bankowa 14, 40-007 Katowiec       URL: http://www.bg.us.edu.pl/

Biblioteka Jagiellonska       Address: Mickiewicza 22, 30-059 Krakow       URL: http://www.bj.uj.edu.pl/

Biblioteka Glowna Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskie       Address: ul. Radziszewskiego 11, 20-036 Lublin       URL: http://bg.umcs.lublin.pl/nowa/

Biblioteka Uniwersytecka w Lodzi       Address: ul. Jana Matejki 34/38, 90-950 Lodz       URL: http://lib.uni.lodz.pl/

Biblioteka Uniwersystecka w Poznaniu       Address: ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznan       URL: http://lib.amu.edu.pl/

Biblioteka Glowna Uniwersytetu Szczecinskiego       Address: Mickiewicza 16, 70-384 Szczecin

Biblioteka GIowna Uniwersytetu Mikolaja Kopernika       Address: Gagarina 13, 87-100 Torun       URL: https://www.bu.umk.pl/

Biblioteka Uniwersytecka we Wroclawiu       Address: Szajnochy 7/10, 50-076 Wroclaw, i sw. Jadwigi 3/4, 50-266 Wroclaw

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego       Address: Chopina 27, 20-030 Lublin       URL: http://pater.kul.lublin.pl/

Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie       Address: Palac Kultury i Nauki. Vl p., 00-901 Warszawa

Biblioteka Gdanska PAN       Address: Walowa 15, 80–858 Gdansk

Biblioteka Kornicka PAN       Address: Zamek, 63-120 Kornik, i Palac Dzialynskich, 61-772 Poznan

Biblioteka PAN w Krakowie       Address: Slawkowska 17, 31-016 Krakow

Biblioteka PAN Zakladu Narodowego im. Ossolinskich       Address: ul. Szewska 37, 50-139 Wroclaw       URL: http://ossolineum.pl/

Biblioteka Archidiecezjalna       Address: Krakowskie Przedmiescie 52/54, 00-322 Warszawa

Biblioteka Kapitulna       Address: Wroclaw, Kanonia 12, 50-328 Wroclaw

Biblioteka Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk       Address: Mielzynskiego 27/29 61-725 Poznan

Biblioteka im. Zielinskich Towarzystwa Naukowego Plockiego       Address: Pl. Narutowicza 2. 09-402 Plock

Biblioteka Instytutu Zachodniego       Address: Stary Rynek 78/79, 61-722 Poznan

Biblioteka Czartoryskich       Address: sw. Marka 17, 30-969 Krakow

Biblioteka Zydowskiego Instytutu Historyczuego       Address: Tlomackie 3/5, 00-090 Warszawa

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy       Address: Koszykowa 26, 00-950 Warszawa

Biblioteka Slaska       Address: Francuska 12, 40-956 Katowice       URL: https://bs.katowice.pl/en

Miejska Biblioteka Publiczna im. Edwarda Raczynskiego       Address: Pl. Wolnosci 19. 60-967 Poznan

Miejska Biblioteka Publiczna im. Ludwika Warynskiego       Address: Gdanska 102, 90-508 Lodz

Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie       Address: Franciszkanska 1, 31-004 Krakow

Wojewodzka Biblioteka Publiczna i Ksiaznica Miejska im. Mikolaja Kopernika       Address: Slowackiego 8, 87-100 Torun

Wojewodzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy       Address: Marchlewskiego 5, 85-068 Bydgoszcz

Wojewodzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanislawa Staszica       Address: Podgorna 15, 70-952 Szczecin

Wojewodzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego       Address: Rynek 58, 50-116 Wroclaw